Byggahus.se

Vite vid fördröjning och småfel efter slutbesiktning

7k läst  33 svar

 1. M
  Medlem Nivå 4
  Vi har haft en entreprenör hemma som gjort en större tillbyggnad under sommaren. Enligt kontraktet (ABS 09) skulle allt vara klart i september, annars skulle vite utgå med 5000 kr per vecka. Vid den tidpunkten ansåg entreprenören att allt var klart men vi skickade en lista på småsaker som skulle åtgärdas, vilket gjordes. Slutbesiktning gjordes 24/10.

  Under slutbesiktningen framkom då ett större fel som skulle åtgärdas. Entreprenören fick hela november på sig. Nu tror jag att entreprenören anser att de är klara. Men vi har återigen hittat ett antal småsaker, jag är inte säker på att det är saker som är relevanta att fixa eller om vi bara ska begära prisavdrag. Det handlar om skav på klinker, hål i fog, dörrfoder som inte sluter tätt mot väggen, osv.

  Så till frågorna:

  - Är vi berättigade vite för samtliga veckor sedan 30/9 då det skulle varit klart? Även om slutbesiktning gjordes senare?

  - Nya smådefekter dyker upp hela tiden. Entreprenören har redan åtgärdat småfel i två omgångar sedan de tyckte sig vara klara. Det är inte samma grejer, utan vi ser nya småsaker. Har vi rätt att påpeka nya defekter nu, trots att de med all sannolikhet fanns vid slutbesiktningen, men vi bara inte upptäckt dem förrän nu?
   
 2. B
  Medlem Nivå 11
  Här tror jag ni har ett problem med att kräva vite. Om er entreprenör ansåg sig vara klar i tid så borde ni självfallet haft en besiktning för att pröva om entreprenaden kan anses godkänd då i tid. Om ni inte ansåg den klar tror jag det blir mycket svårt. ofta tar man in en oberoende besiktningsman. en entreprenad brukar av besiktningsmän lite grovt anses "klar" när man kan ta entreprenaden i bruk. dvs kanske börja använda utrymmet......
   
 3. H
  Moderator · Nivå 25
  Sedan är det ockås så att vite jämkas om man kunnat ta bygget i bruk. Så om inte felen hindrat er från att använda huset så jämkas vitet.
   
 4. B
  Medlem Nivå 11
  Men här krävs kanske lite mer information.

  - Hade ni en besiktningsman? Varför kallades han inte in när företaget ansåg sig klara? vilket om jag förstår var i tid...

  - Vad är det för typ av jobb? Kunde ni ta entreprenaden i bruk i tid?

  - Vad återstår? ...eller vad återstod per 30/9?

  Säg att entreprenören byggt till en tillbyggnad så om detvar färdigt utöver tex lister, några fula skarvar, saknades trösklar .....så tror jag entreprenaden skulle ansetts klar. Men om taket inte var tätt, eller golvet inte ens påbörjat så är entreprenaden inte klar.
   
  Redigerat 24 nov 2014 08:55
 5. V
  Medlem · Nivå 9
  har E anmält entreprenaden färdig senast 30/9 och beiktningen var godkänd då var entreprenaden juridiskt sett klar vid utsatt kontaktstid.
  Dvs ni har ej rätt till vite.
   
 6. V
  Medlem · Nivå 9
  Dock gjorde besiktningsmanen fel i att godkänna entreprenaden om det förekom "större fel". Givetvis beror det på vad som avses med större fel.
   
 7. B
  Medlem Nivå 11
  Jag minns att vår besiktningsman också pratade om att man godkände en entreprenad om felen understeg 10% av kostnaden och inte påverkade att man tog den i bruk. Så ett större fel skulle kunna ändå resultera i en gk entreprenad antar jag.
   
 8. V
  Medlem · Nivå 9
  Den BM skulle inte jag anlita
   
 9. B
  Medlem Nivå 11
  .....jag atar det beror på att man har rätt att hålla inne med 10% av totalsumman och om felen motsvarar 40% så finns ju inget incitament för E att rätta dem. Då tar E pengarna och säger adjö....typ.
   
 10. M
  Medlem Nivå 4
  Jag svarar alla så gott jag kan.

  Det som inte var klart vid fastställt färdigställandedatum var ett antal delar, exempelvis:
  - stuprör som inte anslutits till dagvattenledningar, behövde grävas om
  - fall vid golvbrunn felaktigt och behövde läggas om
  - skräp kvar i krypgrund
  - dörr som inte gick att stänga
  - felaktig nivå på innertak, som fick sänkas

  Dessa fel åtgärdades innan slutbesiktningen tre veckor senare.

  Vi har byggt bland annat ny hall och nytt badrum. Just dessa två delar har vi varit tvungna att använda för att över huvudtaget kunna bo i huset. Men det har inte varit så pass klart att vi kunnat städa av och möblera i och med att hantverkare sprungit ut och in och skräpat ner vid återstående arbeten. Vi har fortsatt, precis som tidigare under byggtiden, bott på två rum och kök, och det har varit plastat mot övriga delar där arbeten fortfarande pågått.

  Vid slutbesiktningen hittades ett par fel som skulle åtgärdas. Det största var ett golv som behövde brytas upp och läggas om. Det har alltså varit större saker än ett par små lister som saknats.

  Besiktningsmannen bokades till en tid då alla var tillgängliga och entreprenören hade ordnat de saker som vi inte var nöjda med vid slutdatum. Entreprenören erkände att det var missar från deras sida och fixade det utan problem.

  Det hela handlar om en till- och ombyggnad som berör större delen av huset. Badrummet har vi använt sedan det färdigställdes innan semestern, för att vi skulle kunna bo hemma i sommar. Övriga delar av huset, exempelvis tvättstuga, har vi inte kunnat använda i och med att golvet behövde brytas upp och läggas om.

  Entreprenören har inte anmält entreprenaden klar 30/9. Vi skickade ett mail någon dag innan och frågade om det tyckte sig vara klara. I och med att vi fick ett jakande svar tillbaka skickade vi listan på alla defekter vi kände till då, vilket åtgärdades kommande veckor, innan slutbesiktning.

  Besiktningsmannen tvekade kring om han skulle godkänna entreprenaden i och med golvet som var fel. Han tyckte att vi kunde välja ekonomisk kompensation eller omläggning. Det var sedan entreprenören som valde att bryta upp och lägga om golvet, utan att vi sa hur vi tänkte.

  Har jag besvarat alla frågor eller saknas fortfarande fakta?
   
 11. B
  Medlem Nivå 11
  När godkände besiktningsmannen entreprenaden? Det är ett viktigt datum om ni har vite.
   
 12. V
  Medlem · Nivå 9
  Då BM godkände entreprenaden innebär det att E inte var försenad. Dock skulle BM förklarat entreprenaden ej godkänd då ett golv innebär att ni inte kan nyttja rummet. En BM skall endast godkänna en entreprenad om beställaren kan ta ytorna i bruk, ta objektet i besitning.
   
 13. B
  Medlem Nivå 11
  Men jag fick uppfattningen om att BM godkände efter avtalat slutdatum?
   
 14. V
  Medlem · Nivå 9
  Tiden då BM godkände entreprenaden har ingen betydelse då ni bokade BM. Entreprenören framhöll att entreprenaden var klar 30/9. E ansvarar ju inte för att BM bokade tiden ca tre veckor efter utsatt sluttid.
   
 15. M
  Medlem Nivå 4
  Besiktningsmannen godkände entreprenaden i slutet av oktober.

  Entreprenören menade att jobbet var klart 30/9 men insåg sedan själv när vi påpekade felen att det fanns en del kvar att göra.

  Men oavsett så har entreprenören behövt en månad efter godkänd slutbesiktning för att färdigställa. Innebär inte det att vitet ska betalas ut för åtminstone den tiden?