Byggahus.se

Dolt fel vid ej fackmannamässigt utfört arbete

Besvarad 27 aug 2019 av Claes Blåe

 1. Hej Claes

  Hur bör man tolka dolt fel i det fall arbete i våtutrymme ej är fackmannamässigt utfört?
  Golvbrunn felaktigt monterad vid läggning av klinker och inget tätskikt under klinker.
  Vid besiktning har man ej mätt fukt i golvet och man kan inte kontrollerat golvbrunn okulärt då man i så fall skulle upptäcka felet.
  Min fråga är om felet kan tolkas som dolt fel trots ej fackmannamässigt utfört?
  Ackrediterad besiktningsman har ej tagit upp något fel i protokoll?
  Ansvarsfrågan för återställning var bör den hamna?
   
 2. Svar

 3. Jag läser förutsättningarna som om felen i våtrummet inte upptäckts före köpet, det vill säga innan köpekontraktets undertecknade. (Ni nämner inte någon besiktningsklausul). En köpare har i dessa fall två vägar att gå vid upptäckta fel i köpt fastighet, efter köpet. Ett spår leder mot säljaren. Om felen inte var förväntade ellerupptäckbara före köpet, kan man vända sig mot säljaren, med stöd i Jordabalkens fjärde kapitlet rörande dolda fel. Reklamera (klaga på) felen genast till säljaren, i det läget.

  I ert fall verkar ju felen dock ha varit besiktningsbara (upptäckbara) vid överlåtelsebesiktningen. I sådant fall leder spåret mot besiktningsmannen, under påstående om att besiktningstjänsten inte utförts fackmässigt utan vårdslöst. Skadeståndet man kräver motsvarar åtgärdandekostnader för att få ett våtrum, förenklat, utan upptäckta fel. Det måste föreligga ett orsakssamband mellan missarna i besiktningen och den ekonomiska skadan (Åtgärdandekostnaderna). Det innebär bland annat att ni får visa att ni, som beställare av besiktningstjänsten, inte hade köpt fastigheten till avtalad köpeskilling, om ni vetat om felen före köpet, det vill säga om besiktningsmannen hade gjort sitt jobb.

  Det är i tingsrätten tvisten hamnar i så fall. Besiktningsmannen är skyldig att ha en giltig försäkring till täckande av dessa fall. Ofta rymmer den försäkringen en självrisk om till exempel två prisbasbelopp, som besiktningsmannen själv har att erlägga. Glöm inte att genast reklamera den vårdslösa besiktningen till besiktningsmannen.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Slarvjobb och konstruktionsfel

  Hej, Vi har ett tegeltak som lades för 14 år sedan. Vi köpte fastigheten för 11 år sedan. Vi har haft en del problem med pannor som rasat med snön när det töar Nu i sommar i samband med montage av...
 2. Vattenskada pga. läckage från kylskåp

  Irrespektiv av det faktum att det finns en droppskydd under kylskåpet, har jag upptäckt läckage som trångde sig in i pakettgolvet runtom kylskåpet. Om jag vänder mig till min försäkringsbolag,...
 3. Fallande träd

  Hej Claes, På andra sidan av vägen, sett från vårt hus, är det en skog med flertalet rejält höga träd varav somliga är gamla med stor fallrisk vid kraftiga vindar. En del träd har redan...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer