Byggahus.se
J Josth skrev:
3 kap §12: Har byggnad eller annan anläggning uppförts så att den skjuter in på angränsande mark, och skulle anläggningens borttagande eller förändring medföra betydande kostnad eller olägenhet för anläggningens ägare, är denne ej skyldig att avträda den mark som sålunda tagits i anspråk, förrän anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar. Vad som sagts nu gäller dock ej, om den som uppförde anläggningen inkräktade på den angränsande marken med avsikt eller av grov vårds löshet och, när anläggningen överlåtits till annan, denne ägde kännedom därom vid sitt förväv.
En märklig formulering: "...ej skyldig att avträda den mark...". Order avträda innebär vanligen att lämna ifrån sig något man äger, vilket skulle betyda att ägandet övergår till den som bygger på annans mark i samma stund som byggnaden uppförs.
Men regler är regler...tydligen skulle lagstiftningen behövs ses över på det här området. Äganderätten är fundamental i rättsstaten Sverige.
 
 • Gilla
fribygg
 • Laddar…
P perarne123 skrev:
En märklig formulering: "...ej skyldig att avträda den mark...". Order avträda innebär vanligen att lämna ifrån sig något man äger, vilket skulle betyda att ägandet övergår till den som bygger på annans mark i samma stund som byggnaden uppförs.
Men regler är regler...tydligen skulle lagstiftningen behövs ses över på det här området. Äganderätten är fundamental i rättsstaten Sverige.
Äganderätten är väl ganska svag i Sverige. Det är i varje fall min uppfattning. Sedan normativt vad jag tycker om hur stark den borde vara är en annan sak. Och det är kanske så du menar, normativt.
 
 • Gilla
Boggi
 • Laddar…
Jordabalken är väl ursprungligen skriven i en helt annan tidsålder då gränsmarkeringar ofta saknades eller var bristfälliga, ägarförhållanden kunde vara mer oklara och det inte alls fanns de noggranna mätinstrument för positionering som numera finns nästan överallt.
 
 • Gilla
-MH- och 5 till
 • Laddar…
K kimse944 skrev:
Så bara för att någon har ett ”von” i sitt namn så drar du slutsatsen att detta är en gammal dispyt mellan två familjer?
Så bara för att du läser något på nätet, så dar du slutsatsen att den som skrev menar allvar?
 
 • Haha
13th Marine
 • Laddar…
Hep Hep skrev:
Så bara för att du läser något på nätet, så dar du slutsatsen att den som skrev menar allvar?
Internet ljuger väl aldrig. Allt är sant
Det har läst på internet
 
 • Gilla
Dowser4711
 • Laddar…
Bananskalare Bananskalare skrev:
Internet ljuger väl aldrig. Allt är sant
Det har läst på internet
Svartvit bild av Abraham Lincoln med ett ironiskt citat om att inte lita på internetcitat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
 • Haha
kashieda och 5 till
 • Laddar…
Bananskalare Bananskalare skrev:
Internet ljuger väl aldrig. Allt är sant
Det har läst på internet
Det? Du menar väl dem?
 
 • Haha
 • Gilla
Appendix och 2 till
 • Laddar…
A Aser skrev:
Äganderätten är väl ganska svag i Sverige. Det är i varje fall min uppfattning. Sedan normativt vad jag tycker om hur stark den borde vara är en annan sak. Och det är kanske så du menar, normativt.
Äganderätten måste vara stark, den är grundläggande för all verksamhet. Ingen skulle våga investera i en fastighet, starta ett företag eller ens spara på banken om man inte var 100% säkert på att man äger det man äger. En stark stat och en rättsapparat som garanterar det privata ägandet är ett måste.
 
Du äger det du äger, men det finns inget som garanterar att du alltid kommer att äga det.
Det är ju hela syftet med expropriationslagen exempelvis.

Du har inte heller rätt att göra som du vill med något bara för att du äger det, en fastighet till exempel.
 
Redigerat:
 • Gilla
Lullejulle och 1 till
 • Laddar…
P perarne123 skrev:
Äganderätten måste vara stark, den är grundläggande för all verksamhet. Ingen skulle våga investera i en fastighet, starta ett företag eller ens spara på banken om man inte var 100% säkert på att man äger det man äger. En stark stat och en rättsapparat som garanterar det privata ägandet är ett måste.
Ja, då så. Ditt inlägg var mycket riktigt normativt. Bra, då fattar jag bättre vad du menade. Den diskussionen tänker jag bättre förs i en annan tråd eller på ett annat forum. Jag vidhåller dock, min uppfattning, att äganderätten inte är så stark i Sverige. Strandskyddet är, i min mening, ett praktexempel på det. Men som sagt en diskussion för en annan tråd, eller varför inte en politisk rörelse :)
 
 • Gilla
Lullejulle och 1 till
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Kan man gissa att det är detta bygge det handlar om?

[bild]
Om det stämmer att det är fråga om den fastigheten så ligger den faktiskt ute till försäljning.

I prospektet står det överhuvud taget inget om att huset står på ofri grund. Det finns ingen fastighetskarta/tomtkarta i prospektet, något som brukar inkluderas.

Däremot så framhävs möjligheten till avstyckning som en selling point.
OBS!! Möjlighet att eventuellt stycka av den nedre delen av tomten!!
Personligen tycker att det är bra oseriöst att inte informera om det faktiska läget för denna fastighet. I andra annonser som jag har sett så är man tydlig att påpeka när ett tex uthus står på ofri grund.
 
 • Wow
 • Gilla
Appendix och 2 till
 • Laddar…
Blir köparen informerad av mäklaren att (del av) marken under huset tillhör någon annan, så aktiveras ju friskrivningsklausulen i lagparagrafen som citerades några inlägg upp.

Frågan är vad som krävs för att köparen ska anses känna till förutsättningarna. Detta måste förmodligen ske innan köpet är klart.

TS får dela ut informationsmateriel vid visningen :)
 
Säkerligen tog de en rövare och placerade huset högst uppe på kullen som då alltså måste ligga alldeles utanför deras egen tomt. Härigenom kunde de få en fin utsikt över ängarna och sjön där bortom. Allt enligt bilderna i annonsen. Nu är det bråttom att sälja huset och hålla köparen ovetande. Därigenom kan köparen hävda att denne inte visste om något fel i placeringen av huset och det går inte längre att anklaga någon för avsiktligt fel eller vårdslöshet enligt Jordabalkens paragraf. Skulle vara intressant att se situationsplanen enligt bygglovet.
 
 • Gilla
Boggi och 1 till
 • Laddar…
J Josth skrev:
Säkerligen tog de en rövare och placerade huset högst uppe på kullen som då alltså måste ligga alldeles utanför deras egen tomt. Härigenom kunde de få en fin utsikt över ängarna och sjön där bortom. Allt enligt bilderna i annonsen. Nu är det bråttom att sälja huset och hålla köparen ovetande. Därigenom kan köparen hävda att denne inte visste om något fel i placeringen av huset och det går inte längre att anklaga någon för avsiktligt fel eller vårdslöshet enligt Jordabalkens paragraf. Skulle vara intressant att se situationsplanen enligt bygglovet.
Samtidigt så har man väl en undersökningsplikt som köpare? Lex specialis? Eller hur skulle dess förhålla sig till varandra?
 
C
ClasseClas ClasseClas skrev:
Om det stämmer att det är fråga om den fastigheten så ligger den faktiskt ute till försäljning.
Ja se på f-n. "Snart till salu" i och för sig...
Uppgiven tomtyta stämmer dessutom med den ursprungliga tomtstorleken.
Lite magstarkt att upplysa om att man kan stycka av den del där huset i princip egentligen borde legat.
 
 • Gilla
Appendix och 2 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.