Byggahus.se

Vad kräva för underlag på löpande räkning?

 1. B
  Medlem Nivå 7
  Vi har haft byggare som kört ett större jobb på löpande räkning.
  Nu kan de inte redovisa mer än material och en mängd timmar.
  Materialet är OK men däremot timmarna är helt uppåt väggarna
  Vilket underlag kan man som privatperson kräva från byggföretaget?
   
 2. N
  Tillbyggare · Nivå 10
  Hade jag avtalat ett större jobb på löpande hade jag bett dem föra någon form av dagbok så att det går att se om tiden är rimlig. Beroende på storlek på bolag borde snickarna ha någon form av underlag för hur många timmar de har lagt/ vilka arbetsdagar de har varit hos dig.

  Självklart ska de kunna styrka antalet timmar om det är orimligt mycket.
   
  • Laddar…
 3. B
  Medlem Nivå 7
  Vad är praxis rent generellt?
  Vad kan man kräva?
   
  • Laddar…
 4. C
  Medlem · Nivå 18
  Se t.ex.: https://lagen.nu/dom/nja/2016s1011 och då särskilt punkt 19 i HD:s betänkande och punkt 22-24 i domskälen.
  De bör åtminstone kunna redovisa hur många timmar som lagts på respektive arbetsmoment så att du som kund har möjlighet att bedöma skäligheten i priset. En dagbok som visar hur många timmar som arbetats dag för dag är inte heller fel.

  Enligt min erfarenhet så brukar många byggare snabbt backa när man ifrågasätter ett uppenbart orimligt antal timmar.
  Vilket antagligen beror på att de dragit en rövare och saltat, men inte är dummare än att de inser att de omöjligen kan backa upp antalet fakturerade timmar. Säkert många som betalar utan att ifrågasätta, så det funkar nog rätt bra tyvärr.
   
  • Laddar…
 5. E
  Medlem Nivå 1
  Ingen polisanmälan. Kommunikation är det bästa sättet. Det gäller att först få motparten att förstå att du inte tycker det är okey och att det är din egendom. Ge grannen en möjligheten att välja hur han skall hantera problemet med att använda din egendom. Lyckas inte det efter en viss tid är det till att skicka en erinran skriftligen till grannen att återställa marken innan ett visst datum. Men hota aldrig med något, det är enbart att göra det. Ta hjälp av en advokat. Det behöver inte bli så dyrt. Det tar hårdare om orden kommer från en jurist. Det visar också på att du menar allvar. Gör han inte detta ändå, köper du tjänsten och sedan fakturera honom för kostnaden du haft inkl advokatens kostnader. Betalar han inte tar du det vidare till kronofogden ev. tingsrätten. Var noga med att ha skriftlig och väl dokumenterat vad du har tvingats göra och vad din motpart har gjort och när. Gärna med foton och helt oberoende vittnen. Är det väldokumenterat tar det inte lång stund för en rättsvårdande instans att fatta ett beslut. Det som blir kvar är sura miner från grannen. Kan man leva med det kanske det är värt besväret. Det finns också en risk att grannen fixar till det efter erinran. Då får man stå för advokaten själv. Men är det viktigt för en själv så kan det få kosta lite också.
   
 6. R
  Medlem · Nivå 12
  Du måste ju åtminstone få arbetstid per dag och byggare. Finns ju såklart annars får dom ju inte lön.
   
 7. Claes Sörmland
  Medlem · Nivå 21
  Enligt konsumenttjänstlagen (40 §):
  Först och främst måste du begära en specificerad räkning (det verkar som du redan har gjort det). Den ska vara så detaljerad att du kan bedöma arbetats art och omfattning. D v s det rör sig om en ganska detaljerad beskrivning och inte bara antalet totala timmar. Det räcker heller inte med att företaget har namn på personerna som jobbat och vilka dagar, de måste kunna redovisa vad de har gjort (finns rättsfall).
   
  • Laddar…
 8. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Tillämpliga lagrum finner vi nog främst i KTjL Konsumenttjänstlagen (1985:716) §36 och 40 §

  Priset
  36 § I den mån priset inte följer av avtalet, skall konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

  Specificerad räkning
  40 § Näringsidkaren är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för tjänsten. Räkningen skall göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris skall det även framgå av räkningen hur priset har beräknats.

  Och så vitt jag förstått anses det inte tillräckligt att bara redovisa timmar utan att ange vilket arbete som utförts.
  Det ska vara s.a.s möjligt att följa arbetets gång och bedöma rimligheten i tidsåtgången.

  Det finns ett fall som avgjordes i HD där byggföretaget endast hade redovisat datum, namnet på gubbarna och antalet timmar, som HD till sist avgjorde till konsumentens fördel. Men de olika instanserna var inte eniga hela vägen, så det var nog inget plättlätt avgörande.
  NJA 2016 s. 1011
  https://lagen.nu/dom/nja/2016s1011
   
  Redigerat 17 jun 2019 08:52
 9. K
  Medlem Nivå 5
  Vi har en firma som utför lite löpande jobb på tomten. Problemet är att de samtidigt har fixat på två andra grannars tomter.
  Samt ett gemensamt jobb mellan min och grannens tomt. Ska bli intressant att se hur han kommer redovisa det.
  Speciellt när han hoppat mellan jobben från dag till dag. Samt kört mycket halvdagar och oplanerade ledigheter.
  Som tur var är sambon ledig just nu och har kunnat föra en liten dagbok så gott det går.
  Ett till problem är att de beställt dit bärlager,jord och grus som han verkar ha spridit ut mellan tomterna. Det har alltid hamnat på min tomt då jag är den enda som haft plats.
  Jag hade tex en rätt så stor hög med grus kvar förra veckan från uppfarten som de inte hann klart med. Den har jag räknat med hamnar på min faktura. Nej, då kommer de plötsligt dagen efter och dumpar på 2 lass till ovanpå den. Sen använder de lite till mig, lite till grannen och lite till det gemensamma.
  Man betalar ju mellan 1500-3000 kr per lass och vill ju såklart att det man betalar för används på sin egna tomt.
   
 10. J
  Medlem Nivå 1
  Är själv installatör, dock främst mot företag men vi har några privatkunder också. Så kan väl redovisa för hur vi gör. Alla tekniker stämplar utresa, påbörjat arbete, avslutat arbete, hemkomst. Timmar räknas ut automatiskt och debiteras efter den restid/arbetstid som är registrerad. Åker man flera tekniker eller flera gånger på samma jobb så skriver man kommentar vad man har gjort eller inte kunde göra den dagen (leveransproblem, krock med andra yrkesgrupper osv).

  När faktura ska göras kommer all denna text med på varje tidrad så det är lätt för kunden att se vad som blev gjort av vilken tekniker och vilka tider han/hon jobbade den dagen.

  Aldrig hört att någon klagat eller ifrågasatt ändå tar vi ganska hög timpenning och gör mycket jobb på löpande.
   
 11. martin43
  Husägare · Nivå 12
  Låter kanon.
  Installatör av vad?
  Låter inte som genomsnittlig byggare.
   
 12. Mikael_L
  Medlem · Nivå 25
  Såsom elektriker har jag också tidrapporterat i firmans affärssystem.
  Som regel har jag alltid skrivit något om det utförda arbetet.
  Är det ett mycket kort välavgränsat uppdrag utan strul så kan dagboksanteckningen bli ytterst kort, typ:
  - Inst JFB
  - Arbete enl AO
  - Byte armatur utomhus

  osv
  Dvs om det rör sig om 1 timme till 1 dag, och det var en fullt normal tidsåtgång för jobbet och jobbet var välavgränsat och följde vad som stod i AO så behöver man ju inte orda något speciellt mycket.

  Större jobb, över flera dagar, eller att det blev extra utöver det som står i AO, osv, så skrev jag upp olika delmoment.
  t.ex
  - Byte armatur hall, inst nytt uttag för DM, kontroller och städ.

  Om det inträffar oväntade problem eller annan orsak till att det drar iväg tidsmässigt så skriver jag lite om det också.

  Min ledstjärna är just det att det ska gå att avgöra utav anteckningarna vad jag gjort och om det var rimligt.

  Och iom att jag alltid skriver, så blir det en väldigt stark bevisning ifall det någon gång skulle bli konflikt och rättssak (har inte hänt än), ty dagboksanteckningen i sig är bra, men att man också kan visa att det regelmässigt skrivs styrker sanningshalten oerhört.

  Jag har fått beröm av chefen, det är långt ifrån självklart för många av de andra att skriva vad de gjort.
   
 13. K
  Tillbyggare Nivå 10
  Tänk om alla entreprenörer gjorde som du, vad mkt pengar vi skulle spara av skattemedel i offentliga upphandlingar...Nu är det mer eller mindre std att man hittar 4 miljoner i oredovisade timmar (Barnsjukhuset på Östra i Gbg) och gör en förlikning på hälften..
   
  • Laddar…