Byggahus.se

Vem har rättigheterna till A och K ritningar?

 1. L
  Medlem · 16 inlägg

  LasseT

  Medlem
  Vi har ett entreprenadkontrakt omfattande en totalentreprenad på ett villa bygge.
  Det är upprättat i anslutning ABS05. Det finns en betalningsplan där vi betalar efterhand som olika moment blir färdiga. Nu har byggaren meddelat oss att han har ekomoniska problem och inte kommer att kunna slutföra vårt bygge och att han vill avlsuta detta i "samförstånd" .Det enda som är gjort är plattan. Bygget är försenat och det är inte teoretiskt möjligt att bli klar inom den utsatta tiden och sedan börjar vite ticka men byggaren har ju ekomnomiska problem. Tyvärr (?) har han dock inte gått i konkurs för då vore det väl ett klockrent fall för färdigställande försäkringen.

  Vi har betalat för a-ritningar, k-ritningar och plattan.

  Jag undrar nu

  Vem äger A och K ritningarna? Kan vi ge dem till en ny byggare?

  Kan vi säga upp avtalet med hanvisning till §29 i konsumenttjänstlagen?

  /Lars
   
 2. L
  Medlem · 16 inlägg

  LasseT

  Medlem

  Re: Vem har rättigheterna till A och K ritningar?

  Samförstånd i all ära men detta innebär att vi troligen inte kommer att kunna få ut någon ersättning för försening och ev fördyring. Det senare täcker upp till 10% av Garbos färdigställandeförsäkring.

  Någon som har erfarenhet eller kunskap om detta?
   
 3. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Vem har rättigheterna till A och K ritningar?

  A- och K-ritningarna ägs av den som upprättat dem, dvs den konsult som ritat ritningen enligt lagen om upphovsrätten. (om inte annat specifikt överenskommits)
  Ni har betalat för rätten att få nyttja ritningarna för uppförandet av just ert hus.
  Ni kan altså fritt använda ritningarna för att bygga färdigt ert hus, men inte lämna dem vidare till någon annan i avsikt att bygga ytterligare likadana hus.

  När det gäller Garbo-försäkringen så är min uppfattning att den täcker dåligt.
  Ni får bara ersättning för redan gjorda utbetalningar minus en ganska stor självrisk. Byggaren får ju betalt efter hand som de hunnit bygga och därför brukar det ju inte bli speciellt stora belopp att ansöka om hos Garbo.
  Det bästa är om ni kan komma överens på något sätt innan byggaren går i konkurs.
   
 4. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Vem har rättigheterna till A och K ritningar?

  Vad som inträffat innebär helt klart att det finns grund för att häva avtalet i enlighet med Ktjl 29 §.

  Vad gäller färdigdställandeförsäkringen så finns ingen självrisk för denna. Det är bara byggfelsförsäkringen som har självrisk (1/2 bbl).

  I lagen om byggfelsförsäkring m.m. 16 § står, fritt och delvis citerat, bl.a. följande:
  "Ett färdigställandeskydd skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena.
  Färdigställandeskyddet skall, till den del som avser kostnader för att slutföra arbetena, få tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § Ktjl."

  Ersättning utgår således i detta fall även om näringidkaren inte gått i konkurs.

  Enligt lagen om byggfelsförsäkring m.m. 19 § skall färdigställandeskyddet alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som omfattas av skyddet.

  Detta torde innebära att Gar-Bo i detta fall har skyldighet att ersätta tio procent av det avtalade priset för vad som återstår för entreprenören att göra. Detta dock under förutsättning att det redan inte utbetalats större belopp till entreprenören än för vad han utfört.

  Tala genast med Gar-Bo för att få reda på vad de ersätter och även om de rekommenderar att avtalet hävs. Gar-Bo vill måhända ta över avtalet.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.