Fråga experten

Publicerad 21 maj 2015 10:00

Byggahus.se har en expertpanel som svarar på frågor om alltifrån bygge, renovering, värmesystem och el till inredning, kök och trädgård.

Välj expert nedan för att läsa tidigare och frågor och svar, eller ställa en egen fråga. Sök först bland tidigare besvarade frågor, kanske svaret redan finns.

 

 

Arkitektur

 

Arkitekt Calle Posse svarar på dina frågor.
Frågor och svar om arkitektur

 

Badrum

 

Per Bernhardsson svarar på frågor om badrum.
Frågor och svar om badrumsrenovering

Per Bernhardsson arbetar på Byggkeramikrådet, BKR, där han bl.a. sysslar med teknisk rådgivning såväl mot entreprenörer som privatpersoner. BKR har sedan 1988 givit ut branschregler för keramiska våtrum och utbildat behöriga plattsättningsföretag. Branschreglerna, BBV, anses idag utgöra normen för fackmässighet när keramik ska användas i våtrum.

 

 

Hampus Asp från Säker Vatten svarar på VVS-frågor.
Frågor och svar om badrumsrenovering

Säker Vatten ger ut branschregler för VVS-installationer samt utbildar och auktoriserar VVS-företag.

 

Bygga

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar på dina byggfrågor.
Frågor och svar om byggnation

Charlotte är byggnadsingenjör. Charlotte tog byggingenjörsexamen 1986 och har sedan dess arbetat på olika befattningar inom byggsektorn. Hon har b la arbetat som platschef, inköpare, projektledare och kvalitetsansvarig. Det har handlat om både nyproduktioner och ombyggnader av skolor, bostäder, kommersiella lokaler m m. Idag har hon ett eget företag, Ingenia Byggkonsult, där hon främst arbetar för privata beställare.

 

Ekonomi & Juridik

 

Advokat Stefan Häge svarar på frågor om juridik.
Frågor och svar om juridik

Stefan och Filip är advokater och delägare i Kriström Advokatbyrå. Kriström har bl a specialiserat sig på entreprenad- och fastighetsrätt. Inom dessa områden anlitas Kriström flitigt som föredragshållare och samarbetar med Villaägarnas Riksförbund och Svensk Byggtjänst. Vill du kontakta Kriström advokatbyrå, maila till Stefan på stefanh@kristrom.se eller Filip på filip@kristrom.se.

 

El & Teknik

 

Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el och teknik.
Frågor och svar om el och teknik

Bengt Loord är elingenjör och arbetar främst som föreläsare för Mälaruniversitetet AB. Bengt har specialinriktning på elsäkerhet, behörighetsfrågor, dokumentations- och elinstallationsfrågor och arbetar även med energisparfrågor.

 

Kök & Inredning

 

Inredningsarkitekt Christel Månsson svarar på frågor om kök och inredning.
Frågor och svar om kök och inredning

Christel är inredningsarkitekt, utbildad på Konstfackskolan. Hon har arbetat bl a som inredare vid arkitektbyrå och hos större kökstillverkare. Idag driver Christel inredningsföretaget Wobedo Design där hon tar inredningsuppdrag för såväl offentliga som privata beställare. Hon arbetar även med produktutveckling inom textil och akustik. Vill du kontakta Christel, maila henne på christel@wobedo.com.

 

Renovera

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar på dina renoveringsfrågor.
Frågor och svar om renovering

 

 

Träexpert Tomas Nilsson svarar på dina frågor om trä.
Frågor och svar om trä

Tomas Nilsson blev professor i trävetenskap vid Uppsala universitet 1988, senare professor emeritus. Under alla år har han studerat mikrobiell nerbrytning i trä (rötangrepp), träskydd, träkemi, och trästruktur. Han har varit gästforskare i Australien och Nya Zeeland och har idag kvar alla kontakter med träforskare. Tomas skrivit ca 200 publikationer om trä, varav några populärt skrivna och har behandlat användning av trä i utomhusmiljöer.

 

Trädgård

 

Trädgårdsdesigner Cajsa Jacobsson svarar på frågor om trädgård.
Frågor om svar om trädgårdsdesign

Cajsa Jacobsson är utbildad trädgårdsdesigner vid Trädgårdsakademin och vid Slottsträdgård Ulriksdal, med inriktning på privata nybyggartomter. I det egna företaget Form & Funktion hjälper hon kunder att skapa en funktionell tomt efter kundens behov och önskemål. Material och formgivning anpassas efter arkitektur, omgivning och växtbetingelser, till en sammanhållen helhet. Cajsa svarar på frågor som rör växtlighet och tomtplanering.

 

Värme

 

Jerker svara på frågor om värme och sanitet.
Frågor och svar om värme och ventilation

Jerker Bengtsson är VVS-ingenjör och medlem i SBR. Idag jobbar han vid EVK - Energi & VVS Konsult i Kalmar AB.

 

--

Hurdana frågor kan jag ställa?

Att fråga experten på Byggahus.se får inte ersätta anlitandet av fackman. Ett svar från våra experter ska du använda för att förbereda dig inför mötet med en fackman så att du blir förberedd och kan vara en god kravställare. Tänk också på att frågor ställda via ett kortfattat meddelande kan inte ge experten det underlag han behöver för att ge svar i omfattande frågor om konstruktioner o dyl. Därför lämpar sig den här tjänsten bäst för kortfattade frågor av faktakaraktär.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på min fråga?

Vi försöker besvara din fråga inom två veckor. I enstaka fall, vid t ex helgdagar, kan det hända att det tar något längre tid.

Besvaras alla frågor?

Nej, tyvärr inte. Du har störst chans att få svar om din fråga har ett stort allmänintresse och om den inte liknar en tidigare ställd fråga. Vi vill att frågor och svar ska kunna återanvändas i största möjliga mån.

Kostar det något?

Nej. Att fråga våra experter är gratis.

Hur får jag reda på att min fråga blivit besvarad?

Svaret publiceras på sajten så snart experten har svarat. Tyvärr hinner vi inte bekräfta via mail om du kommer att få svar eller ej. Här hänvisar vi till sökfunktionen.

Hur vet jag att svaret är objektivt?

Svaret är objektivt därför att våra experter är oberoende och inte knutna till någon tillverkare av en produkt.

Har du några andra frågor?

Om du har några andra frågor om Byggahus.se eller fråga experterna, skicka då ett e-mail till redax@byggahus.se.