Byggahus.se

Värsta "annekteringen" jag någonsin sett

 1. P
  Medlem · Nivå 10
  Tycker det verkar lite sådär halvlöjligt från kommunen, som ska göra marken "tillgänglig" med att göra gångvägar..

  Varför inte sälja dessa landområden och dra in en rejäl slant till kommunkassan för att göra något lämpligt som är mer tillgängligt än att göra en gångväg, gissningsvis skulle de säkerligen kunna få in en halv till 1 miljon per markbit.
  Vilken jättepark de skulle kunna skapa för de miljonerna jämfört med en gångväg som nu nästan kommer ligga i folks trädgårdar..
   
 2. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  Och sedan har man för tid och evighet avsagt sig möjligheten att få tillgång till stranden! Man kanske kommer på om 30 år att det skulle ge mycket pengar att arrangera en löptävling eller varför inte en simtävling i naturskön miljö. Då måste det finnas plats för bl.a åskådare. Kommunen kanske också kan komma att behöva lite extra strand för den lokala kajak klubben......
   
 3. G
  Medlem Nivå 2
  Det finns ett hundratal hushåll i det här bostadsområdet. Jag kan tänka mig att det skulle uppskattas bland dem att kunna ta en promenad längs vattnet.
   
 4. P
  Medlem · Nivå 10
  Säkerligen så lär 90% av dem som går där enbart gå där för att jävlas med dem som bor där.

  Det vore ju bättre att ta dessa miljoner tomterna skulle inbringa och använda till nått mer vettigt än att ge några hundra hushåll möjlighet att gå på ett specifikt område.

  Om det är 100 hushåll och i snitt 4 personer i varje hushåll så kan du ju börja med att räkna bort barnen, då är det 200st möjliga gångare, ta bort hälften som inte ens orkar gå ut och gå.
  Strax 100 pers kanske som tillhör målgruppen, tvivlar nog på den siffran med, det blir väldigt mycket pengar per person för att ha nöjet att vandra där enbart för att några är avundsjuka för att de själva inte har vatten vid sin tomt. de som bor där har säkerligen fått betala dyrt för att det just ser ut som det gör.

  Jag tycker inte detta handlar ett skit om att gå vid vattnet utan enbart avundsjuka.

  Jag försvarar inte vad de gjort, men jag tycker att lösningarna verkar gå ut på att straffa folk.
   
  Redigerat 9 maj 2015 18:42
 5. P
  Medlem · Nivå 10
  Det går ju säkerligen skriva in något i kontrakten för att säkra sånt för framtiden.

  Behöver kanotklubben en strandtomt så är det ju mer ekonomiskt för kommunen att köpa ett av husen i framtiden, då är ju både stranden och klubblokalen säkrad.
   
 6. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  Pumba: Strand är en begränsad resurs, särskilt i tätort. Är själv uppvuxen med sjötomt, som numera inte är det. Har full förståelse att kommunen "tog" stranden när ny avstyckning skedde. Har nu strandtomt vid fritidshuset ( ej tätort) och skulle bli mycket besviken om kommunen beslagtog min strand. Du måste förstå att strandtomter i tätorter tillhör en svunnen tid, nu när vi trängs mer och mer i den allmänna urbaniseringen. Det går inte i längden att låta t.ex. 20 hushåll ha ensamrätt på (ev fd) mycket attraktiv mark, som tillhört alla i tätorten/ kommunen.
   
 7. M
  Medlem Nivå 5
  Hur kan det vara att straffa folk när de annekterar mark som de inte äger, skulle du tycka samma sak om någon tog delar av din mark? Har full förståelse för att man tycker att man ska få göra vad man vill (till en viss gräns så klart) med sin egen mark, men när man ockuperar mark som man inte har någon som helst rätt till så har det gått för långt.
   
 8. G
  Medlem Nivå 2
  Området är sedan många år (1960-talet, om jag minns rätt) detaljplanerat med avsikt att stråket närmast vattnet ska vara allmänt tillgängligt, och det kan knappast ha varit någon hemlighet för de boende.

  De har helt enkelt kört en rövare och tänk att "går det så går det", och nu gick det inte längre.

  Hur man kan hysa uppfattningen att stöld av mark ska belönas genom att får köpa en vattentomt övergår mitt förstånd. Brott ska bestraffas, inte belönas.

  Kan jag komma hem till dig och ta din gräsklippare? För om du kommer på mig och vill ha tillbaka den så är det ju bara avundsjuka och jag borde kunna få behålla den om jag betalar för den.
   
 9. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  Gäller det hustrun, barnen , bilen och hunden också ? Att det är bara att komma och ta alltså.
   
 10. P
  Medlem · Nivå 10
  Men det framgår ju mer och mer när ni skriver att det handlar om om allt annat än ett vattenstråk utan mer att "rätt ska va rätt" ren avundsjuka och skadeglädje.

  Du får gärna ta min gräsklippare om du betalar för den, vilket ju är den metod jag förespråkade, sälj denna meningslösa strandremsa och gör nått för folket i staden för de pengarna istället.

  Straffa handlar ju om att bygga en cykelbana precis utanför tomten, det lär ju sänka värdet på deras hus markant, även utan vattnet så är ju en cykel/gångbana i tomtgräns nått som sänker husvärdet, så först ta bort sjötomten so de med all rätt inte har rätt till, men att sen göra det till ett fyllestråk längs med vattnet kommer ju såklart att sänka värdet ytterligare på deras hus.

  Jag kan inte se vem som bryr sig i detta fallet mer än någon som är avundsjuk, hade inte internet funnits så hade ingen veta om det och ingen brytt sig heller.
   
  Redigerat 9 maj 2015 21:40
 11. HasseTeknik
  Medlem · Nivå 15
  Pumba: Om du följt med vad som är vanligt bland både "röda" och "blåa" kommuner så har du sett att synen på gemensamt ägda strandytor betraktas som viktigt. En del kommuner t.o.m. köper (med kommunal förköpsrätt) strandtomter( när de blir till salu) inom tätorter eller annars särskilt angelägna områden, för att sedan stycka av strandremsan och sedan sälja kvarvarande fastighet. Det finns en anledning till det och det stavas framförhållning och omtanke om kommande generationer!
   
 12. M
  Medlem Nivå 5
  Jag har svårt för att förstå dina argument. Att köpa en fastighet som gränsar till en annan fastighet som du själv inte äger/kontrollerar innebär så klart en risk med avseende på vad den senare fastigheten kan tänkas utnyttjas för. Att anse att en cykelbana (som i detta hypotetiska? fall) är ett straff kan bara enligt mig uppstå om man anser att nyttjanderätten till den aktuella strandremsan tillhör den som äger den intilliggande fastigheten. Du bör också betänka nyttjandet utifrån hur många som kan utnyttja strandremsan, en person/familj som äger intilliggande fastighet mot en hel kommun samt eventuell turism som kan utnyttja fastigheten som cykelled/friluftsområde är knappast ett utfall av avundsjuka utan ett sätt att utnyttja strandnära mark på bästa sätt ur ett samhällsperspektiv.
   
 13. P
  Medlem · Nivå 10
  Men varför ska alltid alternativet vara att vara att göra massa gångvägar osv, det brukar ju sluta med att det inte sköts för kommunen inte har några resurser.
  Om det nu är så att man vill bevara kommunens äganderätt så är det väl isf enklare att upprätta någon form av arrende med vissa krav, då får kommunen pengar, markremsan är kvar i deras ägo och någon sköter den helt gratis.

  Det låter väldigt mycket avundsjuka när man ska ta tillbaka markremsan på brutalaste möjligaste sätt, varför önskar vissa göra så?

  Det enda jag ser i nuläget är att man ska hitta på ett användningsområde för att det är folk som är avundsjuka.
  Det rör sig om en tämligen begränsad remsa och att detta helt plötsligt nu skulle påverka turism och friluftsområden osv ser jag inte som direkt troligt, hur många miljoner ska man plöja ner i att göra detta till ett vandringsområde, det är ju inte bara att tippa ett lass grus och sen vara klart.

  Jag kan inte se hur detta skulle mynna ut i nått kommunens invånare i någon större uträckning skulle ha glädje av, det skulle säkerligen initialt bli många som går där och titta på husen som nyhetens behag.
   
  Redigerat 9 maj 2015 22:44
 14. G
  Medlem Nivå 2
  Jag är nöjd om villaägarna river de staket och buskar som de satt upp för att aktivt stoppa allmänheten att tillträda strandområdet. Det kostar inte kommunen en enda krona och när man gjort det föreligger inte längre något fel.
   
 15. B
  Allvetare · Nivå 14
  Förutom bryggorna de byggt på kommunens mark då...