Byggahus.se
Vi har stopp i avlopp och jag har haft en rörläggare som rensat och spolat avloppet. Rörläggaren säger att stoppet är längre ner/ut i stammen. Styrelsen i bostadsrättsföreningen säger att jag själv får ringa spolfirma och bekosta detta. Anser inte att jag ska betala ett stopp som fyra lägenheter kan ha åsamkat, tråkigt nog är det jag som bor på första våningen som drabbats av stoppet först. Jag undrar om styrelsen verkligen får lägga över ansvar och kostnad på mig.
 
Du ansvarar för underhåll av din lägenhet och föreningen för yttre underhåll. Vem som har orsakat vad har ingen påverkan på vem som ansvarar för underhållet.

Då kommer frågan var gränsen går för underhållsansvaret för avloppsrören? Det står listat i stadgarna var gränsen går. Har ni de vanligaste formuleringarna av stadgarna så ansvarar föreningen för samtliga avloppsrör utan de som är synliga i din lägenhet och bara leder till din lägenhet. Typiskt sett t ex rören under diskbänken och under kökets sockel. Längre ned är föreningens ansvar.

Sen vem som ska ringa spolbil är en praktisk fråga - den som ringer är nödvändigtvis inte den som ska betala i slutändan. I ditt fall låter det som att du betalar räkningen till rörmokaren och sen begär ersättning från BRFen som ansvarar för underhållet av avloppsstammarna.
 
Spontant låter det som stoppet och spolningen är något som föreningen ska bekosta.
Har inte föreningen kommunicerat några instruktioner/regler hur dessa problem ska hanteras?
Sryrelsen svarade med att eftersom vi har problem med avloppen så är det en kostnad som de inte längre vill ta. De förklarar med att vi har så billig hyra att vi kan ta den kostnaden själv. När jag läser bostadsrättslagen punkt 7 paragraf 12 tyder jag det som att det åligger föreningen att ta denna kostnad, frågan är om de kan ha egna regler.
 
Sryrelsen svarade med att eftersom vi har problem med avloppen så är det en kostnad som de inte längre vill ta. De förklarar med att vi har så billig hyra att vi kan ta den kostnaden själv. När jag läser bostadsrättslagen punkt 7 paragraf 12 tyder jag det som att det åligger föreningen att ta denna kostnad, frågan är om de kan ha egna regler.
Nej, styrelsen kan inte hitta på egna regler utan måste följa bostadsrättslagen och föreningens stadgar (om stadgarna inte bryter mot bostadsrättslagen).
 
Sryrelsen svarade med att eftersom vi har problem med avloppen så är det en kostnad som de inte längre vill ta. De förklarar med att vi har så billig hyra att vi kan ta den kostnaden själv. När jag läser bostadsrättslagen punkt 7 paragraf 12 tyder jag det som att det åligger föreningen att ta denna kostnad, frågan är om de kan ha egna regler.
Om det står i stadgarna så är det styrelsens ansvar. Om ni har låga avgifter och återkommande problem, så kanske avgiften bör höjas för att kunna åtgärda problemen.
 
Sryrelsen svarade med att eftersom vi har problem med avloppen så är det en kostnad som de inte längre vill ta. De förklarar med att vi har så billig hyra att vi kan ta den kostnaden själv. När jag läser bostadsrättslagen punkt 7 paragraf 12 tyder jag det som att det åligger föreningen att ta denna kostnad, frågan är om de kan ha egna regler.

Vilka är "vi"? Har hela fastigheten problem med avloppen eller är det specifikt din lägenheten som är berörd?
Som andra har sagt, föreningen har underhållsansvar för ledningar etc bakom ytskikten.
Föreningen borde ha någon underhållsplan där dessa problem beaktas och tas upp.
 
Redigerat:
Tack för ditt svar, ska stå på mig.
Sen måste jag ju nämna att föreningens (i praktiken styrelsens) underhållsansvar också innebär att de har beslutanderätten gällande åtgärder. D v s när stoppet upptäcktes så skulle du ha kontaktat styrelsen för deras åtgärd eller en diskussion om hur det skulle lösas. T ex skulle du inte på eget initiativ ha tagit in ett företag (om det nu skedde). Med ansvaret så ligger det ju också på styrelsen att besluta om hur underhållsåtgärden ska hanteras.

Om styrelsen sen inte uppfyller sin skyldighet att hålla lägenheten i gott skick så får man som bostadsrättsinnehavare avhjälpa bristen på föreningens bekostnad om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske (7 kap. 4 och 2 §§, bostadsrättslagen). Så det finns en viss process som inkluderar tillsägelse av styrelsen innan man tar hem hantverkare på föreningens bekostnad.
 
Vilka är "vi"? Har hela fastigheten problem med avloppen eller är det specifikt din lägenheten som är berörd?
Som andra har sagt, föreningen har underhållsansvar för ledningar etc bakom ytskikten.
Föreningen borde ha någon underhållsplan där dessa problem beaktas och tas upp.
Hela föreningen (byggd 2011) har problem, ständigt spolbil på plats. De har en underhållsplan med spolning av stammar vart femte år men ändå mycket stopp i stammar. Rörläggare betalar vi själv vad gäller synliga avlopp innanför väggar och golv i lgh.
 
Sen måste jag ju nämna att föreningens (i praktiken styrelsens) underhållsansvar också innebär att de har beslutanderätten gällande åtgärder. D v s när stoppet upptäcktes så skulle du ha kontaktat styrelsen för deras åtgärd eller en diskussion om hur det skulle lösas. T ex skulle du inte på eget initiativ ha tagit in ett företag (om det nu skedde). Med ansvaret så ligger det ju också på styrelsen att besluta om hur underhållsåtgärden ska hanteras.

Om styrelsen sen inte uppfyller sin skyldighet att hålla lägenheten i gott skick så får man som bostadsrättsinnehavare avhjälpa bristen på föreningens bekostnad om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske (7 kap. 4 och 2 §§, bostadsrättslagen). Så det finns en viss process som inkluderar tillsägelse av styrelsen innan man tar hem hantverkare på föreningens bekostnad.
Jag kontaktade styrelsen, de som sa att jag själv får ringa vilken spolfirma jag vill men att jag får bekosta det själv. Alltså fixar och jag spolning av stamm för fyra lgh som för förmodligen orsakat detta stopp.
 
Jag kontaktade styrelsen, de som sa att jag själv får ringa vilken spolfirma jag vill men att jag får bekosta det själv. Alltså fixar och jag spolning av stamm för fyra lgh som för förmodligen orsakat detta stopp.
Lustigt. Låter som att de inte begriper vad alternativkostnaden blir om det blir översvämning på NB(?)
 
Jag kontaktade styrelsen, de som sa att jag själv får ringa vilken spolfirma jag vill men att jag får bekosta det själv. Alltså fixar och jag spolning av stamm för fyra lgh som för förmodligen orsakat detta stopp.
Det var här som ni skulle ha följt bostadsrättslagen och t ex kommit överens om att du tar in en firma för föreningens räkning och beroende på var stoppet är så betalar du eller bostadsrättsföreningen, d v s ni betalar efter ert underhållsansvar.

Som du beskriver det tycks ni ha kommit överens om att du ska betala det hela. Det var ju styrelsens förslag och som du också följde genom att gå vidare med att ta in en firma helt privat. Avtal ska hållas så du kan ju inte nu i efterhand komma och begära betalning för en tjänst som du har beställt på eget bevåg. Hade varit klart enklare om styrelsen och du hade följt bostadsrättslagens huvudregel.

(Hade jag varit en del av styrelsen och hört om detta så skulle jag insistera på att föreningen ska betala i alla fall. Det är ju liksom inte OK rent moraliskt att styrelsens företrädare riggar avtal som inte är i bostadsrättslagens anda. Även om det sker av ren okunskap av den styrelseledamoten och med den bästa av intentioner att spara föreningens knappa medel.)
 
Redigerat: