Byggahus.se
Claes Sörmland
U Ungochbortskämd skrev:
Vill bara rätta en lite del, kan säga med 100% säkerhet att man måste informera köparen om det. Hade det varit fast egendom är dessutom reklamationstiden utökade till 10 år om bygglov saknas. Lös egendom om jag fatta det rätt finns det ej nån praxis men du som säljare har upplysningsplikt och antar de tillämpar fast egendomspraxi.
Vare kul att se något rättsfall på detta!

Man säljer ju ingen fysisk lägenhet när man säljer en upplåten bostadsrätt. Man säljer istället endast en rad rättigheter och skyldigheter som är reglerade i bostadsrättslagen och föreningens stadgar som betingar ett visst värde.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 4 till
 • Laddar…
U Ungochbortskämd skrev:
Rivningsföreläggande?
Nej, går inte att gev för en preskriberad sak.
U Ungochbortskämd skrev:
Föreningens ekonomi?
Hur då? Går inte att straffa föreningen för det.
U Ungochbortskämd skrev:
PBL ej efterföljs?
Inget byggs, och det som är byggt är preskriberat. Så vad menar du problemet är.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 1 till
 • Laddar…
D Dilato skrev:
Jag köper in mig i en förening som (Enligt Claes vilket jag tro på) kan få förelägganden (brandskyddet) och inte kan få bygglov för förändringar eller tillägg? (laddstolpar kanske??)
Jag tycker du övertolkar hans position. Huruvida man kan få bygglov för andra saker på en fastighet orelaterade till det som det inte finns lov för råder det delade meningar om.
 
Claes Sörmland
U Ungochbortskämd skrev:
Rivningsföreläggande? Föreningens ekonomi? PBL ej efterföljs?
Rivningsföreläggande kan ej ställas mot föreningen eller bostadsrättshavaren. Att ta lägenheten i bruk som bostad är en preskriberad överträdelse eftersom mer än tio år har passerat. Så detta är uteslutet.

Föreningens ekonomi kan heller inte påverkas på något direkt sätt.

Att PBL ej har följts i historien är inte relevant annat än att föreningen inte kan få nya bygglov på huset eftersom det olovligen har tagits en lägenhet i bruk. Det ska sägas att det inte har prövats rättsligt om bygglov i en annan lägenhet kan beviljas trots att denna lägenhet har uppstått genom olovliga åtgärder. Jag gissar att det går men i slutändan är det byggnadsnämnden och rättsystemet som avgör.

Det ska ju sägas att det är rätt vanligt att BRFers hus har genomgått åtgärder olovligen. Några fall som jag känner till i min närhet: Murar har rivits utan lov, sopanläggning har inrättats utan lov, affärernas skyltar har satts upp utan lov på fasaden, butiksverksamhet har bytts till kontorsverksamhet i föreningens lokaler utan lov, fönster har byts utan lov, fasaden har bytt färg utan lov, fläktrum har byggts till som en utbyggnad utan lov.
 
 • Gilla
klaskarlsson och 4 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Nej, går inte att gev för en preskriberad sak.

Hur då? Går inte att straffa föreningen för det.

Inget byggs, och det som är byggt är preskriberat. Så vad menar du problemet är.
Kunde varit tydligare, sorry.

Visserligen sant att ett rivningsföreläggande ej kan ställas, nu när det är preskat men det finns andra "enheter" än byggnadsnämnden som kan komma att ställa krav som absolut ej är gratis. Vill ej gå in för mycket i detalj men vår andel är 19% och det krav som kan ställas kommer att kosta minst 4 miljoner. Till en liten förening, som är skuldfri, utan buffert så ska de pengarna hostats upp av medlemmarna.

Det måste ej vara ett problem om man ej är dumsnål, men PBL skickar dig vidare till boverket som har faställt en rad olika bestämelser utefter de föreskrifter folkhälsomyndigheten utfärdat. Om man ej söker bygglov finns det ingen som säkerställer att de följs. Vilket är.....baduuuum tsss exakt vad som hänt.

Leder också till avgiftshöjningar och andra trevligheter, de som gnällde om 100% höjning kan känna sig lyckligt lottade.
 
 • Wow
 • Ledsen
Dortmunder DAB och 1 till
 • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Rivningsföreläggande kan ej ställas mot föreningen eller bostadsrättshavaren. Att ta lägenheten i bruk som bostad är en preskriberad överträdelse eftersom mer än tio år har passerat. Så detta är uteslutet.

Föreningens ekonomi kan heller inte påverkas på något direkt sätt.

Att PBL ej har följts i historien är inte relevant annat än att föreningen inte kan få nya bygglov på huset eftersom det olovligen har tagits en lägenhet i bruk. Det ska sägas att det inte har prövats rättsligt om bygglov i en annan lägenhet kan beviljas trots att denna lägenhet har uppstått genom olovliga åtgärder. Jag gissar att det går men i slutändan är det byggnadsnämnden och rättsystemet som avgör.

Det ska ju sägas att det är rätt vanligt att BRFers hus har genomgått åtgärder olovligen. Några fall som jag känner till i min närhet: Murar har rivits utan lov, sopanläggning har inrättats utan lov, affärernas skyltar har satts upp utan lov på fasaden, butiksverksamhet har bytts till kontorsverksamhet i föreningens lokaler utan lov, fönster har byts utan lov, fasaden har bytt färg utan lov, fläktrum har byggts till som en utbyggnad utan lov.
Svarade på princip samma i #20.

Ledsen att jag var lite otydlig, tänkte generellt "svartbyggen" inte specifikt min situation.

Ang "rättsligt prövat" tyvärr i just mitt fall är det. Finns inga förutsättningar om man ej ska ändra detaljplanen i hela villaområdet vilket kommunen sagt är högst osannolikt och det finns många parametrar som talar emot det.
 
U Ungochbortskämd skrev:
det finns andra "enheter" än byggnadsnämnden som kan komma att ställa krav som absolut ej är gratis. Vill ej gå in för mycket i detalj men vår andel är 19% och det krav som kan ställas kommer att kosta minst 4 miljoner.
Låter som om något annat än bygglovet är det verkliga problemet då.
 
U Ungochbortskämd skrev:
Svarade på princip samma i #20.

Ledsen att jag var lite otydlig, tänkte generellt "svartbyggen" inte specifikt min situation.
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Låter som om något annat än bygglovet är det verkliga problemet då.
Resultat av att lovet ej söktes, man gjorde inte många rätt vilket kommunen hade flaggat vid ansökan då kontrollplanen ej bockat av det den ska. Såhär i efterhand vore jag förvånad om man ens räknade på bärigheten.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Vare kul att se något rättsfall på detta!

Man säljer ju ingen fysisk lägenhet när man säljer en upplåten bostadsrätt. Man säljer istället endast en rad rättigheter och skyldigheter som är reglerade i bostadsrättslagen och föreningens stadgar som betingar ett visst värde.
Kan skicka det när det när det är avgjort. Personligen känner jag ej till men fått höra från flera bra källor.
 
 • Gilla
Claes Sörmland
 • Laddar…
U Ungochbortskämd skrev:
Resultat av att lovet ej söktes, man gjorde inte många rätt vilket kommunen hade flaggat vid ansökan då kontrollplanen ej bockat av det den ska. Såhär i efterhand vore jag förvånad om man ens räknade på bärigheten.
Jag förstår att man kan se det så. Jag ser det snarare som med hempulad el. Saken är olaglig att göra, men görs den rätt är installationen lika laglig efteråt som om den gjorts med rätt tillstånd. Och, i alla fall i teorin, kan samma (eller andra allvarliga) fel uppstå oavsett om utförandet skett tillståndsmässigt rätt eller ej.

Felen ni har nu är alltså inte primärt att något utförts olovligt, utan att det är ett fuskbygge. Det håller jag dock med om att ni är skyldiga att informera en presumtiv köpare om.
 
 • Gilla
Räknenisse och 3 till
 • Laddar…
Nötegårdsgubben Nötegårdsgubben skrev:
Jag förstår att man kan se det så. Jag ser det snarare som med hempulad el. Saken är olaglig att göra, men görs den rätt är installationen lika laglig efteråt som om den gjorts med rätt tillstånd. Och, i alla fall i teorin, kan samma (eller andra allvarliga) fel uppstå oavsett om utförandet skett tillståndsmässigt rätt eller ej.

Felen ni har nu är alltså inte primärt att något utförts olovligt, utan att det är ett fuskbygge. Det håller jag dock med om att ni är skyldiga att informera en presumtiv köpare om.
Problemet är dock ej att det är fuskbygge, man tog en stor villa smällde upp en vägg och det resulterade i att "varje" enhet ej uppfyller de krav som PBL ställer. Så bygget kanske var ok från början men man kan inte bara smälla upp en vägg. Precis samma problem när friskolorna köper kontorslokaler och tror att man kan bedriva skola där.
 
U Ungochbortskämd skrev:
Rivningsföreläggande? Föreningens ekonomi? PBL ej efterföljs?
Jag skulle säga att det är större problem att BBR inte följt än att det är ett ”svartbygge” enl PBL.
 
 • Gilla
Nötegårdsgubben och 1 till
 • Laddar…
U Ungochbortskämd skrev:
Vi är ej första ägaren av den.
Vi har lån på den, men varken vi eller bank visste om situationen när det godkändes.
Föreningen säger att det ej är olagligt att bo i en lägenhet som saknar brandskydd.
Vi har hemförsäkring, men jag tror ej den gäller nu när detta är känt.
Hur uppdagades problemet?
 
M MetteKson skrev:
Jag skulle säga att det är större problem att BBR inte följt än att det är ett ”svartbygge” enl PBL.
Är det ej BBR som PBL hänvisar till?
 
U Ungochbortskämd skrev:
Problemet är dock ej att det är fuskbygge, man tog en stor villa smällde upp en vägg och det resulterade i att "varje" enhet ej uppfyller de krav som PBL ställer.
Fast du menar ju att problemen ni har nu är annat än bygglovsfrågor (och dessa är preskriberade). Så då rör det sig som jag ser det om byggfusk, vare sig det är när huset byggdes eller när det byggdes om.

Om vi återvänder till den ursprungliga frågan, om ni måste upplysa en presumtiv köpare om det saknade bygglovet eller ej så är min uppfattning efter det här meningsutbytet att ni har betydligt viktigare saker ni måste upplysa om. Att bara ta upp bygglovet om exempelvis ventilationen är gravt undermålig och måste åtgärdas vore i mina ögon bedrägligt även om du menar att OVK-underkännandet är en funktion av det saknade bygglovet.
 
 • Gilla
Räknenisse och 1 till
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.