Vägföreningens väg går över tomten utan servitut, kan jag få den flyttad?

16k läst  57 svar

 1. B
  Medlem Nivå 1
  Hej!

  Jag har funderingar på att överta två angränsande fastigheter som funnits i vår släkt sedan 1930-talet. Mitt över fastigheterna går en väg (som vi själva också nyttjar för att komma till fastigheterna) som förvaltas av en vägförening. I vägföreningen ingår ca 260 fastigheter. Längs hela vägen är det bara tre fastigheter som vägen korsar över tomten på, vår släkts två och vår grannes, i övrigt går vägen över mark som jag inte vet vem som äger (allmänning kanske, kommunens eller om det är någon stiftelse).

  Vägen som korsar våra tomter klyver våra fastigheter i två delar och begränsar kraftigt möjligheten att utveckla fastigheterna. Dessutom går det inte att sätta hastighetsbegränsning på lägre än 70 km/h eftersom det ligger utanför tätbebyggt område så vägen är direkt livsfarlig för våra barn.

  Det finns inget servitut eller nyttjanderätt mellan våra fastigheter och vägföreningen. Vår farfar sägs ha muntligen godkänt att vägen kunde gå över tomten för att underlätta för vägföreningne när den skulle asfalteras, tidigare var det en liten grusväg. Detta var på 1960-talet och då var det inte mycket trafik på vägen, de enda som körde på vägen var släkt och folk han kände. Idag lever inte farfar och vägen har breddats och är betydligt mer trafikerad.

  Jag undrar om det är någon som vet om jag har rätten att säga åt vägföreningen att lägga om vägen runt vår fastighet?

  Den bästa lösningen skulle vara att lägga om vägen runt vår och vår grannes fastigheter även om det skulle bli kostsamt för vägföreningen.

  Tveka inte att hör av er om ni behöver förtydliganden. Tacksam för svar!
   
 2. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Tror tyvärr att det muntliga avtalet din farfar avgav gäller. Du kan inte bidra med en karta, tex från google maps, så man kan se hur det ser ut?
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem Nivå 1
  Kan det verkligen vara så att något som kan ha sagts för 60 år sedan gäller som avtal idag? Det är ju ingen som vet vad som har sagts. Klart är att det farfar inte medgav till är en väg som är så pass trafikerad som den är idag.

  På bilden framgår hur vägen korsar tre fastigheter varav två är vår släkts. (Ser att det faktiskt är en fjärde fastighet som vägen går över men det är bara hörnet av deras tomt)

  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  upload_2018-7-24_7-58-32.png
   
  • Laddar…
 4. L
  Husägare · Nivå 5
  Jag instämmer i Anna H uppfattning. Av hävd har vägen funnits mycket länge samt att det verkar vara en relativt stor väg. Att den är asfalterad visar att din släkt konklusivt har ingått ett avtal. Annars skulle ni ha protesterat tidigare.

  Mitt råd. Ta kontakt med din kommun och prata med dem om ärendet. Be om råd hur du ska agera.

  Möjligen finns en utväg att ni konklusivt gett ert samtycke, men att förutsättningarna nu är så pass ändrade (större trafikmängder etc) att det konklusiva medgivandet anses förverkat. Kan dock bli svårt att vinna ett mål, då det finns stora ekonomiska förluster för motparten.

  Lycka till och skriv gärna hur det går.
   
 5. M
  Nybyggare Nivå 3
  Ja, muntliga avtal gäller även fast det gått lång tid. Tyvärr för din del är det lika mycket en efterkonstruktion för att passa din agenda som "klart att farfar inte medgav till en väg som är så pass trafikerad som den är idag". Du skriver ju själv att ingen vet vad som sagts.

  Jag tror era chanser att få vägföreningen att flytta vägen är små. Om det finns en rimlig alternativ vägdragning kanske det finns en lösning att hitta där vägföreningen tillåter er att bekosta flytten av vägen själva.
   
 6. B
  Medlem Nivå 1
  Tack för era svar! Det blir nog till att höra med kommunen och därefter diskutera med vägföreningen. Men man vill veta vilken juridisk rätt jag har innan jag påbörjar diskussionen. I slutändan vill jag ju hitta en lösning tillsammans med vägföreningen eftersom vi ockå är med i den.

  Jasg har full förståelse för att muntliga avtal gäller men det blir ju svårt när det inte finns någon som kan säga vad man kommit överens om varken på vår sida eller vägföreningens sida.

  Vägen är inte jättestor, bedömer att det nu är ca 100 fastighter som finns "bortom" vår tomt. Frågan är nog hur det fungerar med "av hävd"? Jag läste följande inlägg som jag tänker skulle kunna vara snarlikt: på http://www.dagensjuridik.se/2014/12...att-att-anvanda-utfartsvag-enligt-tingsratten

  Har även läst om förnyelselagen som jag inte vet om det har något att göra med vårt fall:
  https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fornyelselagen/
   
 7. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  Hur blir det med strandskyddet och tomtgränsen (inte fastighetsgränsen) på den vänstra fastigheten.
  Kan ni använda stranden bredvid båthuset som tomtmark??
   
 8. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 14
  Sätter en tunna skit på att den där vägen är inskriven i fastighetsregistret. Kolla på ”min fastighet” på Lantmäteriet så ser ni det nog. Gamla vägar går ofta över gårdsplanen på gamla gårdar och liknande, så situationen är på intet sätt unik. Med det sagt går det nog att dra om vägen på andra sidan huset, men ni får nog räkna med att det går på uppåt ett par tusen per meter som ni får stå för själva. Och de som har fastigheten med huset längst upp i bild är kanske inte så sugna på att vägen kommer närmare huset.
   
  Redigerat 24 jul 2018 10:40
 9. K
  Medlem · Nivå 8
  Dessutom påverkas ju fastigheten ovanför första huset, den hade ju fått ta en stor del av den nya vägdragningen, i synnerhet om vägen ska dras på hyfsat avstånd från huset. Vem äger den?
   
 10. L
  Husägare · Nivå 5
   
 11. B
  Medlem Nivå 1
  Har ringt och kollat med lantmäteriet, inget inskrivet i fastighetsregistret.

  Vi äger inte fastigheten längst till vänster utan de följande två. På fastigheten längst till höger hade jag velat bygga ett nytt hus precis där vägen går idag.
   
 12. Nötegårdsgubben
  Husägare · Nivå 14
  Ok. Men du kommer ändå inte få bygga där pga. strandskyddet. Satsa på den vänstra av de två fastigheterna istället, där hemfridszon på sjösidan av vägen redan är etablerad.

  Då vann du en tunna skit också då. Du får pm:a mig om vart du vill ha den levererad. ;)
   
 13. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  menar du här?
  Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
  Vägföreningens väg går över tomten utan servitut kan jag få den flyttad  Byggahus se.png

  Jag tror att du kommer att få mycket problem med strandskyddet oavsett.
  Att nu börja bråka med alla grannar för att sen upptäcka att du i alla fall inte får bygga där du vill, är bara dumt.
  Som det är idag är vägen en bra gräns för en eventuell hemfridszon. Skulle vägen försvinna, kan kommunen och länsstyrelsen tycka att gränsen ska ligga mycket längre från vattnet.
  Ingenting är säkert när det handlar om strandskyddet, förutom att det blir besvärligt och tidskrävande.
   
 14. harry73
  Allvetare · Nivå 21
  Ett muntligt avtal är just det, ett avtal och inte ett servitut.
  Avtal brukar gälla under en viss tidsperiod och gäller mellan de juridiska personer som ingick avtalet och inte mellan fastigheterna.
  Om ni köper en fastighet och innan köpet är medveten om avtalet, kan den följa med till den nya ägaren, men ofta är det inte så och blir eventuellt säljaren som fortfarande är avtalspart skadeståndsskyldig.

  I dit fall är det solklart att vägen ska finnas eftersom alla ska kunna nå sina fastigheter. Eftersom det inte finns servitut (alla 100 fastigheter behöver servitut över din väg), kommer lantmäteriet troligtvis att inrätta en gemensamhetsanläggning som styrs av en samfällighetsförening för hela vägsträckan.
  Detta kommer att bli kostsamt och kostnader delas över alla inblandade fastigheter (Lantmäteriet bestämmer hur, troligtvis betalar alla lika).

  Jag tror inte att Lantmäteriet kommer att ändra vägsträckningen eftersom det skulle innebära intrång i andra fastigheter som ska få ersättning för det. Och vägen ska såklart byggas. Även det bekostas av alla fastigheter (efter andelstal) om Lantmäteriet bestämmer att vägen ska gå där.

  Så det blir mycket bråk och stora kostnader till ingen nytta.
  Men eftersom marken är din och grannens, kan ni komma överens om att sätta skyltar längs vägen. T ex fastighetsnamn som tätortsnamn och sen en 40 km/timme skylt. Klagar föreningen över det, kan ni berätta att det är er mark, och vill de bråka om det får de begära en förrättning hos lantmäteriet.

  Obs. Ni har inga möjligheter att bötfälla fartsyndare eftersom hastighetsbegränsningen inte är officiellt och inte finns med i vägdatabasen.
   
 15. I
  Medlem Nivå 6
  eller sätta upp stängsel ett par grindar och köpa ett par får. Då blir det ju med automatik lite mindre fart på bilarna som åker där
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: