Byggahus.se

Var börjar man? Husbygge

 1. Sirtomtom
  Medlem Nivå 1
  Hej! Har precis hittat detta forum. Denna tråd kanske hamnade fel. Men admin får gärna flytta den om det behövs!

  Jag och min sambo är i tankar att bygga hus.
  Min sambos pappa äger massa mark och han har sagt att vi får bygga vart vi vill på den.

  Men hur gör vi? Vem ringer vi för att stycka av? Hur vet vi att man får bygglov där? Kan man kolla detta innan man styckar av? Och behöver man betala något INNAN man vet att det är ok att bygga hus på marken? Tänker att kommun kanske säger nej?

  Tomten ligger väldigt nära stadsgränsen.

  Hur gör man sedan? Behöver man anlita någon jurist så tomten står skriven på oss?
  Och när man har tomten, bygglov osv. Är det bara ringa en entreprenad då? Så smäller dom upp ett hus där??

  ...vi kan verkligen ingenting kring detta, så om någon orkar skriva hela händelseförloppet, eller bara delar av det. Så skulle det verkligen uppskattas!
   
 2. T
  Medlem · Nivå 11
  Försöker minnas i vilken ordning vi gjorde samma resa 2015

  Börja med att kontakta kommunen för att få ett förhandsbesked på det hus ni vill bygga. Är det utanför stadsplan så kan det räcka med med "enplan 150m2" som förhandsbesked. Förhandsbeskedet kostar inte så mycket.

  Med förhandsbeskedet i handen så tar du kontakt med lantmäteriet. Som påbörjar avstyckningen. Här kommer en rejäl kostnad. Det är den som äger marken som styckar av. Sedan köper ni tomten. Se till att ni får med rejält tilltagna servitut på väg och avloppsanläggning redan vid avstyckningen. Vi har 5meter väg och "avloppsanläggning söder om tomten" väldigt luddigt men ger stor rätt i framtiden.

  Ett problem för er är att ni har ett strandnära läge. Det är inte ovanligt att inblandade myndigheter har olika kartor över strandlinjen, kommunen, lantmäteriet och länstyrelsen där den sista beslutar om strandskyddsdispenser.

  I slutänden så var det lantmäteriet som körde över de andra och på plats vid tomtutsättningen satte ut en tomt som låg på ett naturligt läge på en höjd istället för bakom höjden på en åker. De menade att fastigheter är för evigt och ska därför ligga naturligt i landskapet. Väldigt pragmatiskt.
   
  • Laddar…
 3. Pytt
  Besserwisser Nivå 6
  • Laddar…
 4. Sirtomtom
  Medlem Nivå 1
  Tack! Det är mycket att tänka på. Men nu vet jag vilken ände jag ska börja i (y)
   
 5. J
  Medlem Nivå 1
  Jag vet inte var toolman får sin info ifrån, men vi fick betala 17000,: för förhandsbesked och sedan blev bygglovet nekad pga att det var för nära strandskydsområde. Efter mycket strul och kostnader fick vi till slut bygglov för 40000,:. Då ville lantmäteren inte stycka av pga strandskydsområde.
  Sammanlagd 100000,: i kostnad utan resultat och då räknar jag inte med vad vi fick betala för märken.

  Slutsumma är att om toolmans påstående att ni vill stycka och bygga vid någon vattendrag stämmer då kan ni glömma det.
   
 6. J
  Medlem Nivå 2
  Har "precis" gått igenom det ni nu funderar på, och trotts alla motgångar, all väntan och alla gråa hår man fick på vägen kan jag bara konstatera att det var värt det ändå.

  Förfarandet har ni redan fått svar på, så istället får ni några tipps på vägen.

  Ha tålamod, det kommer ta tid, förståss lite ber på vilken kommun det rör sig om, husleverantören osv. För oss tog hela förfarandet från att vi ansökte om förhandsbesked om bygglov, till det att slutbeskedet var skrivet och klart lite drygt 1,5år. (Byggde älvsbyhus)

  Fundera både 7 & 9 ggr på vart ni vill bygga huset innan, vilken typ och åt vilket håll det ska stå (vart solen kommer åt och inte etc) . Det är svårt att tänka sig hur det kommer se ut om där nu tex är skog...

  Ett andra tips är att om det är jordbruk eller skogsfastighet ni planerar stycka av ifrån, och den tilltänkta tomten nu består av skog, kolla med nuvarande ägare om intresse finns att denne tar avverkningen på sin fastighet, och kanske kan överskottet då tom bli en del av ev betalning på romten eller en start på kontantinsats?
  Själv styckade jag av från mina föräldrars gård, och fick tomten som ett förskott på arvet, vilket underlättade massor då det vid kommande värdering av fastigheten, iaf i vårat fall helt eliminerade behovet av någon kontantinsats när byggkrediten & bolån skulle tecknas.
  När till slut byggkrediten skulle göras om till bolån, så värderades fastigheten till mer än den dubbla faktiska byggkostnaden, vilket resulterar i att man bla slipper amorteringskrav (under 50% belåning) . Kanon att kunna lägga undan pengar till sig själv och bygga vidare på sin fastighet istället för att amortera. (vet att det råder delade meningar här, men jag tycker det är bättre än att låna mer av banken iaf )

  De flesta husleverantören hjälper till med bygglovsansökan, och älvsbyhus lämnar en färdig bunt papper som bara är signera och lämna in till bygglovsenheten på kommunen. Ska man bygga andra byggnader, tex förråd, garage osv, så får man såklart komplettera med dessa ritningar och dokument, men vi valde att bara bygga huset, och sedan "bo in oss" innan vi bestämmer vart övriga byggnader står bäst. Det blir lite dyrare att söka nya bygglov i framtiden, men när vi bott ett tag så inser vi att den tänkta placering av tex förådsbyggnaden inte alls blivit så bra, så det var ju tur att vi avvaktade.
  Tänk oxå på att alla byggnader som tas upp i bygglovet, måste vara färdiga för att kommunen ska kunna skriva slutbeskedet, och ni kunna flytta in. (det var detta som fick oss att stryka de andra byggnationerna och i stället avvakta )

  Kör hårt och lycka till
   
  • Laddar…
 7. Sirtomtom
  Medlem Nivå 1
  Tomten ligger inte nära någon sjö eller liknande. Närmsta sjö är typ 5km ifrån. så det borde väl inte spela någon roll? Det ligger dock nära skog och väg
   
 8. J
  Medlem Nivå 2
  Edit: såg nu att det inte var nära sjö, bortse från detta inlägg

  Ps: Vi styckade oxå av vid en sjö, och valde att lägga tomtgränsen jämte strandskyddsgränsen (som tur var är den 100m precis där vi styckade av, för att sedan övergå till att vara 300m runt resten av sjönn)
  Styckar ni av innom strandskydd är det länsstyrelsen som blandas in och vill säga sitt, fattade det som att man då behöver ange skäl till varför man vill stycka av strandskyddat område, verkade krångligt.

  Lantmäteriet fixade dock allt med strandskyddskartor osv och mätte ut tomten fram till gränsen, det var inga problem där.
   
 9. L
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Jobbar som lantmätare.

  Mitt jobb med att avstycka en tomt blir enklare om det finns ett förhandsbesked. Det är inget tvång, men upplever att det är mindre bra utan då jag istället måste samråda med kommunen som ändå kan svara att förhandsbesked måste sökas för att de ska kunna höra bedömningen. Kan alltså ta mer tid om förhandsbesked inte finns från början.

  Att stycka från produktiv skogsmark är ingen hit, det kan man ha med sig. Är ofta ok att lägga lite skog till tomten som husbehovsved om det behövs för uppvärmning o dyl.

  Kolla noga i fornminnesregistret, Länsstyrelsen gillar inte bostadsfastigheter nära fornminnen. Kan finnas okända med i marken som ställer till det. Eller övriga typer av områdesskydd. Länsstyrelserna brukar ha kartor för strandskydd och på Skogsstyrelsen finns skogens pärlor med kartor över skyddade områden.

  Köp kan göras av tomten även innan den styckas av. Jag genomför ofta sådana förrättningar med köp av ett utpekat område. Fördelen som köpare är att man är involverad i förrättningen (sakägare) och kan medverka på fältarbete för att visa hur man tänkt sig tomtgräns.

  Jag som lantmätare har också skyldighet att se till att det är möjligt att ta sig till och från tomten (alltså utfart) samt att de är möjligt att lösa vatten- och avlopp. Det är därför bra att kolla upp vad för vägar som finns i området, allmänna eller enskilda? Är de enskilda gemensamhetsanläggning? Samfälld väg? Osv. Det är inget måste för er att veta dessa saker, men en fördel. Annars löser jag detta.

  Sen måste jag besserwissra lite. Nu var det inte aktuellt med strandskydd för er, men någon nämnde att det är Länsstyrelsens fråga. Länsstyrelsen är visserligen tillsynsmyndighet men strandskyddsfrågan ligger numer annars på kommunerna som bla beviljat strandskyddsdispenser. Däremot kan Länsstyrelsen utom planlagt område överklaga våra förrättningar med hänsyn till allmänna intressen (tex strandskydd). Detsamma gäller kommunen, både inom och utom planlagt område.

  Mer info kring att söka avstyckning samt prisexempel finns på Lantmäteriets hemsida. Hoppas ni får till en fin tomt!
   
 10. Sonny Brannestam
  Medlem Nivå 2
  Vi gjorde denna resa förra året. Fick tipset att skicka in till lantmäteriet och komunen samtidigt.
  Pga extremt långa handläggningdtider på både komunen och lantmäteriet.

  Egentligen får man inte ansöka om avstyckning innan man har förhandsbesked från kommunen. Men vi skickade som sagt in ändå utan förhandsbesked. För det tar minst ett halvår innan ens lantmäteriet öppnar din ansökan. I vårt fall fick jag ett samtal frpn lantmäteriet att förhandsbesked saknades. Och då sa jag att det var på gång. Bra se de och lade ärendet i paus så länge. Tre veckor senare fick jag förhandsbeskedet och ringde till LM så de kunde fortsätta.
  Sparade ungefär sju månader på att göra så.
  Tog ändå ett år från ansökan till att vi stod som ägare på tomten.

  Ett annat tips är att ge tomten som gåva då slipper ni lagfarts kostnaden på 1.5% av köpe summan.
  Sen om du vill ge din far "en annan" gåva som betalning ärju inget de behöver få veta
   
 11. L
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Mycket märkligt. Statliga Lantmäteriet har prio på nybyggnation, så ska man bygga nytt (observera att det gäller för nya bostäder, inte om man styckar befintligt hus tex) så prioriteras ärendet hos oss, så har det varit i alla fall senaste två åren. Jag börjar handlägga sådana ärenden ganska omgående, väntetiden på avstyckning för nybyggnation är enligt min uppfattning under en månad innan handläggning påbörjas och ofta snabbare än så. Annars har det missats vid ankomst att anteckna prio, men då kan man själv ringa till oss för att höra varför det dröjer. Har varit med om många förvånade sakägare som inte förberett för avstyckning då de tror att kötiden är lika lång för alla typer av ärenden hos oss vilket istället försvårar mitt jobb då det kan vara grävningsarbeten som inte är utfört och man vill då avvakta med fältarbete, man har inte pratat med grannar om eventuella servitut osv.

  Angående förhandsbesked så kan lantmätare inte längre kräva in i det, det får vi inte enligt vår juristers nytolkning av lagen. Tidigare krävde vi det alltid (och vissa lantmätare kräver det fortfarande) . Som jag skrev ovan får jag som ansvarig lantmätare istället samråda med kommunen kring om tomten kan tänkas vara lämplig för bostadsändamål och ofta kan kommunen inte göra en sådan bedömning utan att en ansökan om förhandsbesked inkommer. När kommunen inte på inkomna handlingar till oss på Lantmäteriet kan bedöma om bygglov i senare skede kan beviljas kan de i samrådssvar säga att de behöver förhandsbesked för att kunna bedöma ärenden - då kan jag ålägga sökanden att inkomma med förhandsbesked för att kunna genomföra avstyckningen. Däremot är alltid min rekommendation att man söker förhandsbesked innan man vill stycka hos oss eftersom det gör processen enklare för alla, inte minst för sökanden som vet att man inte kommer stå med en tomt som inte går att bebygga! Det har hänt... Samrådssvar från kommunens sida är inte bindande.

  Vänliga hälsningar!
   
 12. T
  Medlem Nivå 1
  Tänk på att man inte får bygga på brukningsvärd jordbruksmark.
  3 kap. 4 § i miljöbalken
  Denna lag har kommunerna blivit tvungna att följa så det är betydligt svårare nu än för bara nått år sedan.
   
 13. Sirtomtom
  Medlem Nivå 1
  Va? Nej är det sant? det va ju precis det vi tänkte göra :oops::cry:
   
 14. Sonny Brannestam
  Medlem Nivå 2
  Bra att ni på LM fått ned kö tiden.
  Vi byggde helt nytt hus på ny tomt
  Vi skickade in ansökan i slutet av augusti 2017.
  Ringde flera gånger och undrade hur det gick.
  Men det tog ända till våren innan vi ens fick en handläggare. I juli blev vi ägare av tomten.
   
 15. MikaelKberg
  Nybyggare Nivå 4
  Vi har precis fått igenom en avstyckning och ska börja bygga hus på en liknande bit mark. I vårt fall var det en bit mark som ligger på en åker som inte används. Men vi har krigat med kommunen i över 2 år om att få bygga på denna. Så var inställd på att det finns risk för att det drar ut på tiden. I vårt fall var kontaktade vi konsulter på LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) som hjälpte oss i frågan och menade på att denna bit mark ej var bruksvärd jordbruksmark. Detta var dock inget Miljö lyssnade på och vi låg inför ett beslut där tjänstemännen (kommunen) rekommenderade att det skulle avslås inför nämnden (politikerna). Men vi kontaktade även flera politiker som sitter med i nämnden och tog med dem ut på plats och visade "problemet". Så när de fick se verkligheten så valde de att rösta igenom vår ansökan så att vi äntligen får komma igång och bygga. Det finns flera sätt att kringgå "jordbruksmark" men det är tidskrävande. Om ni har tiden på er sida så kan ni ansöka om att stycka av lotten till skogsmark först. Och sedan plantera träd (OBS! Se till att det inte är energiträd m.m. som kan ha annat viktigt värde) och sedan något år senare ansöka om att få bygga på skogsmarken. Då kommer ni ifrån många paragrafer. Men det kommer ta tid...

  Men innan ni googlar runt och kontaktar diverse allvetare så är det bästa att börja med att prata med kommunen. Vissa har även kartor som man kan gå in på webben för att se vilka regler som gäller i området (Detaljplan, planprogram m.m.). Boka ett möte på byggavdelningen och förklara att ni är helt färska i ämnet och undrar hur ni ska göra och förklara vart ni önskar bygga m.m. så får ni se deras respons. Om ni inte vill fightas och ägna mycket tid på detta så skulle jag be dem att titta efter en alternativ plats, ifall den utsedda platsen inte är godkänd.

  Men för att ta allt i rätt ordning så skulle jag göra såhär:
  1: Kontakta kommunens bygglovsavdelning och prata om ett förhandsbesked (om detta beviljas så kommer ni att få bygga på marken) Om Kommunen inte ser några större problem med detta så skulle jag även här passa på att börja kolla på vilket typ av hus m.m. ni önskar bygga och hur ni ska bygga (Nyckelfärdigt, egen bygge, arkitektritat m.m.) Om ni har med byggritningar redan i förhandsbeskedet och får detta beviljat så ligger det som ett bra underlag inför bygglovet och större sannolikhet att ni får igenom ett bygglov av just det huset.
  2: Om förhandsbeskedet går igenom så kontaktar ni Lantmäteriet (det är dessa som bestämmer vart tomtgräns m.m. ska gå)
  3: Ansök om bygglov (Bestämmer om hur ni får bygga)

  Räkna även med att det kostar en hel del pengar i pappersarbete, under 100 000:- kommer ni inte undan för bygglov och avstyckningar. Men om ni får marken så är det värt varenda krona då den framtida tomten högst troligt kommer att ha ett större plusvärde som ni dessutom kan använda som insättning till banken.

  Du får gärna skicka ett PM till mig om du vill ringa och bolla så kan jag förklara lite mer då jag precis har gått igenom samma resa som ni ska göra. Jag ska precis skicka in min ansökan om bygglov för att påbörja en byggnation i egen regi till våren 2020.

  För övrigt så är det oerhört bra att bolla alla frågor på detta forum. Folk är oerhört hjälpsamma och sitter inne på enormt mycket kunskap. Allt ifrån hur man ska göra till hjälp med ritningar m.m. Tänk på att ingen fråga är för dum :)
   
  • Laddar…