Byggahus.se

Vägsamfällighet?

 1. A
  Medlem · 1 inlägg

  alexia

  Medlem
  Hej!

  Är det något som har erfarenhet av vägsamfälligheter eller andra typer samfälligheter?

  Vi har styckat av en tomt (och därmed också bildat en ny fastighet). I den vägsamfällighetsförening vi tillhör finns en del sparade pengar för framtida investeringar som övriga fastighetsägare under årens lopp sparat ihop. Nu eftersom vi har en nybildad fastighet så vill de att vi ska "köpa" in oss i denna "fond". Med andra ord bidra med lika stor del av kakan som övriga fastighetsägare under flera år sparat ihop. Eftersom vi är några stycken "nya" fastighetsägare så vållar detta självklart debatt.

  Är det någon som har något råd eller kommentar om liknande?

  Med vänlig hälsning

  Alexia
   
 2. R
  Medlem · 149 inlägg

  rolsie

  Medlem

  Re: Vägsamfällighet?

  En samfällighet består ju av ett antal intressenter, där varje delägare/medlem har en andel som är relaterad till något kriteria. Det kan vara hur den gemensamma resursen uttnyttjas, hur stor del av vad det är som ligger på respektives mark, om man har verksamhet (tex lantbrukare) eller enskilld. Ett alternativ är att den som styckar av mark är medlem i samfälligheten då avstår motsvarande av sina andelar till de nya tomtägarna. Att bli medlem i en samfällighet kommer ju med fastighetsförvärv, oavsett om föreningen har ett överskott eller går med förlust. Går föreningen med förlust måste ju såväl gamla som nya medlemmar bidra med höjda avgifter.
  Syftet med en samfällighet är ju att samordna drift/underhåll av något gemensamt och att spara pengar i en samfällighet är ju då inte normalt syftet med denna.
   
 3. FlitigaLisa
  Medlem · Södermanland · 1 318 inlägg

  FlitigaLisa

  Medlem

  Re: Vägsamfällighet?

  Vi har samfällighet på va och vägar men har ännu inte råkat ut för det du skriver!
  Du kanske kanske kan hitta lite info på Villaägrnasriksförbund eller ringa dem, de har även kurser för samfällighter.

  http://www.villariks.se/nolog/samfalligheter1.asp
   
 4. H
  Moderator · Stockholm · 42 781 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Vägsamfällighet?

  Det finns väldigt nogranna regler som styr hur en samfällighet skall och får ta ut avgifter av sina medlemmar. I princip så får man inte ta ut avgifter efter någon annan grund än fördelningen av andelstalen. En samfällighet har en väldigt stark ställning juridiskt så länge de följer reglerna. Ex. så drivs en skuld till en samfällighet in med högre prioritet än en skatteskuld (det vill inte säga lite).

  Om föreningen hittar på egna regler för avgiftsuttag så förfaller föreningens rätt att ta ut avgift överhuvudtaget. Det är alltså oerhört viktigt att man i en samfällighet inte börjar hitta på regler i stil med att den och den kör ju inte så ofta etc. För om någon i det läget vägrar betala avgift helt och hållet så går det inte att tvinga fram betalning.

  Jag tvivlar starkt på att det skulle finnas någon rättslig grund att tvinga er att "köpa" er in i samfälligheten.

  Man kan ju också se det som att övriga medlemmar har under att antal år slitit på vägarna, men inte så mycket att de behöver underhållas ännu. Om ni då skulle få bidra till "fonden" så innebär ju det att ni får vara med och betala de gamla medlemmarnas historiska slitage.

  Jag tycker faktiskt inte alls att det är rimligt att ni skall köpa er in. Och det är som sagt troligen heller inte ett lagligt krav.
   
 5. L
  Medlem · 287 inlägg

  LennartL

  Medlem

  Re: Vägsamfällighet?

  Vi råkade ut för att en vattenförening strax innan ett antal nya tomter skulle anslutas fyrdubblade anslutningsavgiften p g a nuvärdesberäkning av tidigare gjorda investeringar.

  Efter de investeringar som medlemmarna i denna förening gjort (inkl de nytillkomna) kommer ANSLUTNINGSavgiften (engångsbelopp) sannolikt fördubblas igen. Det är självklart att nytillkomna medlemmar inte skall GRATIS få del av vad tidigare medlemmar bekostat.

  Däremot är medlemsavgiften/årsavgiften för driftskostnader givetvis lika för alla.

  Så frågan är om det är anslutningsavgift eller årlig driftskostnad som man menar.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.