Byggahus.se

Vad göra när de byggt "fel"

  1. P
    Medlem Nivå 1
    Vi ska snart flytta in i vårt nybyggda hus. Vi upptäckte redan för länge sedan att de byggt vårt torn "fel", vilket vi påpekat skriftligt till husföretaget . Knutarna på tornet linjerar inte med varandra. Vad har vi för möjligheter att få någon skälig ersättning för detta och vad är en skälig ersättning? Vem vänder man sej till och i vilket skede? Är detta något besiktningsmannen kollar upp eller????

    Tacksam för all hjälp!

    En förvirrad