Byggahus.se

Uteblivet grannhörande - överklaga

 1. R
  Medlem · 62 inlägg
  Hej.
  En vecka innan jul fick vi ett oväntat brev från kommunen med ett godkänt bygglov för grannens tillbyggnad.
  Vi anser att tillbyggnaden kommer försämra avsevärt för oss, bland annat genom avsevärt försämrad utsikt, insyn et.c.
  Det rör sig om en påbyggnad på 51 m2 plus cirka 15 m2 på uteplats framför.
  Våra fastigheter ligger utanför detaljplanerat område (sammanhållen bebyggelse).

  Inget grannhörande har skett.

  I bygglovet står det "... Verksamheten för Bygg Miljö har bedömt att sakägare inte behöver höras i ärendet, med motiveringen att åtgärden innebär liten påverkan på kringliggande fastigheter."

  Vi känner oss överkörda och vill överklaga. Men frågan är hur? Det är väldigt kort om tid.

  Om man tittar på Boverkets hemsida:
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...aggning/horande-av-grannar-och-andra-berorda/
  så står det att att man att man inte behöver fråga grannar i vissa fall, t.ex. vid byte av fasadklädsel, tak eller färg.
  Vi anser att 51 m2 är betydligt mer än så.

  Fråga 1: Är det en framkomlig väg att kräva att bygglovet upphävs p.g.a. uteblivet grannhörande och hänvisa till Plan och bygglag (2010:900) 9 kap 25§?
  Anledningen till att vi vill upphäva är att grannhörande är en del av en process som skall leda till att handläggaren tar ett oberoende och objektivt beslut.
  Är det någon som har haft framgång med att upphäva ett bygglov p.g.a. processfel?

  Fråga 2: Räcker det med att yrka avslag, enligt Fråga 1, eller bör man lägga till ett alternativt yrkande:
  • "Om yrkande 1 ej godkänns, så yrkar vi att bygglovet avslås av följande skäl.... Vi kompletterar senare"
  • Ett problem är att vi har så lite information och tid för ett överklagande av själva bygglovet. (Handläggaren har inte varit tillgänglig under julen och har hittills inte svarat på telefon.)
  • Eller är det dumt att ha ett alternativt yrkande med?
  Jag håller på och skriver på ett överklagande och ser fram mot att få mer feedback.

  God fortsättning på det nya året.

  Med vänliga hälsningar
  Rolle314
   
  • Laddar…
 2. Villa vista
  Medlem · 1 534 inlägg
  Om ni överklagar pga processen och får rätt då upphävs inte lovet utan återremitteras till byggnadsnämnd för att göra processen rätt med grannhörandet. Detta ger er tid men ni behöver goda grunder för att stoppa själva bygglovet.
   
 3. Violina
  Medlem · 1 240 inlägg
  Tyvärr äger man inte utsikten.. Men sen förstår jag inte hur både utsikt och insyn ska påverka bygglov, så länge det inte handlar om något höghus och det inte ligger för nära tomtgräns?

  Edit: angående insyn kan ni ju alltid plantera en häck..
   
  • Laddar…
 4. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · 6 980 inlägg
  Visst händer det att bygglov får tas om pga. felaktig process. Mest känt är väl bussterminalen vid Slussen i Stockholm. Därmed inte sagt att dina utsikter nödvändigtvis är så ljusa.

  Hur ser sakförhållandena ut? Är ni rågrannar, alltså gränsar er fastighet till den som ska bebyggas? Vad är det för avstånd och vad finns det emellan? Spontant låter ju inte dryga 50 kvm utanför detaljplanerat område som någon stor grej, men jag är å andra sidan väldigt liberal i mina åsikter – har man en annan syn på vad grannen bör få göra på sin mark kan man förstås tycka annorlunda.
   
 5. R
  Medlem · 7 214 inlägg
  Är det något i beslutet som strider mot PBL eller har beslutsgången varit fel på något sätt?

  Är svaret nej på båda frågorna har jag svårt att se hur ett överklagande skall kunna ändra på det tagna beslutet.
   
 6. R
  Medlem · 62 inlägg
  Hej,

  Vi fick beskedet veckan innan jul och jag försökte då ringa/skicka email till handläggaren på kommunen, som hittills inte har svarat.
  Detta, i kombination att grannarna inte alls har talat med oss om sina planer, gör att vi stressade av tidsbrist. Det har gått väldigt fort och vi känner oss pressade.
  Utsikten är en del av vår oro, men vi har även andra frågor. Utbyggnaden är 1 rum med kök och badrum med separat ingång, ovanpå en existerande byggnad.
  Allt detta tar tid att formulera.

  Vi vill inte bli överkörda, så för oss är det viktigt att kommunen lyssnar på oss, även om de i slutändan tar ett beslut vi inte riktigt gillar. Kommunen var riktigt snabb den här gången, från ansökan till beslut på under en månad.

  För att återgå till min fråga. Ett beslut om bygglov är taget. Jag antar att jag måste begära att beslutet upphävs? Jag kan inte styra om grannarna/kommunen skall starta om processen eller lägga ner?

  Kan man formulera alternativ i ett överklagande?
  A = avslå bygglov på grund av uteblivet grannyttrande.
  B = avslå/ändra bygglov på grund av andra faktiska orsaker.

  " Vi yrkar A. Om A ej bifalles, så yrkar vi B".

  Hälsningar
  Rolle314
   
 7. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · 6 980 inlägg
 8. R
  Medlem · 62 inlägg
  • Laddar…
 9. H
  Moderator · 42 558 inlägg
  Det låter väl som skapligt sannolikt att du kan få bygglovet tillfälligt hävt pga. formaliafel. Men kommunen kommer troligen att godkänna det iallafall vid omtag. Om handläggaren ansåg att grannehörande inte behövs, pga. liten påverkan för dig. Så kommer kommunen troligen att gå på den linjen även efter ett korrekt grannehörande.

  Då blir ditt överklagande lite av ett okynnesöverklagande, som bara försenar och kanske fördyrar för din granne. Du bör kanske väga in framtida grannsämja i ditt beslut också.
   
 10. R
  Medlem · 62 inlägg
  Men grannhörandet är väl inte bara ett spel för galleriet?
  Även om många påstår att man inte äger sin utsikt, så borde det finnas grader i helvetet?
  Att man på något sätt sammanväger de olika intressenternas olika åsikter till ett objektivt beslut.
  Finns det någon del av lagen som beskriver detta?
   
 11. H
  Moderator · 42 558 inlägg
  Jo självklart är ett grannehörande ibland viktigt för ett beslut. Men om handläggaren har bedömt att bygget påverkar dig som granne så lite att grannehörande inte behövs. Så har han redan en förutfattad mening (rätt/fel). Kommunen kommer att fatta samma beslut igen. Det är väl mer om du kan påvisa något som handläggaren inte kan se i sina handlingar, typ att tomgränsen ligger kraftigt fel på ritningen, så att bygget kanske i verkligheten ligger nästan på tomtgränsen, när det ser ut att ligga 10m bort. Eller ngt. liknande.

  Det händer att utsikt vägs in i bygglovsbeslut. Man väger den ena fastighetens ”rätt att bygga” mot ev. olägenheter för grannar. Byggrätten väger då väldigt starkt. Så kan man visa att byggaren kanske kan bygga ut precis lika mycket, med en mindre förskjutning, som räddar lite havsutsikt för grannen, så vet jag att det har vägts in i en del beslut.
   
 12. Jonatan79
  Medlem · 7 794 inlägg
  Just utsikt och insyn är nästan omöjligt att få rätt i ett överklagande. Om inte grannen bygger för hela utsikten! Eller om byggnaden sker närmare än 4,5m från tomtgräns. Jag skulle inte heller meddela grannar om jag ska bygga ut om det inte finns en väldigt tight relation. Tänk er noga för om ni ska överklaga, ni kan få ovänner för livet. Lägg gärna ut grannens bygglovsritningar och bilder på ”utsikten” här så får ni säkert mer bra hjälp.
   
 13. Appendix
  Medlem · 2 606 inlägg
  Så länge det finns byggrätt på tomten. Byggnaden inte är nära tomtgräns. Och följer detaljplanen i övrigt så är det sällan du kan göra något.

  Grannen bygger garage här. 10 meter från tomtgräns. Inget grannhörande heller. Vilket är rimligt.

  Dvs. Som sagts tidigare i tråden är det antagligen ett helt rätt beslut taget kring bygglov. Om man väljer att överklaga så kommer man få räkna med att grannsämjan blir lidande. Vi har personer här i området som varit gnälliga kring saker som grannarna gjort (det är stora tomter så knappt någon blir störd, även om såklart utsikten kan åka). Dessa klagande grannar blir man varnad för när man flyttar in trots att "bråken" var för 15 år sen

  Hade det funnits uppenbara tokigheter i beslutet och chans att påverka är det såklart en helt annan sak att överklaga och driva frågan.

  Då utsikterna är låga/obefintliga att påverka det hela mer än att kasta käppar i hjulen och få bygget att ta längre tid. Vill du vara den jobbiga grannen?
   
 14. Appendix
  Medlem · 2 606 inlägg
  Precis som du är inne på beror det här ju på var man bor. Är man i ett område med havsutsikt och området har en viss karaktär så finns det anledning att ta hänsyn till detta.

  Det jag varit med om har haft påverkan i ett bygge nära min gamla bostadsrättsförening var att bygget skulle skugga väldigt mycket. Vilket gjorde att man minskade byggnadshöjden på den del som var närmast berörda hus. Man mätte sol/ljus per timme under vissa delar av året.
  När man ser bygglovsansökan finns det ju ofta att berörda andra avdelningar lämnar ett utlåtande. I dessa utlåtanden brukar chansen till en ändring finnas. I ovan fall var det just en utredning som visade att vissa delar inte skulle ha solljus nov-februari. Där det även fanns en del att stödja sig i detaljplan för det berörda området (det nya huset var en ny detaljplan).

  Dvs. Ska man överklaga är det bara sätta sig och lusläsa detaljplaner och ansökan med dess underliggande dokument.

  Men är detaljplanen tillåtande för en bygglovsansökan är det väldigt svårt att få igenom att överklagande. Som redan nämnts.
   
 15. Jonaslukarlsson
  Medlem · 27 inlägg
  Dröj inte för länge med din överklagan. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter datum för beslut, överklagar du efter det är du för sent ute..
   
  • Laddar…