Vem ansvarar för snöröjningen utanför din tomt?

1k läst  13 svar

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 8
 2. V
  Medlem Nivå 8
  Att man i ett "fritt" land kan åläggas enligt lag att utföra gratisarbete/underhåll åt annan fastighetsägare är ju att liknas vid att man är livegen. Varför görs inte lagen om så att alla snöröjningsfirmor åläggs att snöröja gratis?
  Sen kan man ju undra vart skall snön läggs? Skall den skyfflas tillbaka till körbanan eller förväntas man hyra släp och frakta bort den till tipp?
   
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  Man lägger en hög i början och en hög u slutet, då kan ingen använda gångbanan och slipper man betala skadestånd
   
 4. B
  Allvetare · Nivå 14
  Och om man har servitutsväg då? Då är man ju inte ”fastighetsägaren” längre? Samma om man hyr ett hus, då är man inte ”husägaren”. ;)
   
 5. useless
  Självbyggare · Nivå 20
  Vilken lag är det du syftar på? När det gäller snöröjning så är det kommunen som har huvudansvaret, men dom kan ålägga fastighetsägare att röja vissa delar av gatan direkt utanför fastigheten.
   
 6. K
  Medlem Nivå 6
  Såhär skriver Västerås Stad:

  Västerås stad och fastighetsägarna har tillsammans ansvar för snöröjning och sandning av vårt gatunät. Gatorna i Västerås är indelade i två grupper:

  B-GATOR:Gångbaneutrymmet snöröjs och sandas av fastighetsägarna. Snövallar tas bort vid behov.

  C-GATOR:Gångbanorna snöröjs och sandas av fastighetsägarna tills gångutrymmet täcks av upplagd snö från körbanan.
  I första hand snöröjes och halkbekämpas större genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar. På ytor med mindre trafikmängd kommer insatserna senare.

  Så jag kan tycka att texten gällande Västerås är lite missvisande.

  https://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca6703a/1423137418085/Vem skottar din gata.pdf

  https://www.vasteras.se/download/18.2a23ba8615090ceccb6803/1446475829469/ B-gator.pdf
   
 7. V
  Medlem Nivå 8
  Lag (1998:814)
  Gaturenhållning m.m.
  2 § På gator, torg, parker och andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) och för vilka kommunen är huvudman, ansvarar kommunen för att platserna genom gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder hålls i ett sådant skick att uppkomsten av olägenheter för människors hälsa hindras etc.
  3 § Kommunen kan ålägga en fastighetsinnehavare inom ett område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser att utföra de åtgärder som avses i 2 § första stycket i fråga om gångbanor eller andra utrymmen utanför fastigheten som behövs för gångtrafiken.
   
 8. S
  Medlem Nivå 8
  Nästan lite kul att det här ämnet dök upp som artikel nu. Ämnet har diskuterats flera gånger av grannarna med utfart till annan väg än mig, då dessa i ren välmening gemensamt skottat en längre sträcka av trottoarerna för att underlätta för alla parter. Detta pågick länge tills någon drog igång en liten rädsla bland folket genom att slänga ur sig "ni vet att ni kan bli stämda om någon halkar på den delen ni skottar?".
  Så i och med detta hot så slutade grannskapet att skotta trottoaren mer än deras infarts bredd, vilket resulterade i att alla gångare istället tvingades ut på körbanan.
  Samtidigt så använder entreprenören för områdets snöröjning trottoarerna som upplägg för snön i varierande utsträckning, och ärligt talat så vet jag inte vilka regler som gäller angående upplägg av snön där men jag antar att entreprenören har koll på det så den biten ifrågasätter jag inte.
  Man kan dock fråga sig hur man tänkte om trottoaren ska nyttjas så, när den drabbade vägen är det självklara valet för tåg/buss-resenärerna när de ska till stationen.
  I år blev dock frustrationen för hög för grannskapet så nu har de med muskler, snöslungor och en liten Wille dragit upp trottoaren igen och får stående ovationer av befolkningen. Återstår väl att se nu om någon kommunrepresentant kommer påpeka om alla potentiella stämningar igen...
   
  • Laddar…
 9. J
  Renoverare · Nivå 16
  Här i vår kommun har vi också ansvar för trottoaren utanför.. en grusad trottoar. Ett jäkla piss att skotta är det.

  När man då frågar kommunen om det är OK att lägga plattor på trottoaren så får man förståss kalla handen, det är bättre att gå på en sned och kass trottoar än att gå på en fin plattsättning, likaså hade det underlättat skottningen. Men icke :crysmile:
   
  • Laddar…
 10. T
  Medlem · Nivå 6
  Vilket jävla skämt detta är. Kommunerna kan ju inte ens se till att skotta på trottoarerna inne i stan!
   
 11. J
  Renoverare · Nivå 16
 12. B
  Medlem Nivå 6
  Min komun är man bara ansvarig för skottning, om det inte läggs upp snö på trottrottoaren.

  Resultatet är att man får gå på vägen på vintern om man går genom ett bostadsområde.

  Men finns ju lite bredare trottoarer på en sida av vägbanan på vissa områden och dessa tar kommunen oftast hand om. Så länge man väljer det mer trafikerade lederna. Resten är inte farbart på vintern :)
   
 13. H
  Medlem · Nivå 5
  I Uppsala skiter de flesta villaägare i att skotta trottoaren...
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: