Byggahus.se

Villaägarna har utrett riskerna med cellplastisolering

 1. useless
  Lök. · Nivå 25
  "Olika isolering ger kraftigt varierande brandsäkerhet i småhus"

  "- Det är märkligt att frågan om brandrisker med cellplast i småhus inte tidigare har uppmärksammats. Sverige saknar idag särskilda krav i byggreglerna för hur småhus får isoleras med cellplast, vilket innebär högre risk vid brand och att egendomsskyddet inte prioriteras säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna."

  "- För att inte skapa onödiga brandrisker vid användning av cellplast, är det viktigt att vara väldigt noggrann i projekteringen av fasaden. Om jag tänkte isolera ett hus, skulle jag ha övervägt mineralull, som är mycket brandsäkrare än cellplast, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarna."


  https://www.villaagarna.se/radgivni...r-kraftigt-varierande-brandsakerhet-i-smahus/
   
 2. H
  Medlem · Nivå 20
  Tycker inte det är märkligt alls att lagstiftaren inte skriver in om specifika byggnadsmaterial utan istället väljer att specificera tekniska egenskaper, tex lägsta krav på brandegenskaper.
   
 3. findus42
  Medlem · Nivå 21
  Undersökte för länge sedan ett byggsystem med cellplast limmad mellan spåntad plyfa. Tanken var att man bara staplade ihop huset och sedan satte gips på insidan och panel på utsidan.

  Övergav tanken på att testa efter ett samtal med en typ på byggforskningsrådet. Han sade...

  -Det går säkert snabbt att få upp mindre hus, men överväg att använda ett mindre brandfarligt isoleringsmaterial som till exempel svartkrut.

  Tänker på det varje gång någon vill bygga med cellplast.

  Mvh Findus
   
  • Laddar…
 4. L
  Medlem · Nivå 11
  Inget fel på cellplast, bara den används på rätt sätt och på rätt ställe.
   
 5. M
  Medlem · Nivå 12
  Under grunden ;)
   
  • Laddar…
 6. PNO
  Medlem · Nivå 16
  Det finns i byggreglerna inga krav på egendomsskydd på småhus. Kravet på småhus är generellt R15, alltså att huset ska stå upp i 15 minuter om det börjar brinna. Det är tänkt att ge tillräcklig tid för utrymning. Ett undantag gäller hus med större taklutning än 45 grader där takkonstruktionen ska ha R30, vilket i praktiken kräver att hela huset har R30 då taket inte kan stå av sig själv om byggnaden under kollapsar. Flackare tak får ha R0 i själva takkonstruktionen...

  Tyvärr så tar kravet om 15 minuter bärighet för att klara utrymning sin grund i att alla i huset är någorlunda friska och rörliga. Dagens gamla bor ju som väl är i hus som oftast också är gamla och därmed byggda med metoder som ger ganska mycket marginaler vid brand. Men i framtiden, när de som idag bygger hus blir gamla, så kommer de att bo i hus som är exakt dimensionerade mot R15...

  Frågan om vi i räddningstjänsten med avseende på egen säkerhet kan göra en livräddande insats inne i ett brinnande småhus är högst aktuell. Även inne i samhällen med en brandstation är nämligen 15 minuter en ganska typisk tid när vi kan påbörja en insats. Slutsatsen är ju i allmänhet att de flesta hus har betydligt bättre bärighet än R15, där extremen åt ena hållet är gamla hus med timmer eller plankstomme som vid renovering fått heltäckande gips på insidan och å andra sidan hus på lätt konstruktion, duk i yttertak osv.

  Vad gäller cellplast specifikt så tycker jag den läskigaste egenheten, utöver att det brinner i sig själv, är att cellplast kan sprida brand neråt med väldig hastighet. Detta då cellplasten smälter och blir som en brinnande olja som rinner neråt i konstruktionen. Det här är dock främst ett problem på flervåningshus där man normalt inte förväntar sig snabb brandspridning neråt.

  Inget hindrar dock dig som fastighetsägare att bygga ett hus med bättre brandskydd. Här kan jag tycka att försäkringsbolagen borde bli tuffare på att kräva bättre egendomsskydd. Inom de försäkringsbolag som försäkrar stora industriföretag så påverkar det förebyggande brandskyddet premien väldigt mycket.

  Lite film som avslutning:
  https://player.vimeo.com/video/291890938
  Se den och fundera på hur lång tid det tar innan någon ens larmar räddningstjänsten vid en brand...
   
  Redigerat 30 mar 2019 16:04
 7. H
  Medlem · Nivå 20
  Kravet kanske är REI15 i brandskydd men med dagens byggteknik och krav på energiåtgång är det nästan omöjligt att bygga utan att det blir mycket bättre
   
 8. B
  Medlem · Nivå 11
  Fördomar om cellplast sprids i stället för att använda cellplast på rätt sätt och visa på lämpliga alternativ där det är olämpligt!