Byggahus.se

VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

 1. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym
  Vid flera korttidsmätningar har vi upptäckt att radongaser kommer in under husets bottenplatta via avloppsledningen, vilken byttes ut helt 1997 av VA-verket. Gamla foton visar att en sträcka på c:a 150 m efter hela gatan byttes ut till nya avloppsledningar där man sen slängde på lösa stenar/jord och förslöt med asfalt. På avsticket upp till vårt hus gjordes likadant och vi finner nu att hela denna sträcka "luftar av sig" uppe hos oss som ligger högst upp i området. När man lyfter på inspektionsluckan till avloppet är det i princip "dammsugarutblås" av kall fuktig luft som kommer ut från luckan, det är öppet runt röret och luften kommer ut i riktning från gatan. Runt hela huset är det i prinip tätt så enda vägen in är avloppsdiket.

  Rent juridiskt går ansvarsgränsen c:a 1 m utanför husets gräns, men frågan blir:
  Eftersom VA-verket inte tätat runt sin avloppsledning fram till "överlämningspunkten" blir husets bottenplatta då en slags avluftning för c:a 150 m rördragning under gatan.

  Motågärden blir alltså att täta runt avloppsröret men vem är ansvarig och tar kostnaden ? Vilka regler gäller för VA-verket vid renoveringar. Jag tror att detta fenomen kan ha drabbat många andra villaägare som är omedvetna om detta.

  Kan ev vara en idé att ni som läser detta, bor i ett radonrikt område och har fått servisen bytt nyligen, provar att gå ner i källaren och lyfter på era inspektionsluckor, och kollar om ni också har fullt fart med luft in vid rensluckan från gatan.
   
 2. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Du har, som du själv skriver, ansvaret från anslutnignspunkten och in.
  Därför har du också ansvaret för att ta hand om det som händer där också.

  Däremot tycker jag att du ska kontakta kommunen och klaga. Det kan du ju bara vinna på.
   
 3. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Så här svarar konsumentvägledaren i Sth:s kommun på detta delikata problem:

  Stockholm vatten som du är kund hos ansvarar för att levererar en säker tjänst och att de arbete de gör i samband med ledningsdragning är fackmässigt gjort. Om de inte enligt tjänstlagen gjort ett fackmässigt korrekt arbetet, och det ligger inom sådana förhållanden som näringsidkaren kan råda över, borde det vara ett fel i tjänsten som de är skyldiga att utan kostnad åtgärda. De kan också bli skadeståndsskyldiga för sådana kostnader som konsumenten får pga fel i tjänst. För att skadeståndslagen regler skall bli tillämliga krävs att man uppsåtligen eller av vårdslöshet eller kriminell handling orsakat skadan.

  Så här säger STh vatten:

  Man ansvarar för "service-ledningarna" en halv meter utanför tomtgränsen, därefter
  övergår ansvaret på ledningen till fastighetsägaren. När man försluter runt en ny avloppsledning lägger man 0,8 grus och gatan beläggs med makadam innan den åter-asfalteras.


  Med andra ord betyder detta att man ordnar förutsättningar för luft att transporteras under asfalten/runt avloppsledningar mm som då leds under asfalt eller betong in till fastigheten där det då ev mynnar ut under bottenplattan. Vid ogynsamma förhållanden kan vissa fastigheter genom naturlagarna då bli en "slags avluftning" för långa avloppsstråk på flera hundra meter, vilket innebär att i radonrika områden koncentreras då radonrik luft till en fastighets bottenplatta, som då kan generera tusentals bequrel där dagens gränns är satt till 200 inomhus, vilket då blir svår att sanera bara genom att försöka sanera själva fastigheten genom olika åtgärder.

  Det finns alltså ingen standard som anger att man ska "lufttäta" runt service-ledningar i radonrika områden utan detta faller på fastighetsägarens ansvar. Jag kommer själv att försöka mäta upp hur mycket som kommunens gata genererar och hur mycket som egentligen finns under mitt eget hus, så jag får återkomma i detta.

  Däremot misstänker jag att detta är ett stort och dolt problem som man inte vill tala högt om.

  Bifogar länk på radon och radonsanering, synpunkter i detta är välkommet:

  http://www.formas.se/docs/Bokhandel/PDF/radon.pdf
   
 4. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  En del hustillverkare har radontätning som standard på alla ingående ledningsdragningar just för att minimera den sortens problem som du nämner.
  Det är en slags gummiring med en fläns som man drar röret genom och sedan gjuter fast i betongen. Elrör tätar man dessutom inuti med tätningsmassa.
  Det finns säkert färdiga lösningar som kan appliceras på befintliga hus också.
   
 5. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Bilden börjar klarna, detta problem har aldrig reglerats !

  Efter samtal med miljökontor och specialister på radonsanering framkommer följande:

  De "rörgravar" som VA-verk, Elverk, Gasverk m.m anordnar, regleras inte i avseende om radontransport. Enda byggnadskrav är vissa lerklackar som ska läggas runt ledningarna med visst avstånd för att förhindra att grusbäddarna rör på sig.

  Nämnda exempel anses vara "ett skolexempel på hur radon transporteras in i olika fastigheter", där också nämnda verk avsäger sig ansvar, men det har aldrig prövats.
  Om vi liknar radongaserna vid vatten, kan det vid ett exempel som detta innebära att en specifik fastighet då får ta den samlade vattenrusningen för en hel gata/kvarter på en punkt som motsvarar en halv m2.

  Naturligtvis blir då radonnivåerna emellanåt extremhöga och svåra att sanera.

  Det finns alltså anledning att varna läsarna här som får onormala radonnivåer i sina hus, speciellt om man får runt 100-400Bq på vissa ställen i källaren, samtidigt som nivåerna kan fara iväg mellan 2000-8000Bq på andra ställen i samma källare, då är förmodligen "rörgravs-matning" boven i dramat.

  Fortsättning lär följa, ev kanske moderatorn får ordna en sträng separat för Radon om detta problem växer.

   
 6. hajof70
  Medlem · Stockholm · 954 inlägg

  hajof70

  Medlem

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Menar du att "draget" går genom marken och upp i huset?!?

  Jag bytte för två år sedan inkommande vatten och avlopp, fyllde igen allt enligt konstens alla regler med duk, sand och allt vad det ska vara. Avlopp och vatten ute i gatan är bytt av kommunen i slutet av 90-talet och återfyllt med gravsand, grus och sedan asfalt. Öppnar jag min lucka så drar det friskt och jag har aldrig förstått var det kommer ifrån. Är detta således förklaringen och jag borde börja mäta radon?!?!  :surprised:
   
 7. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Svar Ja:

  Rörgraven fungerar då som en slags underjordiskt ventilationsrör, och transporterar då
  luft som drar med sig radondöttrar från hela rörgravens totala längd. Om man tittar på hur avloppssystemet är draget kan det bli åskilliga kvarter i värsta fall som då matar på luft motsvarande 20 -30 hus, som då koncentreras under din bottenplatta.
  De åtgärssystem som finns idag med fläktar/radonbrunnar m.m är avpassade för husets yta (exempelvis 90 m2 bottenplatta), men får sen extramatning som kan motsvara 10 -20 hus till räcker åtgärderna inte till. Har "på en höft" försökt räkna ut luftomsättningen från inspektionsbrunnen och luftmängden landar på runt 6-700m3/tim.

  Ett vanligt hus "suger" kanske 20-40 m3 tim och dagens "motåtgärder" är fläktar som ligger mellan 50-100m3 tim beroende på teknik typ radonbrunn-undertryck eller luftkuddetekniken.

  I mitt fall lär jag få bryta upp graven där T-kopplingen är vid tomtgränsen, lägga ett tomt 100 rör som tar hand om övertrycket och skickar ut det i det fria och sen täta helt i riktning mot mitt hus innan jag försluter rörgraven igen, det jobbiga är att avloppet går under gjuten betong (garageuppfart)

   
 8. hajof70
  Medlem · Stockholm · 954 inlägg

  hajof70

  Medlem

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Sen kan man ju då undra hur t ex mina dräneringsrör runt huset, som mynnar ut i ett sandfång påverkar detta. Kanske kommer luften därifrån i mitt fall? Eller kanske de tar hand om delar av övertrycket och blåser ut det genom sandfånget (400-rör med "otätt" lock). Eller kanske...

  Skulle man inte helt enkelt kunna gjuta igen ingången huset, dvs runt avloppsröret?! Gör jag det skulle ju luften behöva ta sig nedåt, genom lera för att sedan komma upp genom rensluckan och in i huset.

  Eller nå't....  :-X

  ;)

   
 9. T
  Anonym

  TN-Funkis

  Anonym

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Om du vill "spåra" luften borde rökelse eller en fet cigarr ganska snabbt kunna avslöja om det är dräneringen som läcker in. Men det tryck som alstras därifrån är blygsamt jämfört med några hundra meter rörgrav, har du bra tryck och unken luft med avloppslukt är det knappast dräneringen.
   
 10. hajof70
  Medlem · Stockholm · 954 inlägg

  hajof70

  Medlem

  Re: VA-verket orsakar radon, vad gäller ?

  Det är väl möjligtvis det som är tricket, inget lukt (marginellt i så fall), bara drag...
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.