Byggahus.se

Vad göra? Sprängningsskador.

 1. J
  Medlem · 23 inlägg

  jasu50

  Medlem
  Hej,

  finns det någon som har råd och tips om vem skall man kontakta när huset blivit sprängningsskadat? Byggherren eller entreprenören?
  Vårt hus har inte blivit besiktat inför de sprängningsarbeten som gjorts på en granntomt. Efter dagens sprängningar har vi fått krackeleringar i hörn och över/under fönster och dörrar samt sidodörren till garaget har hängt sig.  :(
  Frugan är hemma med barn och sa att det kändes som mindre jordbävning med efterskalv vid en salva. Hon var över och påpekade detta för de som var på plats men fick ingen respons mer än att; "Det var nog inte troligt då hade takpannorna flugit av".

  Inte så roligt då vi inte ens har bott in oss ännu efter inflyttningen i slutet på maj i år.

  Tacksam för hjälp.
   
 2. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Fråga Ert Försäkringsbolag, eller polisanmäl händelsen. Hur som helst leder det till att ni får anlita en besiktningsman som bedömer skadorna och kostnad kring dessa.
  Rättsskyddet i Försäkringen skall täcka utläggen -20% om ni inte kommer nån vart med skadorna.
   
 3. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Dokumentera de skador som uppstått med hjälp av en besiktningsman. Låt denne även göra en bedömning av vad det kostar att åtgärda skadorna.
  Meddela därefter byggherren, som enligt miljöbalken har det yttersta ansvaret för sådana skador och ställ krav på ersättning enligt besiktningsmannens utredning.
  Han är ju din blivande granne så förhoppningsvis kan ni lösa det i godo. Han har förmodligen en byggherrefösäkring som täcker kostnaderna.
  Skulle han bestrida ansvar kan du även vända dig till entreprenören.

  Får du inte respons så vänd dig till en advokat för att få hjälp. Ditt rättsskydd på hemförsäkringen täcker advokatkostnaden, förutom självrisk.

   
 4. J
  Medlem · 23 inlägg

  jasu50

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Tack för responsen. Ska kontakta försäkringsbolag samt ta reda på vem byggherren är imorgon. Får hoppas att det löser sig utan problem.

  Kommer att hålla er uppdaterade.
   
 5. J
  Medlem · 23 inlägg

  jasu50

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Har pratat med byggherren som skyller på entreprenören som skyller på byggherren.
  Alltså kommer detta inte att bli lätt. På en direkt fråga till byggherren om han förstod innebörden av hans ansvar så svarade han att han hade full koll på sitt ansvar. När jag då påpekade att han ansvarade för det som inträffat fick jag som svar: "Nej, jag har anlitat en etreprenör så det är hans ansvar". Med det som svar så såg jag det som onödigt att fortsätta en diskussion och har polisanmält händelsen. Så nu blir det till att vänta. Ska nog tillägga att byggherren är kontaktperson för en mindre lokal firma.

  Kommer att på måndag anlita ett besiktningsföretag som för att dokumentera våra skador. Kostnaden får vi väl ta och hoppas att vi kan få tillbaka den senare.

  Magnus: Det är vad seriösa sprängare brukar göra men dessa har bara placerat ut en mätare på det huset som ligger rakt över vägen från bygget. Vårt ligger bredvid det men i en diagonal riktning från sprängningen. De hade uppskattat att vårt hus låg mer än 50m från sprängningen och därför inte besiktat vårt hus. Dock är det endast 35m till vårt hus så någon har haft ett kraftigt felinställt ögonmått. om man överhuvudtaget ska använda ögonmått för detta ändamål. Skorstenen skall provtryckas för säkerhetsskull, det är en modulskorsten så den borde inte ha tagit skada, man kan aldrig vara för säker.

  Kommer att fortsätta uppdatera när något nytt händer.
   
 6. fia_mstd
  Husägare · Skövde · 1 993 inlägg

  fia_mstd

  Husägare

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.


  Tycker jag var helt klart kloka beslut! Du har pratat med bägge parter ordentligt och ingen vill ta på sig ansvaret, sedan gjort en polisanmälan och kontaktat besiktningman efter detta. Föredömligt! Dokumentera när du hade dessa samtal också, skal bli spännande att höra hur det går, lycka till!
   
 7. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Du borde ha med Ditt Försäkringsbolag redan från början, det är dom som är proffs på skador. Gör även klart för polisen/åklagaren att du ämnar begära ersättning för dina skador när besiktningen är klar. Besiktningen igår i ditt försäkringsskydd. Eftersom polis och åklagare är trötta av sig i dag, förvånar det inte mig om ärendet läggs ned.
  men överklaga i så fall beslutet.
  Informera ortens tidning, nu när du har anmält. Be journalisten komma hem till Er.
  Det är helt upp till dig, om det skall hända något, i denna tråkiga historia.
  Var grannarna informerade om att det skulle sprängas?
   
 8. D
  Medlem · 163 inlägg

  Dark_Helmet

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Polisanmälan? Detta är väl en civilrättslig sak och inte ett brottsmål? Prata med försäkringsbolaget och anlita deras rättshjälp så att detta ärende hamnar på rätt ställe. Polisanmälan gör man väl om man anser sig utsatt för en kriminell handling och där gärningsmannen ska kunna bestraffas med böter/fängelse? Jag antar att det inte är ditt primära syfte, utan det är väl att du ska få ersättning för dina skador. I så fall tror jag att du kommer fortast och bäst fram om du tar det advokatvägen mha ditt försäkringsbolag.
   
 9. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  är det kanske inte kriminellt att spränga så att grannens hus rasar samman eller som här, får skador av det. Tror inte du har rätt att knalla omkring med tändtråd och dynamit som det behagar dig. Det fordras nog tillstånd både för innehav och brukande av dynamit, eller vad det nu var man använde.
  Med en polisanmälan får man också fram vem som är ansvarig (namnet) för sprängningen.

  Om någon sabbar din bil, då polisanmäler du nog detta också..eller.

  ps. Dark_Helmet, om Du läser jasu50 inlägg så verkar det som att han inte kommer nå`n vart genom samtal med sprängarna, och det kan kanske finnas anledning till detta när dom laddat så att grannhuset skadas. Det kan också vara så att ingen har tillstånd för sådan verksamhet inom tättbebyggt område. Tyvärr blir det väl svårt att peka på alla skadorna, förutom de synliga. De flesta känner säkert också till Försäkringsbolagens njugghet, när det gäller ersättning. Att bli drabbad av en sådan skada i fredstid, måste kännas påfrestande, i synnerhet när familemedlemmar kunde blivit skadade.ds


   
 10. Z
  Medlem · 1 432 inlägg

  zankan

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.


  Nu måste vi väl ändpå skilja på att "direkt" sabbar din bil och pga av annan orsak sabbar din bil.... Eller? Men jag håller med i att man klart skall gå till farbror Blå och anmäla det heal... Och kläm byggherren som har det "Yttersta" ansvaret...Sen att entreprenören inte har fullgjort sin undersökningsplikt är inte heller nån höjdare....

  Sen kan man ju undra om inte en kotrollplan borde innehålla just denna typ av kontroll... Vart är KA när de behövs...
   
 11. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  mr Z

  Senior medlem


  Vi behöver inte fördjupa oss i det med sabbad bil, men jag tänkte på en stege, ställning eller annat som lämnats vårdslöst av någon, och som skadar bilen....


   
 12. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Vad göra? Sprängningsskador.

  Plöjde lite i lagboken och hittade bla  Lag om brandfarliga och explosiva varor 1988:868

  Där finns det en hel del föreskrifter för hanteringen av explosiva varor.
  Det är Sprängämnesinspektionen som utövar tillsynen så att lagen efterlevs.
  16§  På det lokala planet utövas tillsynen, om inte regeringen föreskriver något annat, i fråga om brandfarliga varorav den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänsten och i fråga om explosiva varor av polismyndigheten.
  Den som bryter mot reglerna straffas med fängelse= hårda bud

  Kunde vara av intresse att få reda på vad polisen anser, om deras tillsyn varit god.
  Tror det är en het fråga jasu50 dragit på sig, om det dessutom är kända personer med i sprängningen, lär det nog kräva en skärpt advokat.
  Även Miljöbalkens 32 kap. tar upp frågor om skadestånd.
  Bl a 1§ Skadestånd enligt detta kapitel skall betalas för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orskat sin omgivning
  7§ Skyldig att betala skadestånd enligt detta kapitel är också den som utan att vara fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller annan brukare av fastigheten, i egen näringsverksamhet utför eller låter utföra arbete på fastigheten.


  Som Ni läser vad lagen menar, så är det entrepenören och inte fastighetsägaren som bär ansvaret, något annat hade varit konstigt.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.