Byggahus.se

Vad kan överklagas?

 1. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem
  Ytterligare ett steg i min bygglovsföljetong :-/

  Vi har fått bygglov och ärendet vinner laga kraft i mitten på juli då tiden för överklagan går ut. Har grannarna rätt att överklaga trots att vårt ärende på alla sätt uppfyller detaljplaner, byggnorm osv?

  Jag har anledning att tro att våra grannar kan överklaga vårt bygge bara för att fördröja det så mycket som möjligt eftersom de inte vill ha grannar.

  Alla grannar har redan uttalat sig i ärendet och detta finns med i underlaget för bygglovet. Kan de ändå överklaga ytterligare och därmed dra oss genom den oerhört segdragna processen?
   
 2. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Vad kan överklagas?

  Ett bygglov kan ALLTID överklagas >:( tyvärr. Däremot så ska det väldigt mycket till för att de ska få rätt och detaljplanen följs. Men är du säker på att grannarna har fått ta del av beslutet? Om inte så vinner inte beslutet laga kraft. Varför har grannarna fått uttala sig om bygglovet följer detaljplanen? Det finns inget i PBL som säger att de ska göra det. Lycka till iallafall :)
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 43 233 inlägg

  hempularen

  Moderator

  Re: Vad kan överklagas?

  Det där var intressant, hur vinner beslutet laga kraft, när anses alla vara informerade?

  Det är ju inte bara grannar som kan överklaga, i princip kan ju vem som helst överklaga.
   
 4. L
  Medlem · 74 inlägg

  lindansare

  Medlem

  Re: Vad kan överklagas?

  Lite svar. Grannarna är informerade om beslutet eftersom de hade inlagor i ärendet fick även de handlingarna skickade till sig efter beslutet.

  Vad jag förstår finns alla bygglovsärenden som går igenom uppsatta i tre veckor på byggnadskontoret så att alla som känner för det (oavsett grannar eller ej) kan komma med synpunkter. Efter tre veckor anses alla vara informerade. Först därefter vinner det laga kraft, om då ingen överklagat.

  Intressant att det inte finns något som säger att grannarna skall få uttala sig enligt PBL. Det var våra byggnadsnämnd som rekommenderade att grannarna skulle uttala sig innan ärendet kom upp, i syfte att snabba på bygglovet (?). Beslutet tar inte så mycket hänsyn till grannarnas åsikter (men en del) dock var det viktigt att tillfrågades tydligen... Kan det vara så att nämden väntade sig att grannarna skulle överklaga ifall de inte fått delge sin synpunkter innan beslutet togs?
   
 5. J
  Medlem · 395 inlägg

  jimata

  Medlem

  Re: Vad kan överklagas?

  För att få överklaga måste personen anses vara sakägare. Det innebär ofta granne (= i tomtgräns). Ett bygglove vinner laga kraft tre veckor från det att personen har tagit del av beslutet. I vår kommun måste man skicka med mottagningsbevis för att veta exakt vilket datum som gäller. Det innebär också att om fler personer ska ha beslutet så kan lagakraft-datumet blir "längre" än tre veckor eftersom det beror på när beslutet hämtades ut från posten.

  Visst kan det vara bättre att få eventuella överklagande gjorda på en gång men jag tycker inte att grannarna skulle ha fått yttra sig i ditt fall. Nämnden kanske visste att du hade "besvärliga" grannar??? ;)
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.