Byggahus.se

Vem har rätt?

 1. C
  Medlem · 3 inlägg

  cawe

  Medlem
  Hej!

  På vår tomt står en lyktstolpe som tillhör radhusområdets samfällighet! Vi avser att bygga ett cykelskjul/förråd på den markbiten, varför vi vill bli av med lyktstolpen.

  Då vår kunskap om dylika ärenden är liten har vi trott oss kunna ha en diskussion och kunskapsutbyte med samfällighetens styrelse men icke! De har konsekvent varit motvilliga och obstruerat det hela och en styrelseledamot har tom varit här och skrikit och gormat och hasplat ur sig rasistiska kommentarer (Vi är dock infödda svenskar sedan urminnes tider, utan att det spelar roll!).

  Samfälligheten har pendlat mellan två "ursäkter" för att lyktstolpen ska stå kvar. Först hävdade de att markplätten var samfällighetens men det överbevisade jag dem om. Sedan påstod de att den hade rätt att stå kvar eftersom den alltid har stått där. När jag ifrågasatte logiken i det så svängde de och hävdade att ett servitut som belastar fastigheten med "ledning mm" inkluderade lyktstolpen. Bara det att förmånstagare är kommunen och inte samfälligheten, så då svängde de igen....  ;)
  Kan samfälligheten hävda sin rätt då kommunen är förmånstagare på servitutet?

  Senaste budet är att lyktstolpen ska finnas på ursprungliga kartor över området innan tomten övergick till fastigheten någon gång på 80-talet. Området byggdes 1978. Och eftersom dåvarande ägare inte protesterade mot lyktstolpen så har den rätt att stå kvar! Men jag kan inte hitta lyktstolpen på några kartor. Kan detta vara juridiskt korrekt? Kan man invända något mot detta isf?

  Notera att det inte finns några avtal registerade hos lantmäteriet eller andra myndigheter som reglerar detta!

  Någon klok och insatt person som kan hjälpa oss bringa klarhet i frågan?

  Vore intressant att försöka lösa det själv innan vi kontaktar jurist. Vi är inte tvungna att få bort stolpen utan kan även se andra minst lika attraktiva lösningar där vi byggar "runt" den men vi vill få det utrett inför framtida försäljning av fastigheten!

  1) Kan samfälligheten hävda sin rätt då kommunen är förmånstagare på servitutet?
  2) Kan det vara juridiskt korrekt att man kapar marken med argumentet att lyktstopen alltid hat stått där? Kan man invända något mot detta?
  3) Hur gå vidare?

  Med vänliga hälsningar och tack på förhand!!!

   
 2. H
  Moderator · Stockholm · 43 022 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Vem har rätt?

  I princip så tror jag att samfälligheten har rätt. Det finns som jag ser det 2 möjligheter här. Om lyktstolpen ursprungligen var kommunens så täcktes den ju in av servitutet på "kommunens tid". Den rätten verkar logiskt att den övergår till samfälligheten om samfälligehten numera ansvarar för stolpen. Oavsett om servituet gäller eller ej så hävdar samfälligheten "sedvanerätt", och även där tror jag att de har rätt, fast jag tror att det finns en massa bivillkor om det.

  Kontakta villaägarförbundets jurister de ger gratis rådgivning.

  Det låter som att du har även en del andra ledningar på tomten, tänk på att du får inte bygga ens ett skjul ovanpå en ledning. Ledningsägaren skall kunna gräva upp och byta ut ledningen utan att skada ditt skjul.

  Ytterligare en detalj, om det står en lyktsolpe där så misstänker jag att det handlar om mark nära tomtgräns, ev mot en gata?

  Du får oftast inte bygga någonting (även friggebod) närmare en gräns än 4,5 meter, fast det kan man ofta få dispens för om grannen godkänner. Om det är ut mot en gata så är det vanligt att marken är "prickad" 6 meter från gatan. Där får man överhuvudtaget inte bygga någonting och det är (nästan) omöjligt att få dispens för det. Kanske läge att kontrollera detaljplanen innan du lägger för mycket energi på lyktstolpen.
   
 3. C
  Medlem · 3 inlägg

  cawe

  Medlem

  Re: Vem har rätt?

  Hej!

  Tack för svaret!

  Jag har fått muntlig klartecken från lantmäteriet ang byggande på den aktuella markbiten. Sedan har de flesta grannar bebyggt motsvarande markområde på sina tomter både pågående, nyligen och långt tillbaka.

  Inte för att lantmätarna är jurister men deras "expert" menade att servitutet inte kunde övertas i detta fallet. Sedan har ju styrelsen kommit med flera olika argument samt i sina framställningar givit ett väldigt osäkert intryck angående sin rätt vilket har förvirrat oss!

  Övriga ledningar, fjärrvärme, v&a etc, går på under huslängan!

  Jag tackar så mycket för svaret! Några andra synpunkter eller idéer?
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.