Byggahus.se

Dolt fel i badrum/Vattenläckage

Besvarad 19 nov 2021 av Claes Blåe

 1. Hej!
  Vi köpte vårat hus i slutet av 2016. I början av detta året fick vi en vattenläcka ner till källaren.
  Jag kontaktade mäklaren som bad mig kontakta mitt försäkringsbolag samt Anticimex som stod för varudeklarerat försäkringen.
  Mitt försäkringsbolag skickade en besiktningsman som gjorde en besiktningsrapport där det konstaterades att felet är orsakat av en felmonterad golvbrunn. Den var ej reglad ordentligt och skruvad rakt ner i golvspånskivan.

  "Skadeorsak.
  Tätskikt i duschzon har skadats på grund av att golvet har sviktat (golvbrunnen har rört på sig) vilket har lett till förslitningar i tätskiktet. Skadat tätskikt finns ej kvar då FT själv rivit upp detta innan besiktning. Detta har skett på grund av att golvbrunnen ej är korrekt monterad, stabil konstruktion finns endast på ena sidan av golvbrunn, i detta fall bör man ha reglat upp även andra sidan och använt sig av en monteringsplatta avsedd för golvbrunn (ex. purusplattan för denna typ av golvbrunn)"

  I beslutet från varudeklarerat försäkringen får jag detta beslut:
  "I det fall besiktningsteknikern har upptäckt fel eller brister som bedömts ännu inte lett till följdskada ska det noteras i protokollet som en risk för skada. Enligt gällande försäkringsvillkor punkt 2.1.4 framgår att följdskada till fel som antecknats i besiktningsprotokollet omfattas om den försäkrade kan visa att följdskadan fanns vid besiktningstillfället. Följdskador som inträffat efter köpet är inget som omfattas av försäkringen. Observera även att själva felet noterat i protokollet inte omfattas av försäkringen. Dessa noteringar som rör ett flertal olika felutföranden och icke fackmässigt utförda installationer i utrymmet där bland annat tätskiktet i golvbrunnen tagits upp som ett fel, innebär att dessa delar är undantagna från försäkringens omfattning. Vi kan inte se att läckaget vid golvbrunnen funnits vid besiktningen 2016-09-02 utan gör bedömningen att detta uppstått efter besiktningen och att läckageskadan således är en infriad risk. Med anledning av det ser vi inte att det finns en genom Varudeklareratförsäkringen ersättningsbar skada."

  Noteringarna man hänvisar till i besiktningsprotokollet som gjodres innan vi köpte huset är:

  *Felmonterad brunnsmanschett, brunnsmanschetten sticker ut under klämringen.
  *Rörgenomföringar finns i golv, rördragningen är ej fackmannamässigt utfört.
  *Golvfall mot golvbrunnen är bristfälligt utfört.

  Trots noteringarna i besiktningsprotokollet skulle jag vilja få det till ett dolt fel, jag har ingen möjlighet innan husköp att kontrollera att man reglat upp golvbrunnen ordentligt eller använt t.ex Purusplatta vid montering.

  Vad kan jag göra?

  Mvh Alexander
   
 2. Svar

 3. Din fråga gäller ett eventuellt dolt fel i badrum.

  Ni har köpt en fastighet, och då är Jordabalken (JB) tillämplig. Det är tydligen en felaktig monterad golvbrunn, och möjligen även bristfällig lutning mot golvbrunnen som spökar.

  Ett dolt fel är inte upptäckbart eller förväntat vid köpet. Så långt är allt gott och väl, men man måste också ta hänsyn till köparens omfattande undersökningsplikt i Jordabalken; JB 4 kap 19§ 2 st. Det finns ingen motsvarande skrivning i JB rörande säljarens upplysningsplikt. Det en förtigande säljare riskerar är att få ett påstående om dolt fel riktat mot sig. Köparens undersökningsplikt kan variera. Den kan minskas om säljaren till exempel utfäster (Lovar) att badrummet är renoverat av fackman. Den kan utökas om säljaren å andra sidan informerar om att det har varit problem med fukt i badrummet.

  I ert fall har överlåtelsebesiktningen tydligen visat på åtminstone tre tämligen allvarliga fel i badrummet i fråga. Under förutsättning att ni fick kännedom om felen före köpet, det vill säga innan ni skrev under köpekontraktet , eller inom en besiktningsfrist, bör felen verka som en väckarklocka för köparen. Om de tre felen fanns, vilka andra fel kan dölja sig i badrummet? Jag anser att er undersökningsplikt utökats i och med detta, och att ni borde ha undersökt badrummet närmare innan köpet. Jag är medveten om att det kan föreligga viss stress för köparen vid köpet, och att vissa fastighetsmäklare önskar en skyndsam handläggning, men det går knappast att kräva ersättning på den grunden. Med detta sagt anser jag alltså att ni har brustit i er undersökningsplikt, och om inget särskilt avtalats rörande badrummet, har ni små möjligheter att få ut ersättning från säljaren.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. P
  Patrik E68 ·
  Hej
  Det svaret som Claes skrev är inte mycket att skriva emot, bra och tydligt svar . Hur tråkigt det än är så är svaret klockrent, väldigt svårt att få ut ersättning tyvärr
  //Patrik
   
 6. krille_krabba
  krille_krabba ·
  Just denna bristfälliga montering går ju inte att upptäcka utan att faktiskt riva ytskiktet och golvmaterialet runt golvbrunnen.

  Den felaktigt monterade manschetten, det bristfälliga fallet och rörgenomföringarna i golvet har ingen relevans till golvbrunnen dåliga infästning i golvet.

  Det känns orimligt att en köpare potentiellt måste behövs skada säljarens egendom för att fullfölja sin del av undersökningsplikten?
   
 7. H
  henrik65 ·
  Energin det tar att driva ett ärende som detta ska inte underskattas. Är ärendet svårt att vinna (eller rör belopp under 200-300 tusen) skulle jag personligen inte gå vidare. 2 år med inlagor och juristkostnader, f ö en bransch nästan helt utan priskonkurrens, tar på humöret.
   
 8. S
  SueCia ·
  Står ju inte ens hur gammalt badrummet är.
  Men man kan väl se det på det viset att de punkter man redan visste om badrummet definitivt gett en tillräckligt med anledning att ha med i budgeten ett badrumsbyte. Nu har frågeställaren dessutom ägt huset i 5 år.
   
 9. Bananskalare
  Bananskalare ·
  Med tanke på att det står klart och tydligt att det finns fel på utförandet av GB, fall på golvet, rörgenomföringar... Så är det nästan komiskt att tro att det skulle vara dolt fel.
  Monteringen av gb som fb påpekade är inte mycket att att fundera över... bara för att ett fel var dolt så spelar inte det någon roll då resten vär synliga
   

De senast besvarade frågorna

 1. Dolt fel i badrum/Vattenläckage

  Hej! Vi köpte vårat hus i slutet av 2016. I början av detta året fick vi en vattenläcka ner till källaren. Jag kontaktade mäklaren som bad mig kontakta mitt försäkringsbolag samt Anticimex som...
 2. Köpt en villa med låst kassaskåp

  I 2013 har vi köpt en villa. I källaren fanns en kassaskåp. Det är löst och av de som vi köpte huset från fick vi veta att skåpet överlämnades till de när de köpte huset på grund av att de inte...
 3. Hantverkaren har inte utfört arbete i tid enligt överenskommelse

  I maj 2021 kom jag och en plåtslagare om, att han skulle byta taket på mitt hus och arbetet skulle ta tre veckor och vara klart under september. Jag ringde plåtslagaren i början av september och...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.