Vad gäller för officialservitut

2k läst  25 svar

 1. G
  Medlem Nivå 1
  Vi är ägare till fastigheten Hammarö Geterud 1:47. Vi tillsammans med 1:48 och 1:49 har ett officialservitut som belastar Geterud 1:5. Servitutet gäller för vägändamål och bildades vid förrättning 1949. Vi tre härskande fastigheter vill nu för att lättare komma åt våra fastigheter på östra sidan göra en enklare väg där. Vi har väldigt branta tomter. Tjänande 1:5 motsätter sig detta och gör ingenting för att i så fall bli av med servitutet. Eftersom vi är härskande tänker vi börja anlägga vägen. Vi undrar nu vilka skyldigheter vi har innan vi sätter igång.

  1. Måste/bör vi anmäla till 1:5 att vi börjar?
  2. Vem äger träden på servitutet?
  3. Kan vi ta ner träden och lägga dessa på 1:5:s mark?
  4. Kan det räcka med att skriva till 1:5 och konstatera vad vi ska göra?
  Vi vill inte göra fel pga. att 1:5 inte över huvud taget vill prata om detta utan hela tiden skriver att det finns andra lagar nu. Jag vet efter kontakt med LM att servitutet gäller.
   
  • Laddar…
 2. 13th Marine
  Renoverare · Nivå 17
  • Laddar…
 3. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Är servitutet bara en linje på kartan eller är det en yta?
  Egentligen frågar jag om det är tydligt vilka träd ni får fälla och vilka inte.

  Annars kan det vara bra att märka alla yräd ni vill fälla med färgprick eller plastband och ge grannen möjlighet att utföra fällningen själv.
  Så skriv ett brev och berätta att ni tänker fälla de markerade träd i januari 2020. Och om han vill göra fällningen själv är han välkommen att göra det innan dess.
  Kan vara bra att även lämna kontaktuppgifter till lantmäteriet för eventuella frågor kring servitutet.
   
 4. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Jag tror också att servitutet gäller remsan på västra sidan.
  Kan du visa texten och kartan från förrättningen?
  Om det inte är väldigt tydligt att ni förutom infarten i väster också har rätt till en extra infart i öst, tror jag inte att ni kan ha den infarten.
  Vad frågade du lantmätaren, och vad svarade hen
   
  • Laddar…
 5. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Ni får inte anlägga ny väg var ni vill. Tittar man på kartan så ägs ju marken under befintlig väg av 1:5, det är där ni har servitut. Att anlägga ytterligare vägar har ni inte servitut på.

  Att man är härskande betyder INTE att man bestämmer och gör lite som man vill. Servitutet ger er rätt att anlägga infart mot Svartbergavägen, vars mark ägs av 1:5, inte att dra vägar lite var ni vill över 1:5-s mark.

  1. Måste/bör vi anmäla till 1:5 att vi börjar?
   Ni får inte börja, ni har inget servitut på det.
  2. Vem äger träden på servitutet?
   1:5 äger träden på sin mark. Servitutet gäller vägen på framsidan, där finns inga träd
  3. Kan vi ta ner träden och lägga dessa på 1:5:s mark?
   Nej, ni får inte ta ner några träd alls
  4. Kan det räcka med att skriva till 1:5 och konstatera vad vi ska göra?
   Nej, ni får inte anlägga någon väg över 1:5-s mark för att få tillträde till era baksidor.
   
  Redigerat 13 maj 17:07
 6. G
  Medlem Nivå 1
  För det första: Mitt första inlägg.
  För det andra: Gillar verkligen inte mitt svar.
  För det tredje: Lita inte på att jag har alla rätt! Jag är bara felfri...

  Men till det viktiga:
  Fastighet Hammarö Geterud 1:47 avstyckades som sagt 1949. I den akt (17-HAÖ-1007.1) som bildades står det att den fastigheten (samt 1:48 och 1:49) har ett officialservitut och rätt att använda en 4m bred sträcka i öster utanför fastighetsgränsen. Dvs två vägar på Geterud 1:5. En i öst och en i väst.

  DÄREMOT kan man ifrågasätta sig varför detta servitut inte nyttjats tidigare. Dessutom vet jag inte hur det är på den lagliga sidan med vem som ska anlägga vägarna mm.

  Vad är det ni vill göra? Rensa sly och fälla större träd? I mina ögon kan det bli mycket billigare att gå runt fastigheterna med utrustning och hissa upp stammarna med en elektrisk vinsch gentemot att anlägga en väg. Förutsatt att det är den typen av underhåll ni vill göra...

  Edit: Förtydligande.
   
  • Laddar…
 7. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Men då får ts anlägga en extra infart åt öster.
  Officialservitut försvinner inte bara för att den inte används.
  Om vägsyräckningen inte finns inritad, är det rimliga att hålla sig så nära tomtgränsen skm möjligt. Bredden får max vara 4 m.
   
 8. H
  Moderator · Nivå 25
  Då låter det ju som klarlagt att servitutet finns för den sträckningen, och att det gäller.

  Då kommer vi till trådens egentliga fråga. Ägaren till den tjänande fastigheten verkar ju inte villig att överhuvudtaget engagera sig. Strikt formellt tror jag att det bara är att bygga vägen. Men vad skall TS göra med träden?
   
 9. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Jag föreslog tidigare att skriva brev till markägaren för att bereda tillfälle att denne kan utföra åtgärden själv.
  Där kan man också skriva hur man tänker hantera virket, t ex på sågat i 3m längder längs vägsträckan och grenar och stubbar löst i skogen. Vill markägaren något annat, då får han höra av sig och kan ni börja diskutera.
   
 10. Anna_H
  Husägare · Nivå 18
  Vore nog bra om vi fick se den exakta texten i servitutet?
   
 11. G
  Medlem Nivå 1
  • Laddar…
 12. harry73
  Allvetare · Nivå 22
  Jag tycker att servitutet är extremt tydligt.
  Vägområdet sträcker sig fyra meter ut från tomtgränsen och fortsätter därefter rakt till bondens uppfart
   
 13. Ehrencrona
  Medlem Nivå 1
  En bra början är att rådfråga Lantmäteriet från början, de kan även hjälpa Er och driva processen, oftast har de en logisk och praktisk lösning, rättigheter och skyldigheter för de involverade då alla ska komma till tals, LM blir alltid inblandade vid fastställande av de nya förutsättningarna.
   
  • Laddar…
 14. P
  Medlem Nivå 1
  Du kan bygga servitris vägen, ta bort träd, rötter, jord. Lägg marväv, fyll med 0-200 gross, lägg slitlager på ytan 0-32. Vibrera alla lager. Kolla med kommunen om dom kräver marklov för att höja eller sänka ytan.
  Ta ut dina rättigheter i inskrivningsmyndigheten register. Ett offecial servitut går inte att säga upp, behöver inte förnyas. Jordabalken är grunden, inga andra lagrum kan stiftas som strider mot jordabalken.
  Att folk är okunniga och tror är ett helt annat problem.
  Lycka till.
  Peter.
   
  • Laddar…
 15. P
  Medlem Nivå 1
  Om har ett uppdrag. Dra in keeeroooonor, ca 1500:-/h. Gå med i Svenska Villaägare förbundet, ca 4-500:-/år. Dom kan lagen.
  Du äger vägkroppen, men inte marken. Du får inte bygga, ha försäljning eller bedriva störande miljöfarlig verksamhet på din vägkropp. Den tjänande fastigheten kan ha andra servitut under din vägkropp eller ledningar över minst 4 m höjd.
  Peter.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: