Byggahus.se

Vad gäller med andelstal, skogsuttag mm på vägförening?

 1. F
  Medlem · västra götaland · 90 inlägg

  fastighetsskötaren

  Medlem
  Frågan gäller gemensamhetsanläggning som handhar skötsel och underhåll av en gemensam väg mm, där förrättningen är gjord enligt tonkilometermetoden.
  1. Andelstalet är ju från början 100,0 om anläggningen baseras på tonkilometermetoden. Om någon bygger ett nytt hus, hur skall andelarna då ändras om det inte i beslutet står något om att styrelsen kan göra mindre ändringar av andelstal? Har jag fattat det hela rätt så skall styrelsen skicka in till (lantmäteriet/Länsstyrelsen?) uppgifter om den nya fastigheten med hur långt in fastigheten använder den gemensamma vägen, samt uppgifter om vilken sorts fastighet det är (skogs-, åretrunt, sommar-,hästgård, jordbruk mm). Om myndigheten då anser att den tillkommande fastigheten inte utgör någon större ändring så registreras ändringen men det behövs ingen ny förrättning?
  2. Om det byggs till exempel en ny fastighet år 1, sedan en ny år 2 osv, är det då så att så fort en fastighet är byggd så anmäls detta till myndigheten, och då tar de ett beslut baserat på tidigare inkomna fastigheters påverkan på andelstal ihop med den nya fastigheten, och detta utgör underlag för om en ny förrättning skall göras? Exempelvis att en tillkommande sommarstuga kanske inte kräver ny förrättning, men hus 3,4 eller 5 gör totalt att andelarna avviker för mycket från andelstalet 100, att ny förrättning kan krävas?
  3. Om styrelsen eller stämman vill ändra andelstalet på en enskild fastighet för att halva huset hyrs ut och således belastar anläggningen mera, är det då så att dels skall det göras en överenskommelse med ägaren av fastigheten som jag antar skall vara skriftlig, och sedan skall detta registreras hos berörd myndighet, och först efter registreringen får den nya förhöjda avgiften tas ut?
  4. Om en fastighet som har skog, har tilldelats betydligt högre andelar än den vanliga åretruntbostaden som ligger alldeles bredvid, är det då rätt att anta att den förhöjda avgiften varje år är till för att användas för det slitage som uppkommer på vägen den gång vart 50e år som det tas ut skog och virkesbilar kör på vägen. Observera här att jag i detta inte menar skador på vägbank efter överlass på fordon, trasiga kulvertar eller övriga skador, utan egentligen det slitage som den normalt lastade virkesbilen åstadkommer på den torra eller tjälfrusna grus eller asfaltsvägen under uttaget av virket.
  5. Kan styrelsen eller stämman ändra andelstal från 50% till 100% från en sommarstuga som börjar användas som helårsbostad, utan att registrera detta hos berörd myndighet? Givetvis förutsatt att stadgarna inte nämner något om att detta kan göras utan registrering.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.