Byggahus.se

Altangolvet är högre än innegolvet

Besvarad 7 apr 2021 av Claes Blåe

 1. Hej!

  Har uppfört ett uterum med prefabricerade delar och uppförandet har genomförts av byggn firma. I efterförloppet visar det seg att altangolvet är 2 cm högre än innegolvet, så det blev problem när glasfirma skulle etablera en altandörr. Stomme och väggar sitter på plats med förankring i husvägg så detta innebär inte bara praktiska problem utan även estetiska. Vi anlitade en besiktningsman under arbetets gång då det uppstod flera grövre missar fr firman, och det slutade tydligen inte där, visar det sig nu. Vid besiktningen uttryckte jag en önskan att besiktn man skulle kontrollmäta för evt nivåskillnader då jag hade övriga felsteg i färskt minne, denne avböjde och hänvisade till firman för kontrollmätning. Vi avser att reklamera men jag är osäker på ansvarsförhållandet här - hantverkaren el besiktningsman?

  Tacksam för synpunkter
  Leif Nord
   
 2. Svar

 3. Du har tydligen som konsument ingått avtal med en näringsidkare avseende ett altanbygge. Konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig. Enligt lagens 4§ skall en sådan tjänst utföras fackmässigt och med omsorg för konsumentens (beställarens) intressen. Han skall dessutom samråda med beställaren om det behövs. Det kanske hade varit läge för byggaren att samråda med dig innan nivåskillnaden var ett faktum.

  Det var ju synd att inte besiktningsmannen bedömde nivåskillnaden vid sina besök på plats, men han ansåg tydligen inte att det rymdes inom ramen för hans uppdrag. Jag bedömer att du behöver en särskild besiktning av nivåskillnaden på plats, och då kanske en annan lämplig besiktningsman kan utföra den besiktningen. Besiktningen skall besvara frågorna om utförandet strider mot byggnorm, föreskrift eller byggpraxis och om fackmässighet föreligger, eller om du skall behöva acceptera nivåskillnaden. Om inte så kan besiktningen även svara på frågan om nödvändiga och skäliga åtgärdanden samt kostnaderna för dessa. Därefter bör du kräva att byggaren genast åtgärdar felet, och det vill han troligen inte. Du kan då enligt 16§ innehålla betalningen samt göra ett avdrag på priset för att bekosta ett åtgärdande. Om hela altanbygget är utan nytta för dig kan du häva avtalet enligt 21§, och hävda att du inte skall betala något alls, och eventuell erlagd betalning skall då återgå.

  Med vänlig hälsning

  Claes Blåe
   
  Claes Blåe

  Claes Blåe

  Advokat

De senast besvarade frågorna

 1. Altangolvet är högre än innegolvet

  Hej! Har uppfört ett uterum med prefabricerade delar och uppförandet har genomförts av byggn firma. I efterförloppet visar det seg att altangolvet är 2 cm högre än innegolvet, så det blev problem...
 2. Friskrivningsklausul för fastighet ägd av dödsbo

  Hej, Som en av dödsbodelägarna fick jag det tveksamma nöjet att sälja en av dödsboets fastigheter, Tveksamheten berodde på att ingen hade bott i bostaden på flera år, och tidigare boende var inte...
 3. Rimlig avvikelse boyta (brf)?

  Hej jag har för avsikt att flytta in i ett parhus där det i kontraktet står angiven boyta som ”ca 154 kvm” vad anses som en rimlig avvikelse i och med att det står ”ca” och kan man om boytan...

Visa alla frågor

Fråga experten

 • Claes Blåe
  Advokat Claes Blåe vid Advokatbolaget Claes Blåe svarar på frågor om fastighetsrätt, bostadsrätts-juridik, avtal, dolda fel, mm.

Läs mer

Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.