Byggahus.se

Vems är bryggan !

 1. D
  Medlem Nivå 1
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  forum avtal1.jpg
  Hej, jag ska försöka beskriva vårt problem kort. vi bor i ett område där tomter har blivit tilldelade bryggplatser. eller rättare sagt man kan arrendera dessa platser av bryggföreningen. arrendet är tilldelat vissa tomter o i vissa fall får olika fastigheter dela på bryggorna. bryggorna ligger i ett attraktivt område o är attraktiva o har ett värde för huset. När ursprungstomten delades in i två tomter så skrevs arrendet på den ena tomten ( grannens tomt). när tomtindelningen gjordes så var det två syskonpar som hade varsitt hus o delade på kostnade för arrendet o delade på bryggan. Man skrev ett intern avtal där det bl a står.
  Fastigheterna X och Y ska gemensamt svara för underhåll, utläggning, och upptagning av den gemensamma bryggan samt förekommande arbeten med skötsel av tillfart ( gångstig) till bryggan.
  senare så sålde de husen o fick två nya ägare. nu påstår grannen som arrendet står på att det är hans brygga o detta intern avtal inte gäller. Han menar att det spelar ingen roll vad internavtalet säger, för det är deras tomt som arrendet står på. Det är i övrigt trevliga grannar o det sista vi vill är att bli osams med dem. men vi vill inte låta de ta vår gemensamma brygga. vi har två helt olika uppfattningar o vi kommer inte vidare. så min fråga är om vi har rätten på vår sida om vi ska driva den här frågan vidare till åklagarmyndigheter eller liknande. Vi vill vara säkra på att vårt internkontrakt slår högre än arrendet.
   
  Redigerat 4 feb 09:14
  • Laddar…
 2. S
  Medlem · Nivå 13
  Ett avtal mellan två helt andra personer kan rimligen inte gälla om det kommer in nya ägare? Då får ju de göra upp om hur det ska skötas? Eller är det inskrivet så att det står på fastigheten?
   
  • Laddar…
 3. D
  Medlem Nivå 1
  Det strå att fastigheterna ska gemensamt svara för underhåll m.m. för den gemensamma bryggan.
   
  • Laddar…
 4. D
  Besserwisser · Nivå 21
  TS skrev uttryckligen att avtalet är mellan fastigheterna. Om det varit mellan personer håller jag med dig. Men om det är mellanfastigheterna gäller det. Under förutsättning att avtalet var känt vid fastighetsköpet.
   
 5. D
  Medlem Nivå 1
  Det var känt vid fastighetsköpet, men mäklare som sålde bägge husen o har haft en del samtal med köparen med arrendet säger att det är den som arrendet står på, men en överrenskommelse kan nog fastighetsägaren med arrendet tänka sig. Redan ifrån början så hade vi olika åsikter o när vi köpte huset så var det fortfarande inte uträtt. Mäklaren säger att han inte kan göra något, det är vi som får reda ut det. Bryggföreningen känner inte till detta intern avtal, då det har fungerar bra då syskonen hade bryggan tillsammans.
   
 6. C
  Medlem · Nivå 17
  Servitut kan väl i och för sig inte heller komma på fråga då det inte rör en rätt att nyttja en (fysisk) del av fastigheten, utan rätten att utnyttja en nyttjanderätt i "andra hand"(?)
   
 7. D
  Medlem Nivå 1
  Hej, nej inget servitut är aktuellt i detta fall. vi vill ju ha utnyttjanderätten, men får inte det enligt grannarna.
   
 8. S
  Medlem · Nivå 13
  jo såklart men jag tänkte om avtalet var skrivet mellan parterna och bara finns med i papperen som överlämnades vid köpet. Att det inte är registrerat nånstans alltså. Då är det ju bara en grej mellan de tidigare ägarna antar jag?
   
 9. D
  Besserwisser · Nivå 21
  Nej, tex avtalsservitut måste inte registreras för att vara giltiga.
   
 10. D
  Medlem Nivå 1
  Redigerat 4 feb 10:35
 11. S
  Medlem · Nivå 13
  Det jag menade var typ ett avtal som ger två grannar rätt mot varann. Två grannar köper en kratta tex och de skriver avtal om att de båda brukar den och sköter den. Betyder det då att det alltid ska finnas en kratta tillgänglig även för framtida ägare?
  Nu handlar det förvisso om en brygga men det var mer poängen jag var ute efter. Låter liksom märkligt om privata uppgörelser ska gälla i evighet oavsett antalet ägare så länge endera part spar det ursprungliga dokumentet?
  Jag vet inte, det kanske är så det är.
   
  • Laddar…
 12. D
  Medlem Nivå 1
  Men frågan är om ett intern avtal är av högre rang än ett arrendeavtal ?
   
 13. Anna_H
  Husägare · Nivå 19
  Arrendet är mot fastigheten, inte mot personen. Och servitutet är mellan fastigheterna, inte personerna. Alltså gäller det. Servitutet är ju skrivet för att skydda den avstyckade fastigheten när det blir nya ägare.
   
 14. G
  Medlem Nivå 6
  Arrendet handlar väl om en bit strand där arrendatorn får anlägga brygga, eller äger bryggföreningen själva bryggorna också?

  Det verkar ju annars som att ni båda äger bryggan tillsammans även om arrendet på placeringen står på grannen. Det kanske kan vara en framkomlig väg?
   
 15. D
  Medlem Nivå 1
  Hej , det är ju så vi ser det också, att vi äger bryggan tillsammans. Men grannen vill ha bryggan för sig själv, ( bada ifrån bryggan kan vi få göra då de inte är där.) Bryggföreningen äger inga bryggor. men de håller ordning på förordningar m.m.
   
  • Laddar…