Vad gäller på min egen tomt vs. strandskydd och allemansrätt??

14k läst  35 svar

 1. M
  Medlem Nivå 5
  Min tomt är en sjötomt. På min tomt har jag dispens från strandskydd.
  Denna tomt utökades för några år sedan med mark som jag redan ägde till 50% . Den marken var gammal åker som ingick i en skogsbruksfastighet. På den tillkommande delen har jag ingen dispens från strandskydd.
  Hur "privat" är hela denna min nya tomt ?
  Kan folk komma med båt och fika/rasta på min tomt ?
  Gäller allemansrätt på en privat tomt ?
  Över min tomt går en egen väg. den vägen går ut på en större riksväg via en en dubbelgrind i viltstängslet. Den grinden låser vi med hänglås om vi åker bort några dagar. Är det Ok ?
  Kan jag ställa en husvagn på min tomt nere vid sjön ?
  Jag vill bara ha koll på vad som gäller på en privat tomt även om den råkar ligga vid vatten.
   
 2. useless
  Självbyggare · Nivå 15
  Rent generellt så gäller inte allemansrätten på tomtmark. Dock är inte 'tomt' samma sak som hela den fastighet man äger. Tomten är hemfridzonen runt bostadshuset och tillhörande byggnader.
  Exakt hur stor denna zon är beror på hur tomten ser ut och om det finns några vägar/stigar i området.
   
 3. S
  Medlem Nivå 1
 4. harry73
  Allvetare · Nivå 19
  Egentligen är din tomt delen av din fastighet som används för ditt boende och är din hemfridszon. Delen som faller under strandskyddet är därmed inte tomt. Utanför din hemfridszon gäller allemansrätten, och just vid stranden är den extra stark.

  Viltstängslet är troligtvis inte din, och då får du inte sätta lås på grinden om du inte har tillstånd av ägaren, men du får sätta en bom på din väg och låsa den
   
 5. M
  Medlem Nivå 16
 6. H
  Moderator · Nivå 25
  Just i områden med strandskydd har man numera ofta en tomtgränsbestämmning. Där alltså myndigheten (byggndasnämnden??) har bestämt gränsen mellan hemfridzon och övriga fastigheten. Annars är hemfridzon ett lite fluffigt begrepp, som brukar anges till minst 10m från huset, men max 50m. Och i extremfall större.

  Har man en fastighet inom strandskydd så får man inte vidta några åtgärder som förstorar hemfridzonen till större än vad den var när strandskyddslagen trädde i kraft (1973?). Det innebär att man exempelvis inte får klippa gräsmatta utanför hemfridzonen, eller några andra åtgärder som gör att området uppfattas som privat.

  Du får ha en bom som hindrar biltrafik på din privata väg, bilkörning ingår inte i allemansrätten, men du får inte ha ett staket/grind som hindrar allmänheten från att passera in på området.
   
  freter gillar
 7. A
  Medlem · Nivå 15
  Att slå gräs och sköta sin fastighet har jag svårt att se att någon kan hindra mig om det inte är speciellt naturskyddat. Sedan var gränsen går mellan att slå gräs och klippa gräs blir en intressant definition ;)
  Men här skiljer det sig nog åt från fall till fall och var fastigheten ligger.
  Skulle man välja att låta gräs/sly växa vilt så förstärker man ju hemfridzonen istället då ingen kan ta sig fram längs med strandlinjen.:D
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Det blir givetvis en fin gränsdragning. Men det finns fall där fastighetsägare har förbjudits att klippa gräset. Det handlar då om fall där man genom att utöka den klippta ytan, skapar en känsla av att hela området är en del av husets trädgård. Och därmed uppfattar allmänheten ytan som privat.

  Och tydligare blir det om man ex. försöker anlägga rabatter inom det strandskyddade området.
   
 9. A
  Medlem · Nivå 15
  Nu blir det intressant, jag kanske vill göra strandkanten badvänlig med skönt gräs att ligga på, rensa bort vass och jag kanske även har min "godkända" brygga där med båt liggande. Som gräns mot privat yta gör jag en längsgående rabatt med buskrosor som snygg avgränsning mot hemfridszonen.
  Om man ska förbjudas göra det måste det säkerligen, gissar nu, vara inom området där man markerat mark specifikt för att allmänheten ska kunna passera och vistas här.
  Men nu kanske vi rör oss mot ytterligheter i vårt resonemang som är sällan förekommande.
   
 10. J
  Hobbysnickare · Nivå 13
  Om du gör en snygg lösning som du beskriver och inte hindrar allmänheten med tex staket/stängsel och att platsen blir mer tillgänglig skulle jag inte söka kontakt med kommunen. Så länge någon fågelskådare vill krypa i buskarna eller personal från Naturvårdsverket vill inventera några sällsynta stinksyskor eller liknande med bra tillgänglighet kommer ingen klaga, tvärtom!
   
  egeside gillar
 11. H
  Moderator · Nivå 25
  Jag skulle nog bara klippa gräset, om det blir klagomål så får du väl sluta klippa gräset. Men trilskas inte, för om du får ett formellt föreläggande, så kan det kopplas vite till det.

  Så länge det inte finns ett föreläggande med hot om vite, så kan man säkert "råka" klippa även i framtiden lite då och då, typ "min bror var där och tyckte gräset behövde klippas, det skall inte upprepas".

  Om jag hade en sådan tomt, och om det är på en plats där allmänhet faktiskt letar sig fram till stranden.

  Då skulle jag nog försöka arrangera så att besökare kan känna sig välkomna på en del av stranden som ligger rimligt till, men med diskreta medel försöka få en bit nära huset att verka privat.
   
 12. R
  Medlem Nivå 5
  Fyi:
  "Att tillfälligt förtöja eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt finns det inget förbud mot. En förutsättning är naturligtvis att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda sin brygga."
   
 13. A
  Medlem · Nivå 15
  Ja det är ju lätt att fixa för just idag ska bryggan skuras och göras fin.;)
  Men jag tror som flera andra att ts kan göra ganska mycket utan att någon klagar.
  Vår badplats ligger ganska fint med en liten grusväg mellan tomten och bad/bryggplats, där vi klipper gräs har rastplatsbord, etc. Det händer att någon stannar och går ned och fikar, har även varit brudpar där med fotograf som plåtat dem på bryggan, så visst går det bra att samsas med allemansrätten. Även trevliga fågelskådare har letat sig dit och man har fått ta del av deras kunskap.
   
  Vissla, Anna_H, egeside och 2 till gillar
 14. J
  Medlem Nivå 2
  Hävdar båtföraren att denne är i sjönöd så kan denne förtöja, i princip, överallt i hela Sverige oavsett om det är t.ex skyddsobjekt.
   
 15. erkka
  Husägare Nivå 4
  Det räcker nog inte att hävda, det måste nog väldigt tydligt vara så också- speciellt om det är skyddsobjekt. En bekant råkade av misstag lägga till båten vid en kaj som var SO, det kostade 10kkr
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: