Vem är ansvarig för skador? Byggherren?

9k läst  27 svar

 1. A
  Medlem Nivå 15
  I så fall är man i gott sällskap. Vår förre statsminister åkte väl på böter för ett underlåtenhetsbrott i samband med sitt bygge. Han hade missat att skriva en arbetsskyddsplan eller vad det nu var.
   
 2. M
  Medlem Nivå 2
  Jag har också för mig att det var ngt. sånt. Måste jag som bygger ett litet fritidshus också ha en arbetsskyddsplan? Om så är fallet kan man ju tycka att ngn. på kommunen i samband med bygganmälan borde "anmodat" mig att göra en sån tillsammans med kontrollplanen... Snårigt värre verkar det iaf vara med alla lagar och regler. Undrar hur många byggen som följer allt till punkt och pricka...

  /Maxen
   
 3. C
  Medlem Nivå 6
  Vid byggnadsarbeten där byggherren (husägaren) anlitar någon utomstående att utföra arbete är alltid byggherren ansvarig för säkerheten. Han har alltså ansvaret för arbetsmiljön på bygget. Detta generella ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

  En del av ansvaret, det s.k. samordningsansvaret, kan dock överlåtas på någon av dem som arbetar på bygget och har eforderliga kunskaper om arbetsmiljösäkerhet. Denne samordningsansvarige har sedan ansvaret för att erforderliga säkerhetsanordningar (ställningar, trappor, avskärmningar, hjälm, skor med spiktrampskydd mm.) finns och används samt att fordon (t.ex. kranar) är godkända och att dess förare har erforderlig kompetens mm.

  Om det vid arbetet finns s.k. särskilda risker såsom risk för fall från höjd > 2m, sprängningsarbeten, skador från kemiska ämnen, jordras mm. (sammanlagt 13 slag av risker) skall en arbetsmiljöplan upprättas. Denna skall ange vilka risker som finns och vad som skall göras för att förebygga skador.
  Det är byggherren som har ansvaret för att denna plan finns. Arbete med att upprätta planen kan överlåtas på någon annan, men inte ansvaret för att planen verkligen finns. (Precis som den skattskyldige är ansvarig för ev. fel i sin inkomstdeklaration även om det är en revisor som upprättat den.)
  Detta var en av anledningarna till att Göran Persson blev dömd för brott mot arbetsmiljölagen.

  Det är alltså ett stort ansvar som alltid vilar på byggherren. I väldigt många fall är denne dock inte medveten om detta.
  Byggnadsnämnden har inget med just detta med arbetsmiljön att göra och det är endast i undantagsfall som tjänstemannen där informerar byggherren om detta ansvar.

  På arbetsmiljövekets hemsida finns allt att läsa om dessa omfattande regler.
   
 4. M
  Medlem Nivå 2
  Tackar för svaret. Jag borde alltså göra en arbetsmiljöplan t.ex. för att jag och mina släktingar ska upp på taket vilket verkar falla under punkten risk för fall från höjd >2m. Men vem vill/ska se planen? Bara de som ska "jobba" på bygget eller ska den skickas in någonstans? Finns det "kontrollanter" som åker land och rike runt och kollar att arbetsmiljöplan finns? eller hur "åkte GP fast"?

  /M
   
 5. C
  Medlem Nivå 6
  Arbetsmiljöplanen skall anslås på byggarbetsplatsen så att alla som arbetar där kan ta del av den och följa de föreskrifter som anges i planen.

  Arbetsmiljöverket har arbetsmiljöinspektörer som stickprovsvis gör kontroller på olika arbetsplatser. De kan därför dyka upp när som helst men det skall i ärlighetens namn sägas att de är ganska få i varje län (och skall bli färre p g a inbesparingar) så risken för att de skall dyka upp är inte stor. Sker det däremot en olycka till vilken ambulans/polis rycker ut så kopplas de automatiskt in. Och då måste papperen vara klara för att inte byggherren skall riskera åtal.
  Nu är det ju inte meningen med att man skall tänka över riskerna och göra en arbetsmiljöplan enbart för att man skall tillgodose myndigheternas krav utan naturligtvis för att förebygga risken för olyckor. Det är exempelvis så lätt att trampa fel och tappa balansen på ett tak och finns då ingen ställning eller skyddsnät som fångar upp kan lätt en svår olycka inträffa.
   
 6. klaskarlsson
  Medlem · Nivå 12
  GP åkte väl fast för att en sådan person alltid finns i rampljuset - så ngn journalist (på Häxpressen eller Skvallerbladet tex) insåg väl att här fanns en möjlighet till ett scoop ? :)

  Är det ok om jag i min arbetsmiljöplan skriver: Fall från tak: Fall ej - du landar på grus ? ;)

  /K
   
 7. A
  Medlem Nivå 15
  Om jag nu minns rätt så måste inte alla hempulare skriva ihop den där planen som GP glömde. Det gällde visst bara för byggen över en viss storlek - det var nog ett tvåsiffrigt antal miljoner.
   
 8. C
  Medlem Nivå 6
  Kravet på upprättande av arbetsmiljöplan styrs inte av arbetets storlek utan av arbetets art. Så snart det är fråga om "arbete med särskild risk", se exempel ovan, skall en arbetsmiljöplan upprättas.

  Om arbetet t.ex. avser byte av yttertakpannor på ett vanligt tak och man anlitar en utomstående att utföra arbetet skall en arbetsmiljöplan finnas eftersom det då föreligger fallrisk. Vad som då erfordras för att förebygga olyckor, och som planen skall ange, är ställning (eller skyddsnät)utformad så att fall från taket förhindras. Det är den som låter utföra arbetet (byggherren/husägaren) som har ansvaret för att planen finns och följs.

  Bra upplysningar om när en arbetsmiljöplan erfordras och vad den skall innehålla m.m. finns på nätet under AMP-Guiden: Hämta AMP-Guiden.
   
 9. M
  Medlem Nivå 2
  När jag var inne på arbetsmiljöverkets hemsida tolkade jag det som så att om bygget var "tillräckligt" stort så måste arbetsmiljöplanen skickas in till verket i förväg men hittade inget om att man inte skulle ha en plan även om man bara byggde litet precis som carlssoni skriver. Kanske skriver jag en liten lapp för hand och anslår på bygget med regler om hjälm, spiktramp och annat jag kommer på.

  /M
   
 10. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 17
  Vid vårt husbygge (villa) blev vi uppmanade vid byggsamrådet att färdigställa en arbetsmiljöplan. Dock skrev vi in i avtalen med de största entreprenörerna att de påtog sig arbetsmiljöansvaret för de arbeten de utförde.

  Arbetsmiljöplanen skall vara tillgänglig för alla och även innehålla bygglovshandlingar mm. Väl skyltat skall även brandsläckare och förbandslåda vara.
   
 11. C
  Medlem Nivå 6
  I den text du läste står det förmodligen att en arbetsmiljöplan skall upprättas om bygget är av en viss omfattning (30 arbetsdagar och där mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt eller då det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500) eller (observera eller!) det på bygget finns någon av de tretton risker som finns uppräknade i föreskrifterna och vilka jag tidigare nämnt några av. Finns till exempel risk för fall från högre höjd än två meter skall en arbetsmiljöplan som beskriver hur denna risk skall behandlas finnas.

  Detta med att man i förväg skall lämna uppgift till myndigheten gäller om bygget har den omfattning jag nämnt kallas förhandsanmälan och har således inget direkt med planen att göra.

  Kolla under AMP-guiden vad en plan skall innehålla. Sedan kan du mycket väl själv upprätta en sådan plan (du behöver ju just inte skriva det på en liten lapp utan kan väl använda en
  A4-sida :) ) som du anslår på bygget.

  Det en entreprenör genom avtal kan påta sig är att upprätta själva planen samt det s.k. samordningsansvaret. Det yttersta totala ansvaret för arbetsmiljön kan dock byggherren aldrig överlåta på någon annan.

  Arbetsmiljöplanen har inget som helst samband med bygglovshandlingarna. Dessa behöver inte anslås på bygget.
   
 12. Hemmakatten
  Medlem · Nivå 17
  Vi fick i alla fall besked om att det godkända bygglovet skulle vara tillgängligt i "byggpärmen" tillsammans med arbetsmiljöplanen. Jag antog att det var för att det vid en eventuell inspektion skulle kunna konstateras att det fanns ett bygglov och inte var ett svartbygge.
   
 13. Z
  Medlem Nivå 8
  det är rätt enkelt egentligen det här när man behöver en amp eller inte....
  En riskanalys av projektet innehållande punkterna
  Risk för fall, Arbete med maskin med förare, miljöfaligt gods, rivning av bärandekonstruktion eller annat som är likvärdigt med dessa punkter krävs en arbetsmiljöplan.
  Som byggherre har man ansvar visst men om något händer tex en anställd hos en entreprenör så är det entreprenören som skall säkerställa att dennes personal efterlever AMP. I 9 fall av 10 gör en GE eller en TE AMP och inte byggherren. Jag vill påstå att det är löjligt att en privatperson med marginella kunskaper i byggprocess skall göra detta. I GP´s fall får man nog pungsparka hans entrepreenör till bror som borde kunna detta. Men men Byggherren skall förvissa sig om att entreprenören gör en arbetsmiljöplan. Och om det händfer något tex någon faller ned från ett tak och det i just detta fallet finns en GE som skall ha en person som ansvarar för samordningen av arbetsmiljö. Har denne då tex slarvat med att se till att det finns erfordelrigt skydd tex sele eller en ställning som skyddar mot fall. Så blir den person som skrivit på samordningsansvaret straffskyldig om kroppsskada uppstår...
  Det samma gäller om du har en ställning och nån Jeppe mitt i natten klättrar upp på denna ställning och kliver rakt ut i ingenting för man har inte börjat med bomlagen.. Då åker man dit...

  Vad jag vill komma fram till?
  Gör först en riskanalys av vad som eventuellt kan hända... Är risken för fall stort gör en plan... Det torde finnas mallar på Arbetsmiljöverket.. DÄr finns iaf en riskanalys om jag inte missminner mig... Och för privatpersonen är det mest sånt som är irrellevant men kan vara värt att notera.
   

Hej där! Skaffa ett konto gratis så kan du också ställa frågor i forumet. :love: