Byggahus.se
 1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Vad har jag för rättigheter mot kommunen

 1. P
  Byggnadsvårdare · Stockholm · 436 inlägg

  pette

  Byggnadsvårdare
  Hej, fick ett brev igår från Lantmäteriet....:(

  Jag bor i Villa med friköpt tomt centralt i min ort men ändå skyddat läge.
  Våran gata ägs inte av kommunen utan är en gemensamhetsanläggning för boende på gatan.
  Kommunen har tidigare beviljat byggherre att bygga mindre lägenhetskomplex i närområdet och i samband med detta har kommunen drivit frågan att ta över driften på våran väg.

  Nu kom iallafall ett brev ifrån Lantmäteriet där det står att kommunen har begärt att ompröva vår gemensamhetsanläggning. Man vill ta över och göra vår gata till kommunal väg.
  Vi har tidigare fått ett lättare informationsbrev om deras intresse att ta över driften. Vi som bor här har undrat lite över varför kommunen visat detta intresse.

  Ovanför vår fastighet finns ett skogsområde som fungerar som allmäning. Detta område är instängt av villaägarnas tomter.

  Nu fick jag i brevet en bifogad karta med brevet där en väg är ritad över delar av vår tomt och 2 grannars ut till angränsande väg från allmäningen.. Man förklarar också att man vill öppna upp detaljplanen och tillåta bebyggelse på allmäningen precis ovanför vårt hus. Villaägarnas mark vill de ha för att få en fungerande infart och kunna bebygga med flerfamiljshus.Något som jag fick höra av tidigare fastighetsägare aldrig skulle göras enligt kommunen själva ...

  Väldigt tråkigt då det trots det centrala läget är en lugn gata och vi har ett rikt djur/fågelliv mycket tack vare allmäningen. Lantmäteriet roll är som jag förstår utreda ersättningar till berörda fastigheter tillhörande vägföreningen. Jag har blivit delgiven och ombedd att vara med på möte. Antingen själv eller via ombud..
  Vet inte hur jag ska gå tillväga


  Vad har jag för rättigheter egentligen?
  Kan kommunen tvinga mig att sälja delar av min mark eller inrätta ett servitut för kommunal väg på densamma?
  Kan jag stå upp mot kommunens planer?
  MVh
   
 2. fia_mstd
  Husägare · Skövde · 1 992 inlägg

  fia_mstd

  Husägare
 3. P
  Byggnadsvårdare · Stockholm · 436 inlägg

  pette

  Byggnadsvårdare
  Har kikat på detaljplanen tidigare. Den håller på att göras om av kommunen i och med att de gett tillstånd till bebyggelse av 3 resp. 4-vånongshus. Läser lite ang expropiering i länken du skickade .

  Det är ju inte så att det finns superstark argumentation för expropiering i detta fall. Vi pratar om ca 5000 m2 som kan bebyggas. Dessutom äger kommunen mark(Kommunalt bostadsbolag) på andra sidan( från villorna) där de skulle kunna ordna en transportväg till fastigheten....

  Flera villaägare har redan sålt mark till exploatör som ombildat tomter/+ köpt mark av kommunen och startat/genomfört lägenhetsbyggen.
  Men det är klart att de är mån av att få fler skattebetalare och nu verkar de vilja ha bort villorna...
   
 4. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 12 975 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Låter som om de nog har ett hyfsat case för att expropriera mark för en ny väg. Sen om just er mark är den lämpligaste är ju inte lätt att veta.

  Att kommunen vill ta över en samfälld väg är något som vägägarna normalt är positiva till, de slipper ju direkt betala för vägens skötsel.
   
  • Laddar…
 5. P
  Byggnadsvårdare · Stockholm · 436 inlägg

  pette

  Byggnadsvårdare
  Det brukar vara någon tusenlapp/år så känns som det kvittar. Nu när vägen är privat så är det genomfart förbjuden vilket är skönt för oss med småbarn.
  Men den som jag ser som jobbigast är alltså planerna på att ta del av tomten i anspråk och öppna för byggnation av flerfamiljshus på höjden precis bakom oss...
   
  • Laddar…
 6. R
  Medlem · Västernorrland · 1 803 inlägg

  Räknenisse

  Medlem
  Om du vill agera så ska du göra det i detaljplaneärendet. Lämna synpunkter, alternativa förslag, argument emot osv. i alla steg fram tills detaljplanen är antagen.
  Efter det väger argumentet att genomföra detaljplanen extremt tungt i de kommande lantmäteriförrättningarna, så försöka förhindra något där är nästan lönlöst.
   
  • Laddar…
 7. H
  Moderator · Stockholm · 46 810 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Du skriver att de ändrar detaljplanen för att tillåta flerfamiljshus. Är det helt nytt, eller har planearbetet pågått ett tag? Vad har ni fått för information om det?

  Jag tolkar inläggen som att det redan byggts några hus.

  När det väl finns en plan med bebyggelse av höjden, så får kommunen självklart bygga en väg. Det skulle gällt samma sak om någon lyckats få bygga en enstaka villa däruppe. En fastighet har (nästan) alltid rätt till väg. Sedan är det en bedömningsfråga om den skall gå just över din tomt.
   
  • Laddar…
 8. H
  Moderator · Stockholm · 46 810 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Vårt förra hus som vi hade 91 - 98 var byggt 1984. Det var ett förtätningsprojekt då, man byggde några tiotal parhus på en naturallmäning i ett äldre villaområde.

  Där hade kommunen först gått ut med att hela allmäningen skulle bebyggas med flerfamiljshus på 3 eller 4 våningar. Det blev ett ramaskri. Och plötsligt över natt ändrade kommunen planerna till parhus som istället ligger mer eller mindre i en ring runt allmäningen, mindre än 50% av allmäningen byggdes.

  Då var det inte en enda av de äldre fastigheterna som vågade överklaga. Kommunen antydde att man skulle går tillbaka till flerfamiljshusförslaget om även parhusen ogillades av grannarna.

  I gengälld blev det en rätt udda detaljplan, som reglerade exakt placering av husen på tomten, och även husens höjdprofil, Huskroppen (2 plan) "skall vara 5,5 - 6m hög", och även med min och max mått på ytterväggarna, entredelen med tvättstuga i ett plan osv. Vidhängande garage med bestämda mått obligatorisk.

  Det går inte att bygga ett hus med annat än en specifik ritning för att stämma in på kravet.

  Det var väldigt tydligt att kommunen aldrig tänkte sig flerfamiljshusen, det var något man använde som hot för att undvika överklagande mot planen.
   
  • Laddar…
 9. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 607 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Jag håller med om att detaljplanearbetet är när man ska göra sin röst hörd. Man har rätt mycket makt i och med att det finns en idé om att konsensus ska nås och att alla sakägares intressen ska beaktas.

  Dessutom så gäller det att framstå som så där lagom rättshaveristiskt så att kommunen inser att man mycket väl kan tänka sig överklaga planen till världens ände. Ingen exploatör vill hamna i åratal av överklaganden om det finns en alternativ lösning som eliminerar denna risk. Så tveka inte att lämna in 5 sidor med sakliga synpunkter i varje steg.
   
 10. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 12 975 inlägg

  NötegårdsgubbenPremiumikon: Motorsåg

  Skogsägare
  Jag säger inte att någon av er har fel, men fy fan vilket dysfunktionellt system. :(
   
 11. P
  Byggnadsvårdare · Stockholm · 436 inlägg

  pette

  Byggnadsvårdare
  Tack för alla svar.
  Detaljplanen är under omarbetning i nuläget. Finns inget klart som jag kan se..allt började för ca 7 år sedan då en av villaägarna en bit bort sålde sin fastighet. Jag reagerade då på att den gick något över marknadspris. Här fick sen byggherren/köparen rätt att bygga 2 st 2 våningshus med 4 lyxlägenheter... sedan har samma byggherre köpt loss mark från kommunen (allmänning) och håller i detta nu på att spränga och röja för 3-våningshus...

  Detta trots allmänt missnöje på gatan. Jag misstänker att samma byggherre spanat in allmänningen ovanför vår sida som ligger på andra sidan gatan...

  Det är ö h t intressant då jag som projektledare i byggbranschen med en del vana att skumma igenom paragrafiska texter har svårt att hänga med i kontentan i brevet från lantmäteriet och även tidigare info. Det känns så uppenbart att man vill lura upp svenssons på läktaren....
   
  • Laddar…
 12. A
  Medlem · Halland · 506 inlägg

  Alias_Olle

  Medlem
  Man bör/kan absolut lämna in yttranden och senare överklaga om det är något man inte gillar.

  Något jag dock blir väldigt trött på när det grinas ut i tidningarna om det ska exploateras på något ställe och grannarna inte gillar det är att det är väldigt få som verkar lägga tid på att sätta sig in i hur systemet fungerar och leta sakliga argument och hänvisa till lagrum och praxis.

  Ofta kommer man dragande med något trött argument som "tänk på barnen", "här har det alltid varit skog" eller varför inte "kommunen lovade när vi köpte på 60-talet att det aldrig skulle byggas..."

  Är man nu så emot något kan man väl åtminstone lägga några timmar på att läsa på och hitta argument med stöd i lagstiftningen? Dåligt skriva yttranden och överklaganden är oerhört lätta att slå hål på, även om de ä 5 sidor långa... Och en relativt liten plan som detta verka röra sig om, med begränsat antal sakägare är ingen stor sak för kommunen att driva till MÖD därför är det extra viktigt med bra argument i varje steg.

  Så lägg tid på att läsa på och hitta sakliga argument, läs översiktsplaner och riktlinjer från kommunen, kolla rättsfall osv.

  Lycka till!
   
 13. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 13 607 inlägg

  Claes SörmlandPremiumikon: Träd

  Medlem
  Grejen är att planprocessen bygger på (den mycket svenska) föreställningen att det finns ett objektivt bästa beslut som kan fattas, det gäller bara att alla får komma till tals. Det hela sammanfattas i PBL 5 kap 12 §:

  "Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan."

  Min lilla erfarenhet är att kommuner följer detta. Men det är klart, har det gått prestige i frågan så lär kommunen inte lyssna på några små fastighetsägare som står i vägen för det som de ser som den rätta utvecklingen.
   
 14. L
  Medlem · 66 inlägg

  Limajo

  Medlem
  Är hela föreningen emot kommunens planer tycker jag att ni ska skaffa ett gemensamt juridiskt ombud för att hjälpa er driva ärendet mot kommunen. Har ni kommit med väl underbyggda synpunkter under planprocessen är det lättare att få igenom ett överklagande. Ni kan även driva frågor som ni själva inte känner er direkt berörda av. Du skriver om rikt fågelliv och djurliv. Skyddsvärda arter har större tyngd i planärenden än grannar, där kanske ni kan hitta något bra argument. Andra viktiga frågor är dagvattenhantering, buller, ev föroreningar i marken (låter inte som ett sånt ställa i och för sig). Bullerriktvärdena har nyligen höjts för nya bostäder men är fortfarande ganska hårda för befitliga bostäder och drar kommunen en ny väg är det de gamla som måste klaras vid era hus.

  Tekniska konsulter och miljökonsulter kan ofta ge kortare rådgivning/utlåtande utan att pengarna behöver springa iväg för mycket.
   
 15. H
  Moderator · Stockholm · 46 810 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Du säger att de börjat bygga 3 våningshus. Är det i enlighet med detaljplanen? De kan inte få börja bygga i enlighet med en plan som håller på att tas fram. Det normala är tvärtom att man inför totalt byggförbud medan planearbetet pågår.

  Enda chansen här är att sätta igång överklagande och allmänna protester mot detaljplanen.

  Ev. kan det vara bra att koncentrera det mot just byggande på allmänningen. Så det finns ett förhandlingsutrymme. Kommunen får igenom en del av planen mot att resten fredas, och då tydligare fredande än idag.

  Med lite lobbying mot politikerna (valår iår) så kan man få planearbetet stoppat, utan att det handlar om att överklaga, vilket kan ta tid. Att politikerna helt enkelt ger nya direktiv till stadsbyggnadskontoret.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.