Byggahus.se

utanför detaljplan, inom strandskydd - vad gäller?

 1. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Hej!

  Jag har ett par frågor om bygglov och strandskyddsdispens.

  Huset ("Småhusenhet, fritidsbostad") ligger utanför detaljplan, samlad bebyggelse (närmsta grannen ca 500m), och områdesbestämmelser. Däremot är tomten strandnära (högst 75 m, utan egen strand), och angränsar till ett "område av regionalt naturvårdsintresse, ädellövskog och sjö". Fint läge med andra ord :)

  Vi har börjat planera saker vi vill göra på huset, och jag frågade kommunen snabbt om vad som krävs för nedanstående åtgärder med ovanstående förutsättningar - kommunens svar inom parentes:

  1. takkupa (bygglov)
  2. glasa in 10m2 befintlig entré (bygglov)
  3. friggebod (enbart strandskyddsdispens)
  4. garage/förråd ca 70m2 vid befintligt förråd (bygglov + strandskyddsdispens)

  Jag skulle helst bygga takkupan utan att behöva söka bygglov, dels vore det kul att komma igång snabbt med badrummet på övervåningen (som ska få takkupan), dels har jag tidigare fått en indikation på att kommunen vid en eventuell bygglovsansökan ser över allt på fastigheten, och att vi då troligtvis behöver göra om vårt avlopp + infiltration anno 1987 eftersom det (sannolikt) inte lever upp till kravet "hög skyddsnivå".

  - kan det verkligen stämma att det krävs bygglov för att bygga en takkupa, lite naivt kanske men jag trodde att det var friare än så "ute på landet"? Eller är det strandskyddet som så att säga skärper reglerna på nåt sätt?

  - hur kommer det sig att det inte behövs strandskyddsdispens för åtgärd 1&2 (förändringarna på det befintliga huset), men för åtgärd 3&4?

  - om jag behöver söka bygglov + dispens, vilka paragrafer kan jag luta mig mot för att få igenom dispensen?

  Jag ska läsa på i PBL och Miljöbalken men är tacksam för alla tips!
   
 2. Anna_H
  Husägare · Värmland · 12 596 inlägg

  Anna_H

  Husägare
  Nej, takkupa (och även takfönster) anses ändra utseendet såpass mycket att det behövs bygglov. Jag måste ha det även för ett litet takfönster i tättbebyggt område, i en vinkel som bara syns från grannen när de är på sitt garagetak och skottar det rent från snö på vintern.
   
 3. H
  Moderator · Stockholm · 47 658 inlägg

  hempularenPremiumikon: Hand

  Moderator
  Åtgärd 3 och 4 innebär att mer yta byggs, och du kan ev förstora din hemfridszon genom att bygga ett förråd. Dörför behövs det dispens.

  Om jag förstår dig rätt så gäller det ett nytt badrum i kupan? Då behöver du bygganmälan pga. VVS jobbet oavsett att du dessutom ändrar exteriört som kräver bygglov. Jag skulle tro att det är bygganmälan som ger en viss risk att de vill titta på hur dte påverkar din avloppsanläggning.
   
 4. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Tack för svar!

  Anna_H: Jag har sett det i andra trådar men hade hoppats att det var lägre krav ute i glesbygden.

  hempularen: Om det finns ett befintligt förråd (30m2) och jag bygger om det till ett större garage+förråd, anses det öka hemfridzonen då också? Eller kan det löna sig att välja samma placering som en befintlig byggnad för att få igenom dispensen? Det finns redan ett badrum på övervåningen, men vi ska renovera det och tänkte då sätta in en takkupa med fönster så vi får det lite ljusare.
   
 5. A
  Husägare · Kalmar Län · 17 365 inlägg

  AndersSPremiumikon: Trä

  Husägare
  Det jag skriver nu är utifrån vår egen utbyggnad av fritidshus och dialogen med miljö/byggnadskontoret:
  Förutsättning är utökning av huvudbyggnad med 20kvm inom strandskyddsområde mot strandområdet, 75m från strand, nuvarande huvudbyggnad 60kvm och ej detaljplanerat område samt 300m till grannbyggnad.
  * kommunen ansåg att bygganmälan krävdes men ej bygglov. Noterade då att bygganmälan i vårt fall endast ska lämnas om man senare ska söka bygglov och att det avsåg ej detaljplanerat område. Så resultatet blev att vi inte behövde varken bygganmälan eller bygglov.
  * däremot så dök då frågan upp gällande strandskyddet och 75m samt begränsning av allmänhetens nyttjande. Noterade att vår fastighet och byggnader redan historiskt sedan tidigt 70-tal tagit markområdet i anspråk och att det var utformat så att det troligtvis hamnade inom begreppet hemfridzon. Men jag accepterade och gjorde en dispensansökan och fick det godkänt.

  Så min bedömning är att 1 och 2 är ok utan bygglov såvida du inte tillför något gällande avlopp. Samt 3 och 4 är enligt kommunens bedömning.
  Gå gärna in på kommunens hemsida och läs deras regelverk, ofta länkat till Boverket där du hittar information gällande bygganmälan, bygglov, etc, som jag lutade mig mot i dialogen med kommunen.
   
 6. A
  Husägare · Kalmar Län · 17 365 inlägg

  AndersSPremiumikon: Trä

  Husägare
  Detta gäller ej detaljplanerat område så då gäller andra regler och du kan göra ganska stora förändringar och även tillbyggnader utan vare sig bygganmälan/bygglov.
   
 7. A
  Husägare · Kalmar Län · 17 365 inlägg

  AndersSPremiumikon: Trä

  Husägare
  En utbyggnad eller ny byggnad kommer att bedömas i omfattning till din huvudbyggnads storlek gällande ditt garage/förråd. Väljer du dessutom att bygga i riktningen från strand/sjö så bedöms det normalt inte vara påverkande utifrån allmänhetens nyttjande av det strandnära.
   
 8. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Tack för utförligt svar AndersS, det låter lovande!
   
 9. W
  Medlem · 943 inlägg

  Wester

  Medlem
  Njae, det beror på om det räknas som sammlad bebyggelse oxo. Om en fastighet angränsar (olika kommuner bedömmer detta olika) till detaljplanerat område så kan man inte göra vad man vill för det utan man brukar behöva tillämpa flertalet av de regler och krav som gäller för det angränsande detaljplanerade området.
   
 10. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Huset ligger utanför samlad bebyggelse, se ovan. Det är ädellövskog och sjö på ena sidan, och jordbruksmark på den andra.
   
 11. Kapten_zanden
  Bannad · STOCKHOLM · 35 inlägg

  Kapten_zanden

  Bannad
  Hej jag jobbar som byggnadsinspektör och handlägger bygglov- och strandskyddsärenden.
  Beträffande strandskyddet så kräver en (mindre) tillbyggnad av en befintlig byggnad ej ny dispens i de flesta fall.
  Är din fastighet mindre än 2500kvm krävs ej dispens (dock bygglov) för att uppföra en komplementbyggnad som placeras bakom huvudbyggnaden i förhållande till vattnet. Är fastigheten större än 2500kvm, krävs ej dispens (dock bygglov) för att uppföra en komplementbyggnad som placeras bakom huvudbyggnaden, och i sin helhet inom 25meters avstånd från huvudbyggnaden.
  70 kvm är en stor byggnad som troligtvis kräver en lämplighetsprövning och kan troligtvis ej bedömas vara en kompletteringsåtgärd
  Utanför samlad bebyggelse och inom ej detaljplanerat område, ska man utan att ansöka om bygglov få göra mindre tillbyggnader (jag bedömer att en takkupa är en mindre tillbyggnad) eller uppföra komplementbyggnader, om åtgärden inte sträcker sig närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
  Bygga murar eller plank som inte placeras närmare tomtgränsen än 4, 5 meter.
  Om den granne som berörs gett sitt godkännande till en placering närmare än 4,5 meter krävs inte bygglov. Inget krav finns på skriftligt godkännande men rekommenderas.
  Med komplementbyggnad menas en mindre byggnad som kompletterar huvudbyggnaden, till exempel uthus, garage, förråd, gäststuga och bastu som placeras i omedelbar närhet (finns eg inget mått i meter på vad omedelbar närhet är) till ett en- eller tvåbostadshus. Komplementbyggnadens yta får ej överstiga 25 % av huvudbyggnadens byggnadsyta. Detta kan variera lite mellan olika kommuner. Generellt gäller dock max 50 m2.
  Det finns kartor hos kommunen som visar vilka områden som beslutats ligga utanför samlad bebyggelse. Kolla upp så att din fastighet verkligen bedöms ligga utanför samlad bebyggelse enligt kommunen/byggnadsnämnden... Annars kan det blir dyrt och jobbigt, man tar nog ingen hänsyn till att man som fastighetsägare själv gjort bedömningen att man ligger utanför samlad bebyggelse =(
   
  Redigerat 18 dec 2011 22:25
  • Laddar…
 12. Kapten_zanden
  Bannad · STOCKHOLM · 35 inlägg

  Kapten_zanden

  Bannad
  Observera att det krävs att fastigheten ligger utanför detaljplanerat område OCH utanför samlad bebyggelse, för att det ej ska krävas bygglov för tillbyggnader mm

  Strandskyddet gäller oavsett ovan.
  Observera även att om man "bygger svart" inom strandskyddat område, preskriberas aldrig enligt MiljöBalken. (Jfr. svartbyggen utanför strandskyddat område som preskriberas efter 10år enligt PBL)
   
  Redigerat 18 dec 2011 22:30
 13. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Hej Kapten_zanden och tack för svar!

  Fastigheten är 3400kvm, huset 180kvm och befintlig lada/förråd/vedbod/garage drygt 30kvm. Jag ska dubbelkolla med kommunen (Norrtälje) imorrn att de inte anser att det ligger inom samlad bebyggelse.

  Men vi utgår från att det stämmer. Som jag tolkar dig borde jag då få bygga upp till 25% av 180kvm, alltså 45kvm, utan bygglov så länge det är "i omedelbar närhet" till huvudbyggnaden. Bygger jag bakom huvudbyggnaden från stranden sett behövs ingen strandskyddsdispens, men bygger jag närmre stranden än huvudbyggnaden behöver jag dispens.

  Vill jag bygga större än 45 kvm behöver jag enbart bygglov om det är inom 25 meter från huvudbyggnaden, men både bygglov och strandskyddsdispens om det är längre bort.

  Kan man anse att det befintliga 30kvm-förrådet (75m från huvudbyggnad och längre bort än detta från stranden) är "i omedelbar närhet"...? Det vore utmärkt med en 45kvm garage-tillbyggnad till detta förråd nämligen (70 var bara nåt jag drog till med, 45 duger gott!)

  Både hus och förråd är från slutet av 1800-tal och marken borde kunna anses vara ianspråktagen sedan dess. (Edit: Insåg att detta är ett argument för att beviljas strandskyddsdispens om jag söker en sådan, men inte påverkar huruvida jag behöver söka dispens eller ej)
   
  Redigerat 18 dec 2011 23:55
 14. O
  Bannad · Stockholm · 7 871 inlägg

  Odjuret

  Bannad
  Som jag fattar inlägget så behövs bygglov för bygga en ny byggnad, men takkupan kan passera utan....
   
 15. R
  Medlem · Stockholm · 247 inlägg

  robbanonline

  Medlem
  Odjuret, Kapten_zanden skrev:

   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.