Vatten och slam i luftningsrören på infiltrationsbädd – hur oroligt bör jag vara?

545 läst  10 svar

 1. S
  Medlem · Nivå 10
  Gjorde idag den vanliga inspektionen av infiltrationsbädden. Det har visserligen snöat och töat ordentlig sista tiden men jag är ändå lite oroligt över resultatet. Status är:

  - Slam i första kammaren
  - Lite slam i andra kammaren
  - Minimalt med slam i tredje kammaren
  - Inget synligt slam i pumpbrunnen
  - Pumpen provkörd och fungerar
  - Inget slam i fördelningsbrunnen
  - Luftningsrör för spridarrör 1: ~5cm slam i botten, inget stående vatten i röret utöver det.
  - Luftningsrör för spridarrör 2: Inget slam på botten, ~15cm klart vatten stående i röret.
  - Luftningsrör för spridarrör 3: ~2cm slam i botten, ~8cm klart stående vatten i röret.

  Hur orolig bör jag vara?
  Vänta tills i vår och hoppas på det bästa, eller vidta åtgärder redan nu?
   
 2. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Vatten i spridarrören är inte bra, det kan tyda på att bädden är igensatt. Bokför och kolla igen en gång i veckan.

  Så här på senvintern är marken som mest vattenmättad efter höst och vinternederbörden. Får man problem med infiltrationen så brukar det uppträda nu eller vid snösmältningen. Sen sjunker vattennivåerna i marken under året för att ligga som lägst under hösten.
   
 3. S
  Medlem · Nivå 10
  Jag har kommit över en intern handledning från Länsstyrelsen om tillsyn av avlopp. Där skriver de så här angående vatten i spridarrören:
  "Om grundvatten över spridarrören och det inte är helt tillfälligt krävs ny anläggning. Om det beror på igensättning eventuellt renspolning och sedan ny inspektion"

  Jag får avvakta och se om det är tillfälligt, finns inget enkelt sätt att mäta grundvattennivån vid bädden.

  Bädden är från 2009 och så den fyller 20 år i år, vilken är i underkant av förväntad livslängd så jag hade hoppats att den skulle hålla några år till! Hur fungerar "renspolning" och hur är det en rimligt åtgärd kostnadsmässigt jämfört med en helt ny bädd?
   
 4. KnockOnWood
  Husägare · Nivå 25
  Nåja, enligt min matematik (2019 - 2009 = ?) så är din infiltrationsanläggning bara 10 år :)
  Nåväl, vi hade liknande problem förra senvintern. Marken var så mättad med vatten så vi hade pölar på vår äng för första gången på 10 år.
  (Vår infiltration är också anlagd 2009, huset byggt och inflyttat 2010.
  Och 2009 när provgrop grävdes hittade man inget vatten så djupt som maskinen kunde gräva, ca 3 meter)
  Vi kunde inte längre spola på toaletterna, för vatten och avföring låg kvar och steg i toastolarna.
  Så vi kallade på akut tömning av 3-kammarbrunnen. Och slamtömmaren sa att "det är visserligen förbjudet, men pumpa ur vattnet ur fördelningsbrunnen om problemet kvarstår".
  Så vi köpte en enkel pump och 10 meters slang på Jula, och tömde rent vatten ut på ängen några gånger.
  Och eftersom vi hade fått en "akuttömning" av 3-kammarbrunnen lite innan den ordinarie tömning, så avbokades den.
  Så det blev inte så dyrt till slut.
  Får se hur det går i år, nu regnar det ju rätt bra.
  Men nu har vi pumpen som bara står och väntar :)
   
 5. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Ja, det är vårt eländiga klimat med mycket varierande vattennivåer i marken som ställer till det för infiltration. Idealt sett ska ju infiltration förläggas till sandmark som är högt belägen men de flesta ligger nog i lägre liggande morän.

  Väldigt sällan hjälper spolning, den kan i princip bara lösa ett specifikt problem: att de små hålen på spridarrören har geggat igen. Annars handlar det om att hålla vattennivån i bädden låg.

  Ett annat problem som kan ställa till det med de beskrivna symptomen är om man överbelastat bädden. Det kan ske t ex om spridarrören får en ojämn mängd avloppsvatten p g a felaktig lutning. Den halva som får för stor belastning bygger då ett bakterieslem i gröänsen mellan marken och spridarlagret som är så tjockt så att vatten inte släpps igenom. Marken är då inte full att vatten med det ligger vatten i spridarlagret och det skapar syrebrist i underliggande mark. Inte bra.
   
  • Laddar…
 6. S
  Medlem · Nivå 10
  Jag får hoppas att det är något sånt. Anläggningen är som sagt var i bra skick i övrigt. Hittade dock en intressant presentation på nätet där de konstaterat att många anläggningar döms ut helt i onödan. Det är tydligen bara trams att inspektera luftningsrören med ficklampa och döma ut det när man ser vatten. Inte ens att mäta upp lite slam med en mätkäpp är tillförlitligt. Vill man göra en seriös bedömning är det tydligen rörkamera som gäller:
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Screen Shot 2019-02-10 at 12.07.25.png
   
  • Laddar…
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 14
  Som sagt, avvakta och kolla igen varje vecka. Stiger vattnet har du ett problem, inte annars.
   
  • Laddar…
 8. Bästa svaret

  Markgrossen
  Medlem · Nivå 6
  Jag skulle vara lite orolig för att du har haft en slamflykt eftersom du har 5cm slam.
  Man kan skölja ur spridarrören med högtryckstvätt och spolslang och hoppas att det är spridarrören och inte infiltrationen som sättit igen som Claes Sörmland skriver.

  Dock så lär du gräva upp ena änden på rören (Detta kan du göra med spade) så att du kan spola ur slammet ur rören.
  Du vill ju inte försöka trycka ur slammet i spridarlagret.

  Samtidigt som du har grävt upp ett hål på ena sidan rören så ser du hur spridarlagret ser ut.
   
  • Laddar…
 9. S
  Medlem · Nivå 10
  Slamflykten misstänker jag inträffade i samband med att pumpbrunnen tillfälligt sattes ur spel i vintras. Gissar på att backspolningen av filtret till brunnen då fick slamavskiljaren att rinna över mellan kamrarna. När pumpen sedan slogs på igen tryckte den upp slam till infiltrationen. Det skall förhoppningsvis vara en engångshändelse som inte skall upprepas!

  Förra ägaren var lite av en klåpare och enligt de utdrag jag fått från miljökontoret så är anläggningen visserligen registrerad, godkänd och har tillstånd men det tog fyra år för dem att nå dit. Anläggningen har en rad brister som jag tänkte att jag skulle åtgärda här i vår. Får helt enkelt lägga dina goda råd till den listan!

  Edit: Jag markerade @Markgrossen svar som "Bästa svar" men tack ni andra också för värdefull hjälp!
   
 10. Markgrossen
  Medlem · Nivå 6
  Vet inte om du redan har gjort det, men du måste koppla bort backspolningen av vattenfilter från avloppsanläggningen.
  Dels så kommer det en stor mängd på kort tid (Risk för slamflykt) sen är inte enskilt avlopp gjort för att ta hand om det vatten som backspolas ur ett filter. Det är ju en koncentration av sämsta tänkbara vatten :)
   
 11. S
  Medlem · Nivå 10
  Skapade en tråd om det tidigare som inte fick någon vidare respons: https://www.byggahus.se/forum/threads/vart-ansluta-backspolning-av-filter.322753/

  Så det står på listan men är ännu inte gjort. Jag har lyft frågan med miljökontoret för att få veta vilka regler som gäller för att få gräva ned en separat dagvattenkassett för backspolningen. Tanken är att även byta det gamla filtret som enbart backspolar på en timer till ett modern filter som tar hänsyn till flödet genom filtret. Förhoppningsvis kommer det innebära både minskad vattenförbrukning och minska belastningen på infiltrationen.
   
  Redigerat 11 feb 20:29

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: