Vi bygger ett nytt fritidshus med betonggolv där det finns lutande marknivå. Ritningar som jag fått bygglov för har 300mm mellan marknivå och FG på et hörn men 700mm på motsats hörn. Jag hade tänkt behåller den nuvarande marknivå. Men ... nu att jag ser hur ett grund konstrueras inser jag att det gör det svårare. Kantelement som går att köpa lätt är 400-600mm, och en del av det är under marknivå.

Kan man få högre kantelement eller vad kan man använda under en kantelement för att höja det? Jag skulle gärna slippa ändra bygglovet om möjligt.

Bifogat bild med en 500mm kantelement. Som skulle fungerar för mestadels av huset men inte änden där mark lutar lite mer.
 
  • Teknisk ritning, byggdetaljer, snitt, måttangivelser, isolering, konstruktionselement, linjer, symboler, ingenjörskonst.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Dina formelement (L-form) (i ritningen 500 mm höga) ställs på plan grusbotten. Överkant grusbotten, alltså även underkant L-form, kommer oundvikligen börja hamna ovanför befintlig markhöjd vid något tillfälle eftersom marken lutar, som du beskriver. Detta motfylls helt enkelt efter grundmontage och så syr man ihop höjderna med befintlig mark lite utanför själva grunden. Det är inte fel (ibland ett krav tom.) att ha någon meter, helst två, med hyffsat plan grusbädd runt huset vid resningen för byggnadsställning osv.
 
  • Gilla
Rory
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.