Hustillverkare rekommenderas betala tillbaka 26 000 kr till husköpare

Ingarö.

Ingarö. Foto: Google Maps

Avbeställde husköp inom korrekt tidsspann men skulle ändå betala för ritningarna.

En hustillverkare och en man på Ingarö utanför Stockholm har kommit i konflikt med varandra efter att mannen först beställde och sedan avbeställde ett hus till ett värde av strax över 2,2 miljoner kronor. Hustillverkaren vill inte återbetala en del av förskottsbetalningen eftersom de anser att bygglovsritningarna ingår i de administrativa avgifter de haft.

Mannen håller dock inte med. Så här skriver han i sin anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden:

- Bolaget har återbetalat 82 000 kr men gjort avdrag för bl.a. bygglovsritningen. Av avtalet framgår att konsumenten har rätt att frånträda avtalet utan annan kostnad än säljarens administrativa kostnader. Byggritningar ska inte innefattas i företagets administrativa kostnader.

Hustillverkaren motsätter sig alltså detta. De håller inne med 32 110 kronor och detta ska täcka kostnad för upprättande av bygglovsritningar, orderberedning och tillverkningsorder om totalt 85 timmar.

- Fördelningen av de 85 timmarna är 70 timmar för bygglovsritningar och 15 timmar för orderberedning. 32 110 kr är därför ett skäligt belopp för bolagets nedlagda kostnader, skriver Svenska Husgruppen.

Allmänna Reklamationsnämnden har prövat ärendet och kommer fram till att bygglovsritningar inte ingår i de administrativa avgifterna. Mannen bör därför få tillbaka ytterligare 26 435 kronor.

Huset har avbeställts innan det har levererats. I avsaknad av en uttrycklig definition i avtalet om vad som avses med ”administrativa kostnader” kan en kostnad för upprättande av bygglovsritning inte anses vara en sådan kostnad, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.