Byggahus.se

Brister i utfört arbete

Besvarad 12 nov 2019 av Claes Blåe

 1. Hej Claes
  Sommaren 2017 anlitade jag en hantverkare på rekommendation av en styrelsemedlem på min båtklubb för att få hjälp att renovera min fritidsbåts standard samt, modernisera och uppgradera elen.
  Hela arbetet var mycket omfattande och pågick under hela sommaren.
  Sammanlagd kostnad ca 85 000:- för arbete och material.
  Under sensommaren sjösattes båten.
  Efter sjösättningen drabbades jag av stora skador till följd av bl.a. opluggade (toarör) rör som vållade översvämning i båten, mellan skotten och in i motorrummet.
  Jag larmade hantverkaren direkt vid upptäckten och fotograferade förödelsen.
  Utöver översvämningen har hantverkaren även på uppdrag av mig gjort nya elinstallationer - bla. starkström. I efterhand har det framkommit att han saknar behörighet för att arbeta med el.
  Samtliga stora åtgärder är bristfälligt och/ eller livsfarligt utförda, samt att vissa avtalade åtgärder överhuvudtaget inte utförts.
  Jag har vid upprepade tillfällen kontaktat hantverkaren och krävt förbättring och åtgärd av brister, men utan fackmannamässigt resultat.
  I våras kontaktade jag med stöd av mitt försäkringsbolag ett juridiskt ombud i syfte att driva in skadeersättning för brister och utlägg av material.
  Till min jurist har hantverkaren svarat att han skulle komma med ett förlikningsförslag.
  Nu har han svarat att han inte har pengar och inte heller tänker kommunikationen.
  Jag har framställt bevisunderlag via mitt juridiska ombud och även fått stort stöd av andra båtägare och verksamma i branschen.
  Jag inser att jag har blivit grundligt lurad.
  Vad föreslår du?
  Tacksam för alla tips och förslag!
  Hälsningar
  Mia
   
 2. Svar

 3. Avtalet rörande båtrenovering är ingånget mellan konsument och näringsidkare. Konsumenttjänstlagen (KTjL 1985:716) är tillämplig. Det finns inget krav i lagen på garanti över utfört arbete, men lämnar en hantverkaren en garanti och arbetet inte håller under garantitiden, är tjänsten redan genom detta felaktig (14§).

  Fel i utförd tjänst
  Oavsett om någon garanti är lämnad eller inte skall tjänsten utföras "fackmässigt" och hantverkaren skall med tillbörlig omsorg tillvarata konsumentens intresse (4§). Med andra ord anses tjänsten vara felaktig om den avviker från vad du med hänsyn till (4§ fackmässighet) och noggrannhet har rätt att kräva. Detta även om resultatet skulle bero på en olyckshändelse på hantverkarens sida (9§).

  Påföljder vid fel
  Enligt din beskrivning är ju resultatet närmast amatörmässigt och förfelat i sin prydno, idoga åtgärdandeförsök till trots. Då återstår för dig att häva avtalet (21§), stämma hantverkaren i tingsrätt och hävda att tjänsten är utan värde för dig, att den måste göras om i sin helhet, samt att du skall ha tillbaka erlagd betalning och dessutom erhålla skadestånd (31§). Viktig skriftlig bevisning är besiktningsprotokoll från besiktningsmän till styrkande av felen och vittnesförhör med de besiktningsmännen, till styrkande av innehållet i deras protokoll, samt möjligen skriftligt anbud till styrkande av nödvändiga och skäliga åtgärder för att uppnå fackmässighet, inklusive utrivining av felaktigheterna. (Kan totalt bli dyrare än 85 000 kr). Din advokat kan bistå dig i rättsskyddsfrågan.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

 4. Kommentarer

 5. Cruzze
  Cruzze ·
  Tråkigt fall, men intressant frågeställning. Om en hantverkare utfört arbete som vederbörande saknar behörighet för (el i detta fall) kan man då stämma densamme som vore han elektriker?
   
 6. H
  hakan74 ·
  Tänker ju att arbete med el regleras enligt lag. Mycket får man inte göra själv eller som obehörig. Polisanmäl.
   
 7. S
  Sir Duke ·
  Vid bedömning av elarbetet spelar det ingen roll om hantverkaren var behörig eller inte. Det som spelar roll är om det faktiska utförandet är korrekt eller inte.
   

De senast besvarade frågorna

 1. Köpte hus för 5 år sedan - saknas bygglov

  Hej, Köpte huset för knappt 5 år sedan. I köpekontraktet signerade säljaren då att det inte fanns några tvister, bygglovsproblematik etc. och som jag självklart inte hade någon anledning att inte...
 2. Ang dolda fel skador

  Hej vi köpte ett hus för snart 1år sen i december 2019 Det har dykt upp väldigt mycket fel. Visa som man ej kunde se. Samt rör som vart sönderrostade i mullbänken o läkte samt gavel helt rutten...
 3. Misstänker att säljaren undanhållit information

  Hej Claes! Vi köpte i våras ett hus på 250 kvm. Huset byggdes ursprungligen 2013 och byggdes till med ytterligare 120kvm 2017. Vi misstänkte inga felaktigheter i den besiktning som säljaren hade...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer