Byggahus.se

Vågar man bygga eller inte?

 1. C
  Medlem · 9 inlägg

  clip_one

  Medlem
  Som jag tyckte till på ett annat ställe här om bygglov.

  Det är bara du som riskerar något om du bygger.
   
 2. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Junior!

  Det är bland de svåraste frågor man kan ställa....

  Börja med att läsa vad som skrivits under följande länk:

  http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Bygglov;action=display;num=1073760371

  ----------
  Sen finns ett rättsfall från högsta instans; Regeringsrätten med nr RÅ 1991 ref 46:

  Nybyggnad av bostadshus som inte stred mot detaljplan har med hänsyn till utformning och placering inom den del av tomten som fått bebyggas ansetts medföra betydande olägenhet för granne genom försämrad sjöutsikt. Bygglov har därför upphävts.

  ----------
  Ett annat rättsfall säger det motsatta, RÅ 1990 ref 52:

  I ett så förhållandevis tätbebyggt område som här är i fråga är det närmast oundvikligt att byggnader tidvis kommer att kunna skugga varandra och att en tillbyggnad med ytterligare en våning kan komma att medföra ökad skuggbildning för grannarna. Med hänsyn till områdets karaktär och bebyggelseförhållandena i övrigt kan de olägenheter som i förevarande fall uppkommer för omgivningen inte anses vara betydande.

  ----------

  Sammanfattningsvis betyder bl. a. dessa rättsfall och flera som behandlar samma fråga att om det finns alternativa placeringar av byggnader inom en detaljplanelagd byggrätt så skall den placering väljas som, vid en avvägning mellan olika intressen, byggandes och grannarnas, ger det bästa totalresultatet.

  Det är inte alltid som kommunen har gjort den rättsligt gällande bästa bedömningen i rättsfallen.

  Junior, om du är osäker så kanske du skall vänta till länsstyrelsen sagt sitt eller kanske kontakta någon som kan hjälpa dig.
   
 3. O
  Medlem · 22 inlägg

  Ojoj

  Medlem

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Illa vore det väl om den på kommunen som har godkänt bygglovet tror att det kan upphävas.

  Visst är det bra att vänta till ärendet har behandlats hos Länsstyrelsen men det är ju ingen garanti att senare instans ändå kan upphäva bygglovet


   
 4. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Om inte det fungerar:
  Har grannen också krävt byggstopp och den begäran inte godkänns av Länsstyrelsen så är chansen relativt stor att överklagan inte kommer att godkännas i den slutliga prövningen av Länsstyrelsen. Men som tidigare nämnts så är det en chansning som kan leda till din personliga bankrutt. Men livet är fullt av risker så go for it. ;) Jag antar att du inte vill sitta med räntekostnader i några år till innan du bygger bara för att vara på den säkra sidan. Ett råd från en som varit där.

  mvh
  David
   
 5. O
  Medlem · 22 inlägg

  Ojoj

  Medlem

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Hörde i dagarna talas om ett fall.

  Ett bygglov beviljades helt enligt detaljplan. Grannar klagade pga försämrad utsikt till Kammarrätten och där bifölls överklagan och bygglovet upphävdes. Under tiden hade grannen redan byggt klart.

  Det här ärendet avgjordes i höstas tror jag. Vad som har hänt med det färdigbyggda huset vet jag inte.

  Kan jämföras med det rättsfall Familjen_Bygg hänvisar till.

  Så det är tydligen en risk att börja bygga innan överklagan är klar. Men naturligtvis beror det på varför bygglovet är överklagat också.

  Och här ett annat fall. Gäller visserligen inte ett bostadshus. Men ändå ett bygglov.

  http://www.bergslagsposten.se/linde/OLAGLIGT-GARAGEBYGGE.html
   
 6. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Grattis!!!
  Det blir skumpa ikväll kan jag tänka!

  mvh
  David
   
 7. O
  Medlem · 22 inlägg

  Ojoj

  Medlem

  Re: Vågar man bygga eller inte?

  Hejsan!

  Måste bara rätta mina uppgifter i inlägget 21.01.04.
  Det rörde sig tydligen om en stor tillbyggnad som byggdes enligt gällande detaljplan.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.