Vägservitut - Delägarförvaltning

5k läst  8 svar

 1. B
  Medlem Nivå 1
  Vi köpte mark, som genomgår avstyckning.

  Istället för att ingå som fullständig delägare, skapades ett andelsservitut i stamfastigheten
  som vi köpte marken av. Detta ger oss enl. Lantmäteriet rätt att använda vägen.

  Nu visar det sig att vägen är så dålig att den behöver rustas...

  Mina frågor är:
  1. Har vi ngt att säga till om i fråga om upprustning?`
  2. Måste alla "delägare" vara överens, dvs om 1 person motsätter sig, går det ej att genomföra en upprustning då?


  Tacksam för svar
   
 2. R
  Medlem Nivå 3
  Står det inget i servitutet om underhåll så är underhållsfrågan oklar.
  I praktiken så betyder det oftast att de som vill är med och bekostar. Eller så sköter ägaren om det om han själv nyttjar vägen och kanske begär ersättning från användarna.
  Annars tar någon driftig person tag i problemet, gör en kalkyl, och ringer runt till andra användare. En del är med på att betala, andra tycker att ägaren skall ta hand om det. Alla måste inte vara med på det, man betalar efter eget sinne. Är man fler användare och en längre väg så går det att tvinga fram en vägsamfällighet, då måste alla andelsägare vara med.
   
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Ok, tack för svar.

  Kan 4 av 6 "användare/rättigehetshavare" förbättra vägen även om resterande 2 antingen inte bryr sig eller tycker att
  vägen är tillräckligt bra och motsätter sig det??
   
 4. H
  Moderator · Nivå 25
  Förbättra bör ni alltid kunna göra, däremot så tror jag att enda sättet att tvinga de motsträviga att vara med och betala är genom att bilda en samfällighet.
   
 5. B
  Medlem Nivå 1
  Det är en samfällighet redan, dock ingen gemensamhetanläggning med styrelse o kassa osv.
  Utan bara delägarförvaltning,
  är det verkligen så som jag hört att alla måste vara överens om vad som ska göras ?

  Om jag o 3 andra är med och lägger på ny beläggning på vägen (tex grus), kan vi då bli stämda av de andra pga
  att de vill ha en gammal bondeväg där det växer ogräs osv.
  Vad skulle kunna hända oss,? Böter eller dyl?
   
 6. R
  Medlem Nivå 3
  Nu kan jag inte de olika varianterna på samfällighet, men genererlt så innebär en samfällighet att då är det majoriteten som tar beslut. Då måste alla bidra enligt beslutet. Kalla till ett möte och rösta. Har samfälligheten stadgar så är det också i regel beskrivet där vad som gäller.
  En samfällighet innebär väl en form av 'gemensamhetsanläggning' per definition. Har man en vädsamfällighet så finns bidrag att få från både kommun och vägverket.
   
 7. AnnaKanin
  Medlem Nivå 7
  Samfällighet = Gemensamhetsanläggning = Ett antal fastigheter som har del i en viss egendom.

  En samfällighet bildas av lantmäterimyndigheten vid en anläggningsförrättning. I anläggningsbeslutet anges också de deltagande fastigheternas andelstal som styr fördelningen av samfällighetens kostnader för tex drift.

  Samfälligheten kan förvaltas på två sätt,

  1. direkt av delägarna (delägarförvaltning)
  2. en särskilt bildad samfällighetsförening

  Vid delägarförvaltning måste alla delägarna vara överens när något ska genomföras. Kan de inte komma överens kan en delägare begära delägarsammanträde hos lantmäteriet (vilket tydligen kan bli en dyrbar historia).

  En ensam delägare i samfälligheten kan ansöka hos lantmäteriet att de håller ett sammanträde för att bilda en samfällighetsförening.
   
 8. B
  Medlem Nivå 1
  Tack för alla svar.

  Pratade med Lantmäteriet idag. Vägen drivs genom delägarförvaltning

  De sa att om jag ville förbättra vägen, så var det bara att förbättra den...ävan fast jag "bara" har servitut att åka på den..
  Däremot om jag vill att fler ska vara med att betala förbättringen, kan det naturligtvis bli motstånd..

  Alla måste inte godkänna att jag bättrar på den i syfte att bli bättre genom tex att lägga på 20 cm kross, och sen fingrus...
   
 9. M
  Medlem Nivå 16
  Vem är så dum att klaga på om någon delägare förbättrar vägen på egen bekostnad?

  Men ring runt och kolla först bland delägarna.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: