Byggahus.se
har Fiskarheden så gott rykte?

finns ju mycket skrivet om dom här på byggahus
 
L Liljeros skrev:
Det är inte så att man automatiskt inte behöver riva huset, visas det att man haft uppsåt kan man få betydligt svårare att driva enligt jordabalken. Det är ganska ovanliga fall där i princip varje fall är unikt, därav att det kan vara ganska svårt att applicera prejudicerande fall.

I många fall tror jag drabbade markägare skulle kunna driva det längre men som jag nämnt rör det sig väldigt ofta om ganska små belopp i skada varvid det är ganska riskfyllt att börja driva det juridiskt om man inte har ett starkt case.

Kan ha uppfattats som otydligt men om man får ersättning för skadan juridiskt så blir det ofta ganska små belopp, om man inte haft uppsåt och lyckas få igenom ett godkännande av husets placering blir ofta ersättningen därav ganska ringa. Om personal från kommun eller lantmäteriet varit inblandade och medskyldiga till felet så har du ju ett betydligt bättre case än om du på eget bevåg placerat huset lite galet. Om du döms att flytta huset så kostar det genast väldigt mycket pengar, det kan då finnas ett väldigt gott förhandlingsutrymme för den drabbade markägaren att sälja lite mark som då eventuellt kan lösa problemet. Det är då inte längre ersättning för en skada utan en ekonomisk uppgörelse, båda av samma orsak dvs att huset blivit felplacerat.
Hur skulle personal från lantmäteriet eller kommunen kunna vara medskyldiga?

Om lantmäteriet har ritat felaktigt jämfört med kartan inlämnad vid ansökan till fastighetsbildning då är huset inte byggt på fel fastighet.
Ifall kommunen anser det nödvändigt beställer byggherren själv nybygnadskarta och utsättning och lägeskontroll. Kommunen har inte något ansvar att kontrollera att det finns tillstånd från fastighetsägaren.

Jag utgår ifrån att informationen i det första inlägget stämmer. Jag läser där att byggfirman inte har följt ritningarna. Om vi inte utgår ifrån att TS ljuger då är byggfirman skyldig och det är hursomhelst inte OK att de framställer sig som att TS uppfattar att dem inte bryr sig.
 
Redigerat:
L Liljeros skrev:
Värdet på skogsmark är ca 10kr/m2 i Sverige, dvs på sin höjd blir TS av med mark för kanske 2-3000kr. Övriga inblandade riskera betydligt större belopp. Självklart ett övertramp men knappast något man faktiskt lider en faktisk skada av.
Jag hoppas att du @Liljeros inte får för dig att bygga på min skogsmark och sen vill lägga beslag på den för några få tusenlappar. Jag som markägare riskerar ju att få folk innom gårdens bank och stör och mister gårdens rena min närhet som stör jakt och skogsbruk/jordbruk i all framtid och jag har goda skäl att tro att såväl tomt som skogsmark kommer att bli väsentligt värdefullare i framtiden så jag ser ingen anledning att avyttra fast egendom i dag.
J Josth skrev:
En typisk villatomt på landet i Södermanland och kanske drygt1000 kvm verkar kosta knappt en miljon. Kostnaden för avstyckningen kan bli en rejäl slant så det blir lite mindre för markägaren.
Vid en försäljning som markägaren initierar eller är välvilligt inställd till är det nog så, i TS fall tänker jag att det dubbla vore skäligt för att den som gjort fel ska slippa ta bort byggnaden och återställa marken.
L Liljeros skrev:
Det är ju inte så svårt, om huset byggs nånstans i utkanterna av din gård på 80ha så kanske du inte har koll på exakt på metern vart tomtgränsen går. Han var troligtvis medveten om att dom byggde men inte på hans mark. Gränserna i skog är inte lika tydliga som åker eller tomter.
L Liljeros skrev:
Jag pratar inte om situationer där en privatperson kräver till sig mark. Jag pratar om situationer där myndigheter brustit i sitt uppdrag.

Om huset placeras fel enligt bygglovet är inte bara att att tvinga till sig marken utan man kommer nog säkerligen behöva lösa det, då sitter man med trumf på hand som granne och kan kräva duktigt betalt för sin tomtplätt, förutsatt att byggherren får ok på ändrat bygglov, det kan ju bli rivning också.

Om däremot kommunen eller lantmäteriet ställt till det är det något annat. Då lider du som fastighetsägare en skada som du ska få ersättning för och jag kan inte se något annat alternativ än att få ersättningen baserat på det du ekonomiskt förlorar dvs skogsmark

Vad som skett i denna situationen är det ingen som vet.
Om den nu publicerade bilden verkligen är TS fastighet finns väl inget hinder för att TS stycka sälja av en tomt till vem som helst om TS så önskar? Har någon olovligen uppfört ett hus på TS mark lär man få betala en ordentlig premie för att få ha det kvar.
 
 • Gilla
johndrake och 4 till
 • Laddar…
Egentligen förstår jag inte vad TS egentligen vill mer än att tala om att entreprenören inte tar sitt ansvar? Vare sig han väljer att stycka av en bit av tomten eller kräver att huset fas bort är resten av problemet grannens. Och med konsumenttjänstlagen i ryggen är det knappast ett problem för grannen att få det ptgärdat.
 
Bananskalare Bananskalare skrev:
Jag måste göra en liten pudel.

När det gäller byggnad på ofri grund så är det ägaren till bygget som föreläggandet
Hur det fungerar rent praktiskt vet jag inte
på något sätt måste det finnas ett avtal men det sista är spekulationer.
Annars är det markägaren som är ansvarig

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 17 §
"Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden"
Min pudling....
Vi kan alla konstatera att jag hade fel när det gäller ofri grund.
Däremot så anser jag att man är ansvarig som fastighetsägare i övriga tillfällen.

Min gissning eller spekulation är att ts kan få problem med bygglov. Jag tror inte det går att säga ofri grund. Återigen spekulation.ts situation unik.


En pudel alltså
ingen liten pudel - en storpudel e de minsta.
 
 • Gilla
Anna_H och 1 till
 • Laddar…
A Anders Pl skrev:
Ts verkar ha otur med dom firmor han anlitar.

[länk]
Även om det ligger i människans natur och är normalt att man är mer benägen att klaga än att berömma så får man onekligen bilden av en riktig surgubbe när man läser omdömena 😮

Däremot har han fullständigt rätt om Familjens Jurist och Riddermark. Båda två är riktiga jävla skojare.
 
 • Gilla
Polyester och 4 till
 • Laddar…
vcx vcx skrev:
Risken är att han tvingas avträda marken i enlighet med 3 kap. 12 paragrafen i Jordabalken.
Vad säger den paragrafen? "Den som bygger ett hus på annans mark har rätt till den marken"?
 
F fribygg skrev:
Jag hoppas att du @Liljeros inte får för dig att bygga på min skogsmark och sen vill lägga beslag på den för några få tusenlappar. Jag som markägare riskerar ju att få folk innom gårdens bank och stör och mister gårdens rena min närhet som stör jakt och skogsbruk/jordbruk i all framtid och jag har goda skäl att tro att såväl tomt som skogsmark kommer att bli väsentligt värdefullare i framtiden så jag ser ingen anledning att avyttra fast egendom i dag.

Vid en försäljning som markägaren initierar eller är välvilligt inställd till är det nog så, i TS fall tänker jag att det dubbla vore skäligt för att den som gjort fel ska slippa ta bort byggnaden och återställa marken.Om den nu publicerade bilden verkligen är TS fastighet finns väl inget hinder för att TS stycka sälja av en tomt till vem som helst om TS så önskar? Har någon olovligen uppfört ett hus på TS mark lär man få betala en ordentlig premie för att få ha det kvar.
Stycka av tomter är dyrt, det rör sig oftast om flera hundra tusen kronor.
 
 • Gilla
betamax och 1 till
 • Laddar…
P perarne123 skrev:
Vad säger den paragrafen? "Den som bygger ett hus på annans mark har rätt till den marken"?
3 kap §12: Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förväv.
 
 • Gilla
vcx
 • Laddar…
D din granne skrev:
Det är uppfört redan 2018 till 2020 om jag fattade rätt på fotona. I så fall är det ett bra tag sen.
Dessutom är den kåken snart till salu och mäklaren skriver att det är en stor tomt med avstyckningsmöjlighet...
Känns underligt att denna tråd handlar om ett 4 år gammalt ärende om inte missen uppdagats i samband med kommande försäljning...
 
 • Gilla
Flintylaren och 1 till
 • Laddar…
J Josth skrev:
3 kap §12: Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förväv.
”med avsikt eller av grov vårds löshet” gäller väl avgjort här?
 
Bananskalare Bananskalare skrev:
Grannen har inte någongång under bygg processen tittat till bygget.
Du e BHs störste killgissare. Inte första tråden jag claimar det…

Hur kan du öht påstå det citerade utan att ha förstahands kännedom om hela problemställningen…????🧐
 
 • Gilla
sir_daniel och 4 till
 • Laddar…
H HenrikHuslöse skrev:
Huset kan ju råka brinna ner innan det kommer så långt.
" Dolt fel" , inkompetent elinstallation!!!
Gäller bara att få försäkringsbolaget att köpa det så Grannen får ut på försäkringen och kan uppföra ett nytt hus från en annan husleverantör med en annan Entreprenör. På korrekt fastighet!!!
 
C
S Simsgrodan skrev:
”med avsikt eller av grov vårds löshet” gäller väl avgjort här?
Vem har avgjort det?
 
S Simsgrodan skrev:
”med avsikt eller av grov vårds löshet” gäller väl avgjort här?
Det har väl inte framgått av tråden hur felet uppstått? Den här typen av missar inträffar ju faktikskt av ärliga misstag ibland. Här var ju häromveckan en tråd där kommunens utsättare "råkade" sätta ut ett hus över tomtgränsen.
 
 • Gilla
Anna_H
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.