Grannarna som överklagade SilviaBo slår tillbaka mot drottningen

Husen har stått färdiga men tomma i tre år medan rättsprocessen spelat ut sig.

Husen har stått färdiga men tomma i tre år medan rättsprocessen spelat ut sig.

Grannarna som överklagade husbyggena på Drottningholm är irriterade över drottningens uttalande.

Drottning Silvia antydde under en intervju för några dagar sedan att hon misstänker att det är fördomar mot demenssjuka som gjort att grannar överklagat hennes hjärteprojekt SilviaBo - bostäder för dementa som fortfarande lever tillsammans med sin partner. Grannarna har i sin tur reagerat på uttalandet.

– Det är ju ett påstående som är häpnadsväckande. Det har aldrig varit en fråga och diskussion om demensvård. Det vi har gjort som boende på Drottningholmsmalmen är att skydda platsen, med dess historiska värden, säger en av dem till Aftonbladet.

Grannarna anser att husen påminner om kataloghus och inte alls passar in med omgivningen. De tycker även att de är för stora och att det är för många lägenheter. Man vill bevara miljön som varit där sedan Gustav III och tycker att husen förstör detta.

Det har varit många turer kring fastigheterna i rätten. Rent juridiskt har man nu landat i att husen måste byggas om.