Här sker flest vattenskador i hemmet

Vattenskador i olika rum 2020.

Vattenskador i olika rum 2020. Grafik: Vattenskadecentrum

En färsk rapport från Vattenskadecentrum går igenom vilka skador som är vanligast i våra hus när det kommer till vatten.

Köket stod för störst andel av vattenskadorna i våra hus under förra året. Bland samtliga rum med vattenskador utgjorde kök 35 procent.  

- Vi ser en ökning av skador i kök, men exakt varför det är så, är svårt att säga; det kan bero på att försäkringsbolagen i större utsträckning ersätter läckage från vitvaror, vilket gör att fler skador inrapporteras. Men det kan också bero på att läckaget syns tydligare tack vare plastunderläggen under vitvarorna, säger Thomas Helmerson, verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

Man har också sett att när det kommer till vitvaror så är de vitvaror som orsakar skadorna ändå relativt nya. Exempelvis utgör andelen som är fem år eller yngre hela 40 procent. Nästan alla är yngre än tio år.

Kyl och frys är de vitvaror som toppar listan över vilka slags vitvaror som ger flest vattenskador i köket.

När det kommer till var det är vanligast att skadan kommer från är det däremot inte vitvaror som ligger i topp, då står fortfarande läckage från rör för den största andelen - även om denna skadetyp minskar stadigt.

- De skador som orsakas av ledningssystem idag är framför allt på grund av ledningarnas ålder. I takt med att husen från 1960-talet och tidigare får nya ledningar och nya, bättre tätskikt i våtrum minskar också den här typen av vattenskador stadigt, säger Thomas Helmerson.

Här sker vattenskadorna:

  • 35 % Kök
  • 26 % Bad/dusch
  • 7 % Tvättstuga
  • 5 % WC
  • 27 % Annat

Orsaker till vattenskador, totalt sett:

  • 54 % Ledningssystem
  • 29 % Utrustning
  • 17 % Tätskikt

Intressanta siffror från rapporten

  • Så länge håller vitvarorna: 10 år
  • Så många vattenskador rapporterades i fjol: 32 110