Byggahus.se
Har arrenderat ett förråd på SJs mark.
Ursprungligt kontrakt från 1975 säger:

a) På området tillåten byggnation: Magasinsbyggnad (Befintlig)

När kontraktet upprättades fanns byggnaden på området, vilken i min tolkning visar på att den var SJs.

I kontraktet står:
b) Äganderätt, förtryckt:
Byggnader och övriga anläggningar: Arrendatorn äger på området uppförda byggnader och övriga anläggningar.
Det angående äganderätt är som sagt förtryckt så det ser ut som ett standardavtal använts.

Senare upprättades ett nytt kontrakt, 1988, (samma standardavtal) då byggnaden flyttades inom området. Det enda som skiljer är placeringen av byggnaden, vilket visas på en karta, samt att är skillnad på skrivningen:
a) På området tillåten byggnation: Magasinsbyggnad
ordet "befintlig" finns inte med.

Trafikverket har som sagt som tagit över marken, och i mina ögon även byggnaden, från SJ,
De har sagt upp kontraktet och vill att byggnaden avlägsnas av arrendatorn.

Jag finner att det inte är arrendatorns ansvar att avlägsna byggnaden utan Trafikverkets.
Det finns ingen förvärvshandling som visar på att arrendatorn förvärvat byggnaden.
Enbart texten i arrendeavtalet borde inte ligga till grund för att byggnaden är arrendatorns.

Hur går man tillväga för att inte drabbas av den kostnad det innebär att riva förrådet?
Skulle skrivningen ”Arrendatorn äger på området uppförda byggnader och övriga anläggningar.” innebära att byggnaden anses ägas av arrendatorn, ifall det skulle bli en rättslig prövning?
Skulle det vara framgångsrikt att enbart tömma förrådet och låta Trafikverket bevisa att arrendatorn äger byggnaden?
Hur stor är risken att de själva river byggnaden och skickar räkningen till mig?

I mina ögon pekar det på att ansvaret är upplåtarens ansvar.

Vad säger ni?
 
Redigerat:
Skulle skrivningen ”Arrendatorn äger på området uppförda byggnader och övriga anläggningar.” innebära att byggnaden anses ägas av arrendatorn,
Ja, skulle jag säga. Det står ju där att det är arrendatorn som äger byggnaden.
 
Förvisso, men bör det inte finnas en förvärvshandling?
Det jag skulle tro är att det är ett standardavtal och man tänkte inte så noga på det.
Byggnaden flyttades av SJ 1988 och det skulle ha varit arrendatorns ansvar, inte SJs - ifall nu arrendatorn äger byggnaden.

Men jag är partisk.
Vill inte gå i rättegång och förlora för att sedan även betala rivning/flytt.
 
S Slix skrev:
Förvisso, men bör det inte finnas en förvärvshandling?
Det jag skulle tro är att det är ett standardavtal och man tänkte inte så noga på det.
Byggnaden flyttades av SJ 1988 och det skulle ha varit arrendatorns ansvar, inte SJs - ifall nu arrendatorn äger byggnaden.

Men jag är partisk.
Vill inte gå i rättegång och förlora för att sedan även betala rivning/flytt.
Det borde finnas en förvärvshandling, men i nuläget kan du inte förevisa en sådan. Som jag ser det är ditt problem att det i de få dokument som finns står att arrendatorn äger byggnaden.
SJ kan ju ha flyttat byggnaden 1988 för att de behövde flytta den. Det säger ju ingenting om ägandeförhållandet.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.