Ingen förändring av reporäntan

Riksbankchef Stefan Ingves.

Riksbankchef Stefan Ingves. Foto: Riksbanken

Reporäntan lämnas oförändrad, och röster höjs nu om att förra förändringen från -0.5 till -0.25 procent var förhastad.

I december valde Riksbanken att påbörja höjning av reporäntan, den gick då från -0.5 till -0.25 procent. Det fanns vissa spekulationer kring att höjningarna skulle fortsätta även efter nästa möte, men vid dagens besked meddelade man att de kommit fram till att avvakta.

- Konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt, skriver Riksbanken i sin penningpolitiska rapport.

SBAB:s kommentar kring att reporäntan lämnas oförändrad är att förra höjningen var ett förhastat beslut. Det fanns redan då tecken på att konjunkturen håller på att mattas av.

- Det blir mer och mer tydligt att Riksbankens beslut i december att höja reporäntan för första gången på sju år inte var särskilt väl tajmat. Men det skulle ha krävts en väsentligt ändrad information om konjunkturförutsättningarna för att Riksbanken skulle ha valt att återgå till en reporänta på minus 0,5 procent. Riksbanken sitter nu i ett prekärt läge och har en svår balansgång framför sig, säger Robert Boije, chefekonom hos SBAB.

Riksbanken planerar dock fortfarande att höja reporäntan på sikt - men i måttlig takt.

- Liksom i december indikerar prognosen att räntan höjs igen under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig, skriver Riksbanken.