Byggahus.se

Vad är Anticimes varudeklaration egentligen värd?

 1. T
  Medlem Nivå 1
  Vi är sedan ett år tillbaka ganska nöjda ägare av en fastighet som bebyggdes 2012. Säljaren anlitade Svensk Fastighetsförmedling och därigenom köpte även säljaren en besiktning med "trygghetsförsäkring" enligt konceptet "Varudeklarerat". Och så långt inga större problem, de mindre fel och brister som finns i protokollet har varit ganska enkla att åtgärda, egentligen precis som förväntat från vår sida.
  Men nu ska vi byta köksinredning och lägga in nytt golv, plus några mindre ändringar i övrigt. Då dyker en rad "dolda fel" upp, från rena konstruktionsfel till byggfel och slarv (fusk). Exempelvis är limträbalken i nocken helt underdimensionerad, takkonstruktionen i övrigt fel utförd med resultat att ytterväggarna tryckts utåt (5-7 cm i överkant), isoleringen i väggar och tak underdimensionerad, ångspärr saknas i alla ytterväggar m.m.

  Vi har beställt besiktning och allt kommer att dokumenteras noggrant, men vem är vår egentliga motpart när vi klagar och kräver ersättning? Jag tolkar det som att vår motpart är Anticimex och att säljaren kommer att kontaktas av dem, inte av oss. Eller är det vår sak att underrätta säljaren om att felen upptäckts/avslöjats och att krav kommer att ställas...?? Och är det läge att koppla in egen jurist redan från början?

  Tilläggas bör att säljaren byggt huset "i egen regi" och möjligen även utnyttjat sina privata kontakter inom kommunen för hantering av bygglov, besiktning etc. Det kan därför med viss sannolikhet bli en intressant resa att få rätt, både i sak och ekonomi.
   
 2. K
  Medlem · Nivå 11
  Säljaren av huset är er motpart. Denne säljare kommer att få stöd av Anticimex om ni ställer krav. Anticimex har starka resurser att driva fall. så räkna med en stark motpart. Därför kan det vara lämpligt att konsultera en jurist som är kunnig på fastighetsfrågor. Anticimex är skickliga på att föra in reservationer i sina besiktningar som gör det svårt att driva krav på ersättning.
   
 3. T
  Medlem Nivå 1
  Enligt Anticimex försäkringsvillkor:

  ....." När du upptäckt en skada skall du så snart som möjligt anmäla det till oss. .........Då köparen anmäler skada ska även säljaren medverka till skaderegleringen genom att förse Anticimex med de upplysningar och handlingar som efterfrågas...osv....Du har rätt till ersättning...om du anmäler skadan inom 10 år"....osv

  Därför blir jag lite tveksam när du skriver att säljaren är vår motpart. Jag tolkar det som att Anticimex är vår direkta motpart och att de ansvarar för kontakterna med säljaren. Har jag tolkat fel...?
   
 4. K
  Medlem · Nivå 11
  Det är säljaren som tagit försäkringen som gör att Anticimex tar över ansvaret om ni som köpare ställer krav. Formellt har ni som köpare inte en relation till Anticimex . I praktiken spelar det inte så stor roll. För säljare och Anticimex är det mest bekvämt om ni går direkt till Anticimex, det är ändå där ärendet hamnar. Så visst kan ni gå direkt till Anticimex. Det viktiga är att vara medveten om att Anticimex representerar säljarens intresse. Vilket som bör ni agera så fort som möjligt, krav som ni har ska framställas inom en rimlig tid efter det att ni upptäcker problem.
  Det finns flera trådar på detta forum som diskuterat denna typ av försäkring , så ni kan läsa mer genom att söka upp dessa
   
 5. H
  Moderator · Nivå 25
  Just varianten "varudeklarerat" som så vitt jag förstår bara finns i kombinationen sv. fastighetsfgörmedling och AC, är lite speciell.

  En normal doldafelsförsäkring är bara ett skydd för säljaren mot skadeståndskrav för dolda fel.


  Varudeklaraerat är tänkt att täcka även sådana fel som besiktningsmannen borde upptäckt. Sådana fel har säljaren inget med att göra. Finns det ett fel som går att upptäcka, så kan man inte få ersättning för dolt fel. Men den försäkringen täcker alltså även sådant som bes. mannen missat.

  Fördelen är att man slipper hamna mellan stolar. Det finns folk som först stämt en säljare för dolt fel. Rätten kommer fram till att felet borde upptäckts inom ramen för undersökningsplikten. Då stämmer man besiktningsmannen som borde upptäckt felet. Bes. mannen hävdar att det är ett dolt fel som han omöjligen kunde upptäcka, och får rätt. Det är den situationen som varudeklarerat skall hantera.

  Därmed inte sagt att den löser alla problem, det finns alltid friskrivningar i alla former av försäkringar och besiktningsuppdrag.
   
 6. B
  Medlem · Nivå 24
  Med Varudeklarerat så har väl TS köpt in sig i besiktning och försäkring och har därmed en relation till Anticimex. Det är därför som TS har tillgång till försäkringsvillkoren och ska följa dem och kontakta Anticimex.
   
 7. K
  Medlem · Nivå 11