Utbruten tråd om fördelning av lantm. kostnader

7k läst  65 svar

 1. roland53
  Medlem Nivå 13
  Du tycks inte själv ha full koll om du haft en fastighetsbestämning eller gränsutsättning. I inlägg # 395 kallade du din egen förrättning för gränsutsättning. :confused:
   
 2. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  För att svara på den frågan, så egentligen jo, det gär ganska orimligt i detta fall, då beställaren lik väl bara skulle kunna vara endast en av fastighetsägarna som gränsen berör, varför den andra parten inte skall bli tvingad att betala något mot sin vilja.

  Vad som är betydligt mer rimligt och troligt, är att "berörda sakägare" betyder "berörda fastighetsägare" (sökanden) för den ansökande fastigheten.
  Dvs, om en fastighet har 3 ägare, varav bara en beställer, skall faktura skickas ut till alla 3 ägare, oavsett om de själv beställt något eller inte. Detta förklarar också varför min fru och jag fick två separata fakturor fördelade 50%-50%, även fast bara en av oss stod som beställare.

  Och här kommer ett exempel:

  I ett klassisk villaområde, där den ena av de innersta (från gatan sett) gränsrören saknas, är en av 4 fastighetsägare (som delar samma gränspunkt) irriterad över att han inte får se sitt kära gränsrör. Vi kallar honom Olle. Där finns häckar och annat som väl gränsar av fastigheterna, men Olle är bestämd med att han vill veta exakt var hans gräns går.
  Olle har en fru som han äger fastigheten med tillsammans.
  Övriga tre fastigheter har bara 1 ägare var.

  Olle ringer LM och begär en särskild gränsutmärkning då rör saknas. LM kommer ut, letar efter röret med metalldetektor men hittar ej något så de bankar ner ett nytt rör. Faktura skickas sedan till beställaren.

  Även om dessa 4 fastigheter har sammanlagt 5 ägare, så kommer Olle och hans fru förbli de sökande sakägarna, varför de också får betala fakturan.

  Skulle det vara så att alla fick betala, så skulle vi känt till detta vid det här laget. Då borde väldigt många hört av sig och sagt att jo, men så är det - beställer grannen gränsutmärkning får man snällt betala själv, vare sig man vill eller ej.
   
 3. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  Oj förlåt, ja där skrev jag faktiskt fel p.g.a allt detta tjat om fastighetsbestämning. Naturligtvis är det särskild gränsutmärkning vi beställt där de slår ner nya juridiskt gällande rör.
  Vi betalade alltså nära 30.000 kr för särskild gränsutmärkning (flera punkter).
   
 4. S
  Medlem Nivå 3
  Ja du , jag du skrev innan du ändrade dig att du inte förstod --sedan ändrade du hela inlägget

  Det står att läsa om i lagen jag tidigare hänvisde till och fastän jag blev drabbad kan jag se att jag hade nytta av att veta var gränsen låg med den statliga myndighet som Lantmäteriet är.
  till sist tvingar dig kronofogden som brukligt är.
  Det var INTE domstolen som dömde ut detta som jag skrev utan det var LMs utslag efter att min granne dragit tillbaka att hon skulle betala med hjälp av samma nämnda lag i

  Detta med gränsutmärkning är endast en fingervisning och om detta skulle räcka för trådskaparen vet jag inte men det räcker inte för att driva ett ärende.
  ja det kan jag förstå och håller med till fullo.

  De grannen var inte lika påläst som min som till och med hade med en pensionerad lantmätare på första synen
  en gränsutmärking är inte samma sak som en gränsbestämning och bara en sådan kan man använda vid en tvist.

  En myndighet har rättighet att göra så här. Som byggnadsinspektör med specialitet svart bygge har jag dömt ut (tyvärr för det mesta) mycket sekiner av vanligt hederligt folk då jag har byggnadsnämnden bakom mig. Inget jag är stolt över och som sagt tidigare är det ett passerat stadie av mitt liv.
  Thats fuckin life.. men min granne överklagade och lm:s beslut och då DÅ var domstolen nästa instans.. och DÅ fick jag betala lite till... sen var jag riktigt trött.
   
  Redigerat 12 maj 2014 16:31
  • Laddar…
 5. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  Nu orkar jag faktiskt inte svara på alla dina punkter då jag mer och mer börjar misstänka att du trollar eller fantiserar ihop.

  Däremot vill jag påpeka att

  1. en gränsutmärkning är när LM kommer och visar dig var gränspunkten är och sprayar eller slår ner en träpinne. Detta är inte juridiskt gällande utan är mer för att den sökande skall veta var hans gräns går. Om det blir tjafs med grannen så har den träpinnen ingen som helst juridisk verkan.

  2. en särskild gränsutmärkning är när LM kommer ut och slår ner ett järnrör, spik i asfalt, eller annan juridiskt gällande markering, efter att det har konstaterats att tidigare juridiskt gällande järnrör saknas. Om järnrör hittas i mark är det det som gäller i första hand och går före koordinaterna i databasen så till vida sökanden eller andra sakägare inte vill gå vidare i ärendet.

  3. gränsbestämning som du kallar det är egentligen fastighetsbestämning, som naturligtvis involverar även särskild gränsutmärkning, men fastighetsbestämning behöver vi inte diskutera här överhuvudtaget då det inte är det som TS hade beställt.

  TS beställde gränsutmärkning och LM kom ut och slog ner en "pinne". Jag är inte 100% på om det var juridiskt gällande metallrör eller bara en träpinne sprayad med cerise färg, men förmodar att det var det förstnämnda. Oavsett så är det ingen fastighetsbestämning.

  Sedan kan du hävda allt du vill att förrättningsavgiften automatiskt delas mellan gränspunktens alla berörda fastighetsägare, men jag kommer aldrig att hålla med dig så länge jag känner till det som jag lärt mig hittils, och så länge LM säger samma sak till mig per telefon när jag frågar. Skulle du ha rätt i detta fall så har ärenden gått väldigt fel till i både mitt och andras fall, samt att LM faktiskt i så fall inte ens själva vet vad de pratar om när man frågar.
   
  Redigerat 12 maj 2014 16:54
 6. S
  Medlem Nivå 3
  Jag får bara föreslå att du läser vad jag skriver så blir det lättare. Avgiften betalas av den som beställer normalt men beställaren kan även kräva enligt lagen jag hänvisar till att avgifterna delas mellan berörda parter. - vad är det du inte vill förstå?
  Att jag skulle trolla eller fantisera kan jag knappast hindra dig att tro med den mängd ordbajsare som florerar på forumsidor av allehanda slag... men om du orkar och har förmågan att söka på internet så ta fram de bestämmelser som motsäger detta så vore jag ytterst tacksam för då är det du som kan trolla.

  Mina andra stackars grannar fick ta del av den nya andra gränsbestämnigen som gjorde i samband med en sammanslagning av tomter jag fick utfört och betala sin beskärda del.
   
 7. T
  Medlem Nivå 1
  Jag har inte gått via domstol, jag har endast försökt få grannen till att vara behjälplig med var gränsmarkeringen är men det var inte av intresse och då beställde jag en gränsutsättning av LM. Efter det så får grannen ett brev där han får yttra sig och han vill inte medverka, han tycker det är onödigt att fastställa gränsen då jag har så mycket mark så han motsätter sig detta. Själv vill jag ha reda på gränsen och anmodar därför LM att komma och mäta ut den, vilket skedde och då tvingar man ut den andra fastighetsägaren som då får inställa sig och vara med på detta. Det blir aldrig några problem om alla är överens med varandra och alla håller sig på sin sida om gränsen, men om en utökar sina ägor utan att ta hänsyn till andras gränser så blir det problem precis som i TS fall. När man vet sin tomtgräns så kan man göra vad man vill på den utan att fråga om man får gräva eller köra på sin tomt, TS har utan att han vet varför fått en granne som tycker att gränsen går och inte där den går och anlagt en parkering på 170 kvm som tillhör TS tomt. Man får givetvis tycka att man inte skall betala om någon annan gör beställningen men man bör då fundera på om detta hade varit ens egen tomt som en annan lagt beslag på hur hade man då reagerat och hur hade man själv agerat i ett sådant scenario.
   
  • Laddar…
 8. S
  Medlem Nivå 3
  Du TWX har ju gjort som en vanligt sund tänkande människa ska göra och så skulle jag oxå gjort. Min granne var dock så öertygad om att jag byggt på hennes mark att hon gladeligen bekostade det själv. När hon insåg att hon hade haft fel så tog hon tillbaka allt för att jäklas med mig och då med lagen på sin sida tack vare sin höga samhällsposition och vana att alltid få som hon ville så straffade hon mig. Fel så klart.. men men. LM ansåg ju att jag hade haft nytta av det genom att få "rätt"..och därigenom skulle jag oxå betala och det kan jag förstå. Dock tyckte jag det blev onödigtmycket och detta tack vare grannens enorma skrivelsearbete och ständiga mothugg mot LM... och detta debiteras per timme..

  I TS fall skulle jag krävt en utredning och även hänfört till Lagen jag hänvisat till. Hur sen först LM tänker när de debiterar vet man aldrig men gissningsvis så fär motparten stå för merkostnaden av förrättningskostnaderna i detta fallet (om han eller hon inte tilljhör makteliten alltså ) :(
   
 9. P
  Medlem Nivå 12
  Ang vem som skall betala en förättning är det LM som gör bedömningen utifrån nyttan de berörda fastigheterna har av beslutet. Det kan vara 50/50, 80/20 etc, men det kan också vara så att sökande får betala allt. Men praxis verkar vara att om kostnaden för förättningen är större än nyttan så får sökanden betala allt.
  Det finns en mängd domslut där man klagat på LM's beslut av fördelning till tingsrätt och fått fördelningen av kostnad ändrad.

  En särskild gränsutmärkning vet jag inte om det räknas som förättning och det verkar vara ett alternativ som kom till 2010 (som jag fårstått det) och kollar man runt lite verkar kostnaden ligga på 5-10.000 (högre belopp har vi fått exempel på i tråden) och betalas av sökanden, men detta är jag osäker på.
   
 10. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  TS granne har ju inte mycket nytta av förrättningen, utan snarare en enorm nackdel då han nu förmodligen blir av med sin fina grusplan, så då behöver han ju inte betala något alls :D :D :D

  Nä, men skämt åsido. Jag undrar om inte här har blandats ihop fastighetsbestämning eller andra särskilda förrättningar med just gränsutmärkning och särskild gränsutmärkning. Varför det i så fall blir väldigt rörigt i diskussionen och bägge parter står på sig om sitt när de tror de argumenterar om samma sak, även fast de egentligen argumenterar om två skilda saker.

  En särskild gränsutmärkning ändrar ju egentligen ingenting, ens i praktiken, mer än att det på gränspunkten kommer till en markering av något slag. Och först om någon av fastighetsägarna går vidare med någon erinran av något slag, baserat på den nya gränsmarkeringen, så kan det börja hända grejer varefter tingsrätter och domstolar blandas in. Och först då börjas det eventuellt tjafas om kostnadsfördelningar med mera.

  Till Stoker och TWX, är ni 110% säkra på att ni inte var inblandade i exempelvis fastighetsbestämning? Snarare än att LM bara kommer ut och sätter ut ett gränsrör på någon fastighetsägares begäran?

  Följande låter ju definitivt inte som att det enbart har något med en enkel gränsutmärkning att göra, oavsett om det är särskilt eller icke:
  I mina två fall kom detta inte ens på tal. Varken när min granne gjorde utmärkning, varken när jag gjorde. Lantmäteriet kom bara ut och gjorde arbetet i min närvaro (jag valde själv att vara med), ingen annan fastighetsägare tvingades ut, inte ens min egen fru som var delägare i vår egen fastighet.
  När grannen gjorde sin förrättning såg jag grannen stå där med förrättningslantmätaren till och från under arbetets gång, och inte en själ kom och tillfrågade mig, än mindre tvingade ut mig.

  Jag undrar alltså om inte där var andra sorters förrättningar inblandade för både dig TWX, och dig Stoker, än enbart vanlig gränsutmärkning - något som TS har beställt och fått utfört.
   
  Redigerat 13 maj 2014 01:41
 11. S
  Medlem Nivå 3
  I vårt fall var vi alla berörda kallade och kunde vi inte närvara skulle vi meddela detta och ombads då använda ombud. Gränsröret som der framför allt handlade om hittades inte vid deras kontroll ,grannens polska arbetare hade ju grävt upp det när de grävde sulan på 20cm!! bara en sådan sak va.. seriösa byggare? till muren)..
  Vi blev sedan åter kallade då grannen hittat röret själv mycket lämpligt dår det borde stått enligt henne en bra bit in på den grannens mark. Den marken som varit helt uppgrävd i samband med att grannen köpt fastighteten och fått anlagt eh hårdgjord yta för parkering marken hade tidigare varit min gamle grannes kompostplats. jag vistte med 100% säkerhet att det inte kunde vara det röret men det var till synes ett riktigt gränsrör. Ett sådant man sätter och har satt de sista 30 åren och inte ett sådant som sattes på andra sidan som utgjordes av ett tvåtumsrör från 30 talet. Nu är det stora problemet att jag dels jobbat med grannefejder och jag var samtidigr väldigt illa berörd av grannes sätt att hantera diskussioner och var helt enkelt rädd för henne trots så mycket tuffing jag verkar vara. Bara en som vet hur en äkta auktoritär person kan handla kan föreställa sig hur detta kan gå till ocj samtidigt var jag så trött på allt så jag lät det bero och jag fick frågan vid utdraget efter den synen om jag accepterade den nya gränsdragningen?? och det gjorde jag.. vilket jag med facit i hand aldrig skulle gjort men som sagt..
  Huruvida detta ska kallas än det ena eller andra kan man tvista om . Det var ju ingen ny gränsutsättning men det blev en ny gränsdragning på katorna. Den i övrigt helt raka gränsen på kvarteret ficj en knyck så att muren passade in. Jag kan inte nämna några namn men har man vänner högt upp förmodar jag att man kan göra saker enklare än andra och vi alla var trötta på deta hela LM hade fått en massa skit, jag hade fått, den andre grannen hade fått sitt och till slut fastighetsdomstolen sitt.. En hel hög lögner som jag kunde bevisa både med vittne samt foto var lögner men som nochalerades och fick hennes snyfthistoria att verka sann och jag fick betala något jag aldrig skulle behövt betala.
  Tänker än idag att jag skulle polisanmält det hela då vem som helst kan slå ner ett rör och detta rör anses sen vara gräns före kordinator och kartor. Väldigt olagligt och förbjudet och att skriva det kan ge folk ideer som inte är bra men vem som helst kan läsa sig till detta och det har stått i tråden innan.

  TS granne kan tex skynda ut en natt . Ta ett kvartumsrör och banka ner där han tycker gränsen kan vara och sen är skiten igång..
   
 12. T
  Medlem Nivå 1
  För mig var det av intresse att få reda på var rören fanns och då behövde de komma ut och se var rören var placerade, nu var det så att tidigare blev fastigheter inte avstyckade utan de blev avsöndrade och då vet inte LM exakt var gränserna är det finns rör i mark stenar utlagda ja en massa olika sätt.
  Här var då ett rör men det saknades 2 stycken så de tog fram punkterna och kallade till en möte på plats för mig och den granne som det berörde, talade om var rören skulle stå och så fick vi godkänna det sedan slog de ner 2 nya rör allt till en summa av 15000 kr för mig och en liten present till grannen på samma belopp.
  Därefter kunde jag återställa vägen som granne hade som gräsmatta och den granne som behövde använda vägen som utfart kunde köra på vägen och inte i mitt trädgårdsland.
   
  • Laddar…
 13. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  Utan att ha sett dina papper och vad där står att detta är för sorts ärende, så tycker jag det faktiskt lutar mer åt fastighetsbestämning än något annat. Det här låter mycket mer komplicerat än en vanlig gränsutmärkning, särskild eller icke.
  I ditt fall är det ju i så fall inte alls konstigt att alla parter skall dela på kostnaden, i olika grad, beroende på involvering etc. (eller hur nu LM delar upp det). Men detta måste vi nog prompt skilja från det som heter gränsutmärkning, det som TS beställde.
   
 14. Martin_B
  Medlem · Nivå 14
  Ja, och här ser jag också, precis som i Stokers fall, samma tecken till mer advancerade åtgärder än vanlig gränsutmärkning, särskild eller icke.
  Denna åtgärd verkar också likna mer fastighetsbestämning än något annat, baserat på vad jag läser, och utan att fått se papperna.

  Därför tror jag återigen att vi pratar om skilda saker. Det verkar på tidigare hänvisningar som att fastighetsbestämning är en sådan åtgärd där man får dela på kostnaderna, så då är det i så fall inte alls konstigt att ni har fått göra detsamma.

  Jag blir mer och mer säker på att problemet i vår diskussion är att vi pratar om olika åtgärder, varför vi kommer fram till olika regler/bestämmelser/lagar för åtgärderna, och därmed olika svar.
  Och för att förtydliga så pratar jag enbart om gränsutmärkning (särskild eller icke) vilket TS beställt, och definitivt inte fastighetsbestämning. Fastighetsbestämning har jag för övrigt ingen erfarenhet av, så det kan jag ej uttala mig om.
   
 15. S
  Medlem Nivå 3
  Svårt att utföra en fastighetsbestämning på fastigheter ( ett hundratal uppskattningsvis) som bestämdes i alla fall för 80 år sedan utom min som delats i två 1975 -med giltig stadsplan som det hette då daterad 1928. Det som gjordes nu var en visning av var gränserna låg. Pga beställare "art" så försvårades allt och inget passerade omärkt. Grannen som var den beställande insåg till slut att alla tomter hade sin andra gräns en bit ut i trottoaren och då hennes hus även vette mot den ende grannen (den ende som fortfarande talade med henne efter att det spritt sig vad hon gjort mot mig) utnyttjade hon den nya vetskapen med att hon ägde en halv meter av hans garageuppfart och anmodade honom att ta bort alla växter han hade där då hon skulle bygga ut och om sin mur där (utan bygglov visade det sig) så alla är trötta på henne och ingen vill ha med henne att göra längre. Nu ser åtminstonde i jag henne längre då hon sällan är hemma och är hon det så syns hennes tomt inte s mycket pga alla växtlighet så allt är frid och fröjd.

  Men som svar till dig Martin hoppas jag det duger.
   

Logga in för att se högupplösta bilder och få möjlighet att ställa frågor. :love: