Husägare får rätt mot byggföretag

Vaxholm.

Vaxholm. Foto: Google Maps

Skulle stensätta trappa och framsida, men trappan blev aldrig gjord.

En husägare på Vaxholm beställde stensättning av sin framsida och trappa, men fick aldrig trappan stensatt. Byggföretaget hävdar att husägaren inte har betalat alla fakturor, husägaren hävdar å andra sidan att denna till och med har betalat 12 000 kronor mer än vad som avtalats.

Eftersom de inte lyckades lösa konflikten valde husägaren att gå till Allmänna Reklamationsnämnden. I sin anmälan skriver hon att hon fick två offerter från början, den ena för arbetet på 42 000 kr exklusive moms och den andra för materialet på 38 172 kr exklusive moms, vilket blir 100 215 kr inklusive moms. Men när fakturan sedan kom var den på 112 833 kronor. Trappan var dock fortfarande inte stenlagd, vilket hon betalat 13 995 kronor för.

- När hon reklamerade att trappan inte var gjord svarade WZ Renovering att hon hade varit försenad med delbetalningarna och att företaget därför inte skulle slutföra arbetet innan hon betalat allt.

Husägaren begär därför att få tillbaka mellanskillnaden samt att WZ Renoveringen betalar tillbaka de 13 995 kronor som avser trappen, alternativt gör klart arbetet. 

Byggföretaget håller dock inte med om husägarens historia.

- Företaget kom överens med NN att arbetet skulle faktureras allteftersom det pågick men när hon fick den första fakturan ville hon inte betala den eftersom hon tyckte att de som utförde arbetet vilade och rökte för mycket. Hon betalade dock så småningom, om än försenat. När det var dags för nästa delfaktura ville hon ha ROT-avdrag men det kan man inte få för det arbete den fakturan avsåg, skriver WZ Renovering.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat ärendet och slår fast att det husägaren säger om offerterna och sina utbetalningar stämmer. Samtidigt står det i offerten att det kan tillkomma extra kostnader för material, men dessa har inte sedan specats och därmed betraktar nämnden det som att det inte finns bevis för några sådana. Därmed ska husägaren ha rätt att få tillbaka totalt 26 613 kronor.