D djac skrev:
Ja, det är en vanlig vinkling och den kan man skarva ihop till att låta riktig, i verkligheten är hela systemet, inklusive handel och ersättningar förlegat och hjälper till att cementera det fossilas plats.

Jag kan inte hjälpa de som anser att det är viktigare att reta sig på småsaker från små energikällor och samtidigt vända bort blicken från de stora miljö och klimatproblem som det fossila skapar (oftast är det samma människor som förfasades över de som dog i pandemin men är helt chill med de många fler som dör av luftföroreningar) men om du tror att jag anser att det vore en bra ide att sätta upp solpaneler istället för att bygga kärnkraftverk så är det fel. Lika fel som lögnen att eftersom en del nu har solceller så byggs det inga kärnkraftverk. Detta diskuteras i en annan tråd men även här ligger svaren mitt framför näsan, strax bredvid propagandan.
Hej djac

Det är väldigt viktigt att vi inte vänder ”bort blicken från de stora miljö och klimatproblemen”.
Problemen är delvis skapade av vårt behov av energi, och där ingår även behovet av elkraft. En fungerande elkraftförsörjning är något som vårt samhälle är helt beroende av.

Det har till och med blivit så, att för att klara ”de stora miljö och klimatproblemen” så har behovet av elkraft ökat, eftersom att elektrifiera ofta är ett sätt att minska energibehovet. Men det ökande elkraftbehovet blir då ett delikat dilemma.

Det verkar tyvärr som om många som vaknat för ”de stora miljö och klimatproblemen” ännu inte lärt sig villkoren för en fungerande elkraftförsörjning, de saknar helhetssynen i samhället.

De verkar tro att elsystemet tål vad som helst.

Vi kan nämligen inte fritt välja vilka elgenereringssystem vi satsar på, och hur stor andel av respektive elgenereringssystem som ingår i vår elkraftförsörjning, om vi samtidigt vill ha det säkra elförsörjningssystem som vårt samhälle behöver.

Ännu svårare blir det om vi samtidigt behöver öka totala storleken på elproduktionen som ”de stora miljö och klimatproblemen” verkar behöva.

Vattenkraft, vindkraft och solenergi är helt beroende på tillgången på vatten (regn), vind och sol. Och eftersom tillgången på vatten (regn), vind och sol, bland annat, varierar över året och dygnet så behövs lagring som anpassar tillgången efter behovet.

När vi för över hundra år sedan (1893) lärde oss att bygga stora kraftledningar kunde vi sätta igång att förlägga elkraftgenerering (vid vattenfallen) långt från elbehovet och genom att sedan förse dessa vattenkraftstationer med dammar så kunde vattnet sparas över året ja till och med över flera år.

Till viss del kan vind och sol dra nytta av vattenkraftens redan byggda lagringskapacitet men det kostar på vattenkraften möjligheter, att samtidigt utgöra den stabilitet som vårt elkraftsystem behöver vid snabbstopp av en kärnkraftsanläggning eler bortfall av en stor transmissionsledning.

När elpriset blir negativt då är det en ”översvämningssignal”. Att elproduktionen är större än elanvändningen och elkraftförsörjningen kan, haverera, om inga åtgärder vidtas.

Svenska kraftnät som hela tiden övervakar vår elkraftförsörjning och har ansvaret att akut hantera dessa situationer (likt en brandkår vid brand) och "gör en utryckning" genom att betala för en nedreglering (av elgenereringen). Kostnaden för den akuta "utryckningen" (cirka 400 timmar under 2023), hamnar så småningom på oss alla elanvändare.

Att akut hantera situationer med negativt elpris (likt en brandkår vid brand) är inte hållbart i längden och speciellt om antalet situationer rimligen kommer att öka.

När brandlarmet i ökande grad ljuder i ett samhälle eller om situationer med negativt elpris ökar då har man starten på en problematik. För samhället är det mycket allvarligt om de ansvariga för elsystemet i ökande grad måste tillgripa akutåtgärder för något som elsystemet inte är avsett (som inte klarar) vid ett ökande behov.

En dag har vi rimligen passerat gränsen för vad vårt elsystem klarar utan allvarliga konsekvenser.

Låt oss inte utmana en sådan situation. Det handlar inte om småsaker.
 
Redigerat:
 • Gilla
gone_fishing och 1 till
 • Laddar…
D
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Så du menar att vi lagt ner kärnkraft för att kol och gas skulle vara billigare idag?

Hur kunde vi då ersätta kol/gas med kärnkraft från början? Kärnkraften är ju betydligt yngre än kolkraften, eller?

Det främsta skälet till att vi har fått så mycket gas idag, är just pga all den väderberoende kraften i mixen. När man har mycket sol och vind så behöver man stora mängder kraft som kan regleras upp och ner snabbt och med låga investeringskostnader så att anläggningen kan stå still. Där skiner gas. Men det är som sagt en konsekvens av vind/sol snarare än en orsak. Om man vill ha vind/sol så blir det en massa gas. Finns inget annat att göra. (Eftersom resten av världen inte är Norge och har dragit vinstlotten i geografilotteriet).

(Jag råkar veta varför frågan är lite mera komplicerad vad gäller gas historiskt, men man hör sällan de argumenten, så det är intressant om du skulle veta dem.)
Självklart är fossil kraft så populär pga sina egenskaper och de låga kostnaderna, skulle det vara tvärtom hade vi inte haft så mycket av det inom EU.

Om du tar bort alla solpaneler i unionen så kommer det knappast märkas, detsamma med vind och kärnkraft, lokalt på sin ställe hade det blivit problem men större delen av EU hade kört på. Tar du bort fossilt sker det omvända.

Att gå bakåt i tiden och glömma att man kan skapa billig el från utsläppsfria källor kan du glömma, kommer inte hända och även om alla, vilket inte alla är, skulle vara positiva till kärnkraft, så tar det 30-100år innan det blir utbyggt i någon form av skala, så att sitta och sura över det håller inte heller.
 
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Det främsta skälet till att vi har fått så mycket gas idag, är just pga all den väderberoende kraften i mixen.
skulle du kunna utveckla vad du avser med "vi" och "idag"?

jag tycker inte att utvecklingen inom EU har uppvisat några sådana tecken de senaste 24 åren

Graf över elproduktion i EU från sol, vind, gas och kol mellan 2000 och 2023, sol och vind ökar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


på 1900-talet fanns knappt någon elproduktion från sol och vind att tala om, utan den har tagit rejäl fart först under detta sekel, och gick först om kol som energikälla för fem år sedan och därpå förbi gasen för tre år sedan – därtill är användningen av gas under den senare halvan i grafen lägre än under den första halvan...

men det var kanske några andra "vi" och en annan "idag" du hade i åtanke?
 
 • Haha
Sittställning
 • Laddar…
D djac skrev:
Självklart är fossil kraft så populär pga sina egenskaper och de låga kostnaderna, skulle det vara tvärtom hade vi inte haft så mycket av det inom EU.

Om du tar bort alla solpaneler i unionen så kommer det knappast märkas, detsamma med vind och kärnkraft, lokalt på sin ställe hade det blivit problem men större delen av EU hade kört på. Tar du bort fossilt sker det omvända.

Att gå bakåt i tiden och glömma att man kan skapa billig el från utsläppsfria källor kan du glömma, kommer inte hända och även om alla, vilket inte alla är, skulle vara positiva till kärnkraft, så tar det 30-100år innan det blir utbyggt i någon form av skala, så att sitta och sura över det håller inte heller.
Tar du bort fossilt så havererar energi systemen i stora delar av Centraleuropa. Tyskland skulle dö som industrination. Polen skulle nästan helt sakna energi. Nederländerna skulle enbart ha energimdendagar det blåser. Ungern skulle vara nästan helt utan energi.

Tar du bort sol och vind från samma länder så skulle enbart konsumtionen av fossilt öka.
 
 • Gilla
Dilato och 1 till
 • Laddar…
D
pacman42 pacman42 skrev:
Tar du bort fossilt så havererar energi systemen i stora delar av Centraleuropa. Tyskland skulle dö som industrination. Polen skulle nästan helt sakna energi. Nederländerna skulle enbart ha energimdendagar det blåser. Ungern skulle vara nästan helt utan energi.

Tar du bort sol och vind från samma länder så skulle enbart konsumtionen av fossilt öka.
Japp, det var det jag försökte meddela, även om kärnkraft diskuteras i annan tråd så är det alldeles uppenbart att folk är gravt missledda, om man vill ha kärnkraft, oavsett ens personliga skäl till detta, så ska man jobba för att fasa ut det fossila för där finns det en uppenbar affärsmöjlighet för kärnkraften.
 
harka harka skrev:
[bild]
Så du ser ingen uppgång av gas från 2014 fram tills Putin stängde kranen till Tyskland?

Det gör jag...

Sedan så är naturligtvis en internationell jämförelse alltid relevant. I USA så har elproduktion mha gas tredubblats (ja det heter faktiskt så på svenska, deal) sedan 2000. Den står nu för 43%

Detta samtidig som t ex vind ökat mycket mer relativt sett, men bara till en total om 11%.

Skälen till uppgången i USA är att kostnaderna för gaskraft minskat genom gradvisa effektiviseringar av turbiner (man använder inte gas för att koka vatten längre) samt fracking som gett USA nettoöverskott på energi. Det är ju inte för inte som Tyskland får sin gas från USA nu med.
 
 • Gilla
gone_fishing och 1 till
 • Laddar…
D djac skrev:
Japp, det var det jag försökte meddela, även om kärnkraft diskuteras i annan tråd så är det alldeles uppenbart att folk är gravt missledda, om man vill ha kärnkraft, oavsett ens personliga skäl till detta, så ska man jobba för att fasa ut det fossila för där finns det en uppenbar affärsmöjlighet för kärnkraften.
Nej, man måste också göra sig av med den väderberoende kraften så länge som den tillåts att både äta kakan och ha den kvar. Dvs den tillåts att sälja el när den har, men inte avkrävs något som helst leveransansvar när det inte blåser eller solen inte skiner. Att ordna "lagring" det är tydligen någon annans ansvar.

Man kan inte ha både "plocka-russinen-ur-kakan"-kraft som är billig att dra igång, på samma marknad som man har så kapitalintensiv kraft som kärnkraft. För att kärnkraft skall bära sig så måste den kunna ha möjlighet att leverera dag ut och dag in. Annars så går inte (ränte)kalkylen ihop.
 
 • Gilla
 • Älska
Dilato och 4 till
 • Laddar…
Det blir ju spännande iom. att solkraft installeras i så hög grad. Av ren nödvändighet kommer problemet med lagring att lösas på ett eller annat sätt:

https://reneweconomy.com.au/solar-is-now-being-installed-faster-than-any-technology-in-history/
Globalt stod solel för 80% av ny kapacitet 2023. Det här verkar inte vara med kapacitetsfaktor inräknat men även om man räknar med säg 20% kapacitetsfaktor så hamnar det inte långt efter summan av alla energislag förutom vind och vatten, vilket är ganska otroligt om du frågar mig.

Det måste snart bli ganska stora effekter av detta i elnäten, eller?
 
D
lars_stefan_axelsson lars_stefan_axelsson skrev:
Nej, man måste också göra sig av med den väderberoende kraften så länge som den tillåts att både äta kakan och ha den kvar. Dvs den tillåts att sälja el när den har, men inte avkrävs något som helst leveransansvar när det inte blåser eller solen inte skiner. Att ordna "lagring" det är tydligen någon annans ansvar.

Man kan inte ha både "plocka-russinen-ur-kakan"-kraft som är billig att dra igång, på samma marknad som man har så kapitalintensiv kraft som kärnkraft. För att kärnkraft skall bära sig så måste den kunna ha möjlighet att leverera dag ut och dag in. Annars så går inte (ränte)kalkylen ihop.
Kommer aldrig hända, vare sig Sverige eller Europa kan inte bära ett elpris baserat på kärnkraft, den måste späs ut för att vara ekonomiskt funktionell, annars får vi sluta med el.

Detta kan såklart lösas om man vill men bla den nuvarande marknadsmodellen stoppar kärnkraft från att hända.
 
Nissens
D djac skrev:
Kommer aldrig hända, vare sig Sverige eller Europa kan inte bära ett elpris baserat på kärnkraft, den måste späs ut för att vara ekonomiskt funktionell, annars får vi sluta med el.

Detta kan såklart lösas om man vill men bla den nuvarande marknadsmodellen stoppar kärnkraft från att hända.
Det är ju bara för politikerna att ta bort skatten på kärnkraft som sossarna införde. 😊
 
Nissens Nissens skrev:
Det är ju bara för politikerna att ta bort skatten på kärnkraft som sossarna införde. 😊
Den avskaffades 2018 men då var det redan försent och 4 reaktorer stoppades för gott.
 
 • Gilla
djac och 1 till
 • Laddar…
Nissens
Logad Logad skrev:
Den avskaffades 2018 men då var det redan försent och 4 reaktorer stoppades för gott.
Trodde den var kvar faktiskt. Ja, det där var katastrof. Miljöpartiet har kostat Sverige massor…
 
Nissens Nissens skrev:
Trodde den var kvar faktiskt. Ja, det där var katastrof. Miljöpartiet har kostat Sverige massor…
Nja, det var regeringen Persson som införde den. Efter det höjdes skatten i omgångar av både höger och vänster, sista höjningen var med MP i regeringsställning. Tillsammans står dessa regeringar för en av de största kapitalförstörimgarnna i historien.
 
 • Ledsen
 • Arg
Dilato och 1 till
 • Laddar…
D djac skrev:
Kommer aldrig hända, vare sig Sverige eller Europa kan inte bära ett elpris baserat på kärnkraft, den måste späs ut för att vara ekonomiskt funktionell, annars får vi sluta med el.

Detta kan såklart lösas om man vill men bla den nuvarande marknadsmodellen stoppar kärnkraft från att hända.
Om man vill bli av med fossilkraften så är det i princip bara kärnkraft som kan leverera energi när inte vatten, vind och sol räcker till (man kan även till viss del använda biobränslen, men inte heller de räcker till). Att undergräva lönsamheten för denna kärnkraft med sol och vind hjälper ju inte oss att bli av med de fossila kraftkällorna.

Lösningen är egentligen rätt enkel:
Se till att de som säljer energi måste leverera lika stor procentsats av behovet dygnet runt under det dygn som handlas. Om de sedan köper upp vattenkraft som reglerkraft, eller hur de löser den frågan, det är upp till dem att lösa. Se sedan till att beskatta koldioxidutsläppen hårdare. Detta kommer att öka värdet på vattenkraften och kärnkraften, samtidigt som sol och vind får fortsätta att existera, men att de tvingas hantera osäkerheten i sin produktion.
 
 • Gilla
Tubes och 6 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.