Byggahus.se

Vind ej besiktningsbar

 1. Å
  Medlem Nivå 9
  Hej!

  Ska precis köpa hus (skriver kontrakt på måndag) och undrar över en anmärkning besiktningsprotokollet. Under rubriken "Behov av fortsatt teknisk undersökning" står att vinden på tillbyggnad ej besiktningsbar då landgångar saknas", vinden på tillbyggnaden är därför inte medtagen i säljarförsäkringen.

  Huset är byggt 1943 och tillbyggdes 1965 (ca 15 kvm/plan i 2 våningsplan). Fuktmätning visade på normala värden och ingen del av tillbyggnaden har såvitt man känner till/kan se någonsin utnyttjats till våtutrymmen. Vindsutrymmet på den ursprungliga byggnaden har missfärgningar på insida yttertak men dessa bedöms vara äldre och ej från pågående skada.

  Är det något att bekymra sig om?
  Är det besvärligt att ordna en landgång till vindsutrymmet på tillbyggnaden? ???
   
 2. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 19

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Vad kul för er att ni nu köpt hus. Det blev alltså ett färdigt hus och inte en tomt. :)

  Tycker att ni skall göra en egen besiktning med av er utvald besiktningsman. En säljarbeskiktning ersätter inte behovet av egen besiktning.

  Om det finns en öppning upp på vinden så är det inga problem med landgång. Det är bara att lägga ut några brädor att gå/krypa på så att besiktningsmannen kommer åt att titta i hela vindsutrymmet.

  Om besiktning inte hinner göras innan köpekontrakt skrivs, så lägg till en paragraf om att ni har rätt till egen besiktning inom 10 dagar och att ni har möjlighet att häva köpet eller få ersättning om skador upptäcks som uppgår till mer än ett basbelopp.
   
 3. Å
  Medlem Nivå 9

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Jupp, det vart ett färdigt hus ändå till slut :) ... vilket vi är rätt nöjda med. Då vet man ju kostnaden direkt och man får huset direkt ;D
  vart så många turer med tomten så kändes som att det blev smidigare att köpa något färdigt.

  Den besiktning som gjorts är en som omfattar lite fler moment än en vanlig överlåtelsebesiktning, bl.a. så ingår även fuktmätning och undersökning av huskonstruktinen. Jag har förgäves sökt efter en mer omfattande besiktning. Kan du tipsa om någon firma som gör besiktningar utöver det som redan är besiktigat? ???
   
 4. spocks_beard
  Medlem Nivå 8

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Har inte Anticimex besiktningar ?
   
 5. Å
  Medlem Nivå 9

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Jo, men det är deras mest genomgripande besiktning som har genomförts som "varudeklaration" (säljarförsäkring). Kan inte se att Anticimex skulle ha någon mer omfattande besiktning än den som redan gjorts :-/
   
 6. Hemmakatten
  Moderator · Nivå 19

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Man kan alltid beställa ytterligare besiktning av tex el, tak etc. (och betala för det). Om inte borde ju Anticimex kunna tipsa om annan besiktningsman. Tyvärr var det flera år sedan vi köpte hus, så jag har inget bättre tips.
   
 7. H
  Moderator · Nivå 25

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Nu är det väl kanske lite sent med synpunkter på just detta fall.

  Men du skriver att den här vinden är undantagen från säljarförsäkringen. Det kan vara en lite förädisk formulering.

  I normala fall så är ju säljaren ansvarig för "dolda" fel. Ett dolt fel är ett fel som inte kan upptäckas vid en "lekmannamässig" undersökning, för att vara säker på att man inte är för "okunnig" lekman så överlåter man undersökningspålikten till en besiktningsman, eftersom han kan göra en undersökning som är bättre än en lekman så antar man att de fel han ev. inte hittar måste vara dolda.

  En vind som inte går att besiktiga kan ev innebära att ni inte har fullföljt er undersökningsplikt, dvs om det finns fel på vinden så är era möjligheter att få ersättning lägre eftesom ni inte kunnat undersöka vinden.

  Nu är detta en affär med säljarförsäkring, då ändras bilden lite till er nackdel. För det vanliga upplägget med en sådan försäkring är att ni måste skriva på en friskrivning för säljaren vad gäller dolda fel, säljaren kan aldrig ställas till svar för några dolda fel, de kraven går istället till försäkringsbolaget. Nu har försäkringsbolaget friskrivit sig från alla ev. fel på vinden eftersom den inte gick att inspektera. Det innebär att om något är fel på vinden som vid en efterbesiktning är ett uppenbart dolt fel (skulle inte ha upptäckts även om det gick att besiktiga vinden) så får ni ändå inge ersättning, både säljare och försäkringsbolag har friskrivit sig.
   
 8. Å
  Medlem Nivå 9

  Re: Vind ej besiktningsbar

  Hempularen:
  Vi är på väg ut nu för att själva (sambon som är kunnig!) kika på vinden!  :p