Ekonomi

Höjning av räntan ingen katastrof för hushållen

Många har ett bra sparande och är redo för höjd ränta. Men runt 3000 kr går gränsen.

Många har ett bra sparande och är redo för höjd ränta. Men runt 3000 kr går gränsen. Foto: SBAB.

Nu höjs boräntorna och därmed ränteutgifterna, men hushållen är ganska bra rustade enligt dem själva.

Även om ränteutgifterna skulle öka med 2000-3000 kronor skulle majoriteten ha råd att bo kvar i sin nuvarande bostad utan att behöva dra ned på konsumtionen, detta visar en undersökning som SBAB genomfört.

- Den absoluta majoriteten av alla hushåll med bolån kommer inte dra ned på konsumtionen alls vid en höjning av ränteuppgifterna med upp till 3000 kronor i månaden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Tittar vi däremot på 3 000 kronor eller mer visar undersökningen att det skulle innebära betydande förändringar för ett antal hushåll. Var tionde anger att de skulle behöva flytta. 

- Sett ur ett konsumentsskyddsperspektiv är det oroande att nästan vart tionde hushåll med bolån säger att de skulle behöva flytta till ett billigare boende om ränteutgifterna går upp med 3000 kronor i månaden, säger Robert Boije.

Och även om personerna som anger att de skulle behöva dra ner på konsumtionen om ränteutgifterna ökar med 2000-3000 kronor inte är i majoritet, så utgör de ändå en stor andel bolånetagare. Vid en ökning på 2000 kronor skulle 34 procent behöva dra ned på konsumtionen, och vid 3000 kronor är samma siffra 45 procent.