Byggahus.se

Vad blir priset per fönser

 1. P
  Medlem · 6 inlägg

  pg

  Medlem
  Vår samfäldighet har tecknat ett ramavtal med en byggare, men vad blir priset per fönster ?

  "Mellan XXX Installation, nedan kallad säljaren och BBBB, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats. Part från samfälligheten har inskaffat nödvändig fullmakt för att fullfölja avtalets och bilagornas innehåll.

  Omfattning
  Detta avtal gäller för utbyte av fönster belägna mot Norrleden  exkl badrumsfönster, 35 st. Avrop mot detta ramavtal kan göras av fastighetsägarna för fastigheterna med adress Lupinvägen nr 59 till 69 samt Lupinvägen 58 till 68 .

  Avtalsperiod
  Upphandlingsperiod för leverans av fönster: 2004-03-15 – 2005-05-30. Avtalet kan inte sägas upp i förtid av någondera parten.

  Pris
  Vid inköp av fönster gäller priset 1.500 kronor per fönster i tillägg, för fastighetsägarna med adress Lupinvägen nr 59 till 69 samt Lupinvägen 58 till 68. Totalt 12 fastigheter.

  Leveranstid
  Leveranstid: Köparen ansvarar för att sammanställa de avtalsavrop inom föreskriven avtalsperiod och skicka dessa till säljaren. Säljaren ska leverera en komplett leverans inom 120 arbetsdagar från den dag säljaren mottagit beställningen.

  Leveransomfattning
  För leverans av fönster gäller följande: Samtliga fönster  exkl badrumsfönster på den del av fasaden som vetter mot Österleden. Alla leveranser levereras fritt till Dagsvärmargatan. Nedmontage av befintliga fönster samt bortforsling. Montering av nytt komplett fönster av typen ELIT OBJEKT, model KIFI AL LJUD med följande specifikation
  Inåt/utåtgående sidhängt kopplat fönster med ljudytterbåge. Utvändig aluminiumbeklädnad alt trä.
  Glas: Isolerruta D 3/3  12-4 i innerbågen och 4mm enkelglas i ytterbågen  inkl dammfilterlist.
  Bärgångjärn: 2/3 st bultgångjärn M 8x40
  Koppelggj.: Sprint ASSA 807514
  Spanjolett: Fix 861/Habo 812
  Handtag: Hoppe
  Uppställningsbeslag: fix 160
  Funktionsklass: Klass C enligt SS 81 81 03 och P-märkningsreglerna
  Värmeisolering: U=1,25 W/m2° K
  Ljudreduktion: Rw=45 dB
  Brandskydd: Min brandklass E15.

  Nya Fönsterbläck med montering.
  Alla eventuella anpassningar eller justeringar samt återställning av fasad eller fönster bekostas av säljaren.

  Säljaren äger rätt att ersätta ovanstående produkt med en likvärdig med samma funktionalitet , utformning samt klassning.

  Arbetenas kvalitet utföres enligt  gällande svensk standard för ifrågavarande arbete. I det fall olika kvalitetsnivåer finnes
  väljes utförande lika befintligt.

   
 2. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 110 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Svårt att säga ???, eftersom det verkar vara ett tillägg för något som drabbar vissa fastighetsägare. Grundpriset finns ju inte med. Kan det ha ramlat bort? Nästa fråga, vad får man för tillägget ???. Varför tillägg för bara dessa 12 ???.
   
 3. P
  Medlem · 6 inlägg

  pg

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Kan man tolka det som att fönstet är gratis men 1500 kr kostar det att få ett badrums fönster
   
 4. C
  Medlem · 210 inlägg

  cyanna

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Jag kan inte se att det finns något pris angivet. Skulle tro att priset kommer att vara beroende av antalet "avrop". Kolla bilagorna. Detta är ett "ramavtal": ni får inte anlita annan fönster leverantör, dem måste stå för alla arbetsmoment som beskrivs i avtalet.

  Ang tilläget: är fastigheterna i fråga i sämre skick? Har dem speciella fönster? Andra speciella förhållanden?

  En till sak som saknas är att det finns ingen tidsram för utförandet av arbetet. Det kanske står i någon bilaga?
   
 5. P
  Medlem · 6 inlägg

  pg

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Tack för alla svar !

  Jag har pratat med ordförande i kvartersamfälligheten, han säger att det är ett led i en buller sanering,(finns en sponsor) husägaren betalar 1500:- för de fönster som man vill ha utbytt mot ett buller sanerat,max 35 st. I detta ingår uttag av det gammla fönstert, i sätting av det nya o s v. Fönstren skall finnas på plats inom 90 dagar efter beställningen.

  Frågan är om man kan få betala för själva fönstret, men jag tolkar det som att det är ett total pris på 1500:-

  har jag tolkat det fel? man vill inte sitta med "svarte petter" och betala för ett dyrt fönster.
   
 6. C
  Medlem · 611 inlägg

  carlssoni

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Är det enskilda personer eller samfälligheten som äger huset/husen där bytte skall ske? Är det enskilda personer som äger så bör ett avtal som bl.a. fastställer totala priset träffas mellan ägaren och samfälligheten, eller utgör den nämnda fullmakten ett sådant?

  Oavsett hur så var mycket noga att det totala priset mot entreprenören blir fastställt!
   
 7. P
  Medlem · 6 inlägg

  pg

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Nu har jag besökt en Advokatbyrå för att få en bedömning.

  I korthet blir slutsatsen följande: Priset per fönster blir 1500:- inkl vad som skrivs i leveransomfattningen.

  Om något är  oklart är det min tolkning som har företräde då motparten författat avtalet. Denne bär risken för sin motparts, dvs min missuppfattning.  En oklarhetsregel som på fackspråk kallas "Contra stipulatorum" .

  Kort sagt, de har författat avtalet så klantigt att det inte går att uttyda priset, varken i bilagor eller i avropsavtalet. "Vid inköp av fönster gäller priset 1.500 kronor per fönster i tillägg"
  Advokaten sa direkt att priset blir 1500 och vad "i tillägg" har för betydelse går inte att tyda. Möjligen har ett kommatecken bortfallit.


   
 8. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  pg...varför talar du inte med den som skrivit avtalet istället för att tala med advokatbyrå om tolkingen? Han har väl inget uppsåt att lura någon med konstig formulering.
   
 9. E
  Medlem · Stockholm · 2 318 inlägg

  Eld

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Rubriken "omfattning" och rubriken "Leveransomfattning" avgränsar avtalet till olika fasader ??!! Betyder detta att avtalet gäller för bägge fasaderna (eftersom båda är omnämnda) eller att det inte gäller för någon fasad alls eftersom alternativen utesluter varandra)???
   
 10. P
  Medlem · 6 inlägg

  pg

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  I går som ett brev på posten kom ett förtydligande till avropsavtalet.

  Priset är 1500:- inkl fönster.

  Ett Stort Tack till alla som skickat ett svar eller haft synpunkter, det är roligt att se att så många bryr sig om och vill hjälpa till!
   
 11. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Se så bra det blev ;D- sen är ju frågan om du tycker 1500 är OK ;)?!
   
 12. Immobil
  Medlem · Blekinge · 10 110 inlägg

  Immobil

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Kan man hitta ett redigt fönster under 1 500:- ???
   
 13. kalleanka70
  Medlem · Östergötland · 2 144 inlägg

  kalleanka70

  Medlem

  Re: Vad blir priset per fönser

  Well jag har inga synpunkter på värdet - jag bara kommenterade allmänt -
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.