Inte okej att ångra fastighetsgåva

Ett äldre par gav bort sitt sommarställe till ett syskonbarn, men ville sedan ångra gåvan.

Ett sommarställe i Varberg bytte ägare under början av 2020, därefter har den tidigare och den nya ägaren bråkat om vem som egentligen har rätt till fastigheten. Tingsrätten ger dock den nya ägaren rätt.

Sommarstället som de träter om skänktes bort som gåva av ett äldre par. Mottagaren var ett syskonbarn och dennes respektive. Kort därpå blev de av någon anledning oense och paret menade att de blivit lurade att ge bort huset.

Enligt tidningen Dagens Juridik har det äldre paret hävdat att de på grund av ålder, eller nedsatt förstånd, inte förstått vidden av deras beslut. Men vid tillfället då gåvobrevet skrevs satt en oberoende part med som både lyssnade till samtalet, förklarade för alla parter vad gåvobrevet innebar samt var med och upprättade det - vilket gör att tingsrätten anser att alla varit införstådda. 

- Det kan visserligen utifrån mer moraliska aspekter anses att utifrån att NN uppenbarligen en tid efter det att gåvorna fullbordats ångras sig, dvs. senare inträffade förhållanden, gåvorna skulle gå åter. Mot detta måste dock ställas att den som erhållit en gåva måste kunna lita på att den inte ska gå åter på grund av att gåvogivaren ångrar sig. Att fastigheten och lösöret överlåtits utan vederlag är inte något villkor som kan anses oskäligt i ett gåvobrev, skriver tingsrätten.

De tar utgångspunkt i grundsatsen pacta sunt servanda: avtal skall hållas. Därmed har syskonbarnet rätt till sommarstället.