Byggahus.se

utsättning - eget val?

 1. V
  Medlem · 14 inlägg

  Viva

  Medlem
  Är helt ny på detta och känner inte till "bygg-språket".
  Har läst lite här och kommit till ordet utsättning.
  Som jag förstår är det Lantmäteriet som ska bestämma var på tomten huset ska stå.
  Får man inte välja det själv?
   
 2. L
  Medlem · 436 inlägg

  Lilla_vargen

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Jo. Så länge man håller sig inom det av detaljplanen föreskrivna området (avstånd till grannar, gata, inte på prickmark osv.). Utsättningen är till för att grundgubben skall veta var han skall gräva och gjuta grunden.
   
 3. V
  Medlem · 14 inlägg

  Viva

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Vad är prickmark?
   
 4. L
  Medlem · 436 inlägg

  Lilla_vargen

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Kommunen har gjort upp kartor med bestämmelser för hur och var man får bygga, i och nära befintliga samhällen. Dessa planer kallas detaljplaner.

  I planerna finns vissa standardiserade beteckningar. T.ex. en pilspets med en siffra i betyder högsta eller minsta takvinkel, områden som är fulla med prickar (prickmark) får överhuvudtaget inte bebyggas med hus, stor bokstav betyder vad husen eller marken skall användas till (B=bostäder, E=tekniska anläggningar (=pumpstation, transformatorstation e.dy.), K=kontor, N=friluftsområde o.s.v.), kryssmark får endast bebyggas med uthus, e = utnyttjandegrad i olika formuleringar, romb med siffra i = högsta byggnadshöjd i olika formuleringar, streck-prickad linje med cirklar på = körbar utfart får ej anordnas... Det finns en stor mängd olika bestämmelser och formuleringar.

  Det första man bör göra när man fått nys om en tomt (innan man köper den), är att kolla med kommunens stadsarkitektkontor vad detaljplanen föreskriver angående eventuell tillkommande bebyggelse. På landsbygden som inte är detaljplanelagd, hör man med kommunens bygglovshandläggare istället. Det finns regler även där.
   
 5. V
  Medlem · 14 inlägg

  Viva

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Tack så mycket för svaret!
   
 6. E
  Medlem · 1 inlägg

  ervhl

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Är det någon som känner till hur mycket man kan höja tomten (marknivån) och samtidigt utnyttja maximal nockhöjd enligt detaljplanen. Kan man då få problem med både grannar och byggnadsnämnden.
  /Nybyggare
   
 7. A
  Medlem · 499 inlägg

  AAA

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Variar nog från fall till fall. Vår tomt låg lägre än vägen utanför och då var det ett lättare argument att höja. Vi höjde 70 cm utan det minsta diskussion.

  Berit
   
 8. Bob_the_builder
  Medlem · 2 036 inlägg

  Re: utsättning - eget val?

  För att komplettera de svar du redan fått: Du talar i bygglovsansökan om var huset ska stå (genom att rita i det på situationsplanen. Innan byggstart gör kommunen (eller en egeninhyrd "konsult") en utsättning. Man mäter helt enkelt från tomthörnen, som har exakta koordinater, till de punkter du angivit på situationsplanen, och markerar dessa. Exakt på dessa punkter ska husets hörn hamna.
   
 9. D
  Medlem · 1 854 inlägg

  David

  Medlem

  Re: utsättning - eget val?

  Ett tips om du tänkte placera huset nära gränser etc är att betala för en grovutsättning innan du börjar schakta och spränga och sedan ta en noggrannare utsättning när du satt ut byggelementen och tänkte börja gjuta. Grovutsättningen är billigare än den noggranna.

  mvh
  David
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.