Byggahus.se

Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

 1. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem
  Kvällens program av Uppdrag Granskning, hade även ett inslag om ett problem med bygglovet.
  Kan vara av intresse om vi redan här på Forumet lämnar synpunkter på ärendet  (kanske som vägledning till domstolen).
  Dom av Er som inte såg programet, så gäller problemet ett husbygge som i det närmsta är uppfört med bygglov. Grannar har blivit tillfrågade= ingen invändning.
  När en granne lite längre bort såg bygget (som skymde utsikten-havet) överklagade denne bygglovet. Domstolen stoppade bygget.
  Problemet är olika mätmetoder för husets höjd.
  Jag anser att kommunen har mätat fel och att länsrättens mätmetod är rätt.
  Det måste rimligen vara ett medelvärde av området som avgör höjderna, och inte platsen på tomten som hushöjden skall räknas efter.
  Nu förmodar jag att domstolen kommer fram till en mindre avvikelse, och att den klagande grannen inte berörs så negativt av hushöjden.
  Kanske ni andra har synpunkter hur det kan gå i ärendet, nu när media har uppmärksammat ärendet. ::)
   
 2. L
  Medlem · Skåne · 225 inlägg

  larsg

  Medlem

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  Fortsättning följer nästa vecka, vi får väl se hur det går.

  Programmet belyser det helt orimliga i dagens situation där bygglov kan överklagas av vem som helst, under hur lång tid som helst. Det är oerhört viktigt att vi får till en ändring av plan- och bygglagen så att:

  - bygglov kan inte nekas om man följer detaljplanen.
  - enhetlig definition på vilka som är berörda av ett bygge (ex avstånd).
  - beviljat bygglov kan inte överklagas när det har fastställts.
  - om ett bygge stoppas pga felaktig formalia i handläggningen blir myndigheten fullt ut ansvarig för alla kostnader.

  Idag är förvaltningsdomstolarna fulla av överklagade byggärenden. Många av dessa är rena okynnesöverklaganden som bara kostar tid och pengar men inte leder någonstans!
   
 3. F
  Medlem · 823 inlägg

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  Detta finns redan idag eftersom bygglov skall enligt PBL 8:11 bifallas om återgärden inte strider mot detaljplanen.  Terrängen är så olika på olika tomter att omgivningspåverkan inte går att fastställa med en avståndsangivelse. Det har utbildats en klar praxis på detta område.  Svårt att förstå vad som menas, men är det så att ett beviljat bygglov av byggnadsnämnden inte skall gå att överklaga är rättssäkerheten helt satt ur spel; i synnerhet som byggnadsnämndernas förmåga att göra rätt skiljer sig markant från kommun till kommun.  Gott initiativ men då måste en "försäkringsavgift" tas ut på alla ansökningar eller så måste alla ansökningar behandlas nogrannare med mer arbetsinsats till högre kostnad.  Sådana överklaganden påverkar inte bygglovet eftersom detta får tas i anspråk efter att det har beviljats.


  Lycka till!   :) :) :)
   
 4. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  O`key Byggaren, medger att jag uttryckte mig lite slarvigt, men det var i inledningen, och ett försök att få igång en dialog om ärendet, så de så ;D
  Normalt brukar gatan användas som riktmärke för höjden, men i en kuperad terräng kan detta kanske inte vara möjligt. Man får kanske då använda tomtens olika höjder för att få fram en medelhöjd. Det var nog det de tvistar om i det aktuella ärendet.
  Men att placera huset på tomtens högsta punkt (som ärendet gäller) tror jag inte går hem OM NÅGON KLAGAR, får jag tillägga, för det är inte förrän då det blir ett ärende, kommunen har inget att invända mot placeringen/höjden. Detta får mig att undra om kommunen över huvud taget har tänkt på höjden, innan överklagandet!

  Nu är det inte alltid enkelt att ta de här TV-programmen på allvar, då de brukar halta på några punkter, men ett överklagande finns från en granne vars tomt inte gränsar till det aktuella huset, som jag förstår det, och överklagande måste väl också ha inkommit i rätt tid, då domstolen tagit upp ärendet, med beslut om inhibation.

  Lite svårt att förstå är, att hela huset är rest, innan beslut om inhibation inträder/ eller omvänt, domstolen har beslutat att bifalla inhibationsyrkandet, när man fick in ärendet.

  Kruxet tycks vara att den klagande får sin utsikt skymd p g a att det nybyggda huset är placerat högre än vad planen medger, och det har han ju rätt i.

  Frågan är då, när skall han klaga? Eftersom han inte anses vara berörd granne/tomten gränsar inte till husbyggets, så har han inte blivit informerad om husbygget. (och det har kanske inte de närmsta grannarna heller blivit om man inte överskridet avståndet till granntomt)

  Inte förrän han sett husbygget, har han haft möjlighet att klaga, dels på skymd sikt och dels på överträdelse mot områdesplanen.

  Det var detta som programmet ville peka på, att det skulle gå att överklaga ett bygglovsbeslut i 10-tal år. Och det är klart det går att överklaga, men det skall nog till några extraordinära omständigheter, om man skall få en domstol med på sådant.

  En annan fråga som dyker upp är vilken skada kommunens beslut åsamkat byggaren, om denna nu får ändra vissa delar på kåken.   
 5. volvo
  Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

  volvo

  Medlem

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  Det är framtaget ett utkast till en ny plan och bygglag. Denna finns redan ute på remiss, men arbetet har nu avstannat med tanke på kraftsamlingen inför valet.
  Hoppas de täckt in sådana här luckor då.
   
 6. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  Det går inte att skriva en lag som täcker in allt, utan det brukar vara så att täpper man till en lucka, så uppstår det två nya möjligheter.
  Men när det gäller en sakägares/berörd grannes rätt att besvära sig över ett bygglovsbeslut, så måste tiden räknas från när denne tog del av beslutet. Och det kan ju ställa till det för byggaren, om grannen är på upptäcksfärd i Afrika, och gjort sig oanträffbar, och kanske stannar borta några år.

  Hur skall man tackla detta, volvo, att kringgå den enskildes rätt att yttra sig, med lagens hjälp??
  Om Du lämnar ett godtagbart svar, så lovar jag att skicka vidare till lagskrivarna ;)
   
 7. saturnus
  Medlem · M · 3 679 inlägg

  saturnus

  Medlem

  Re: Uppdrag granskning-Bygglovsproblem

  Det är bra, Byggaren, men nu får man även tänka på att lagboken har sin begränsning också, vad gäller utförlig lagtext. Får några år sedan begärde jag, om möjlighet fanns, att i Lagboken få till en sida med adresser/tel.nr. till landets domstolar, men tyvärr, det fanns inget utrymme till det, blev svaret.

  Men det här Du är inne på, att annonsera i pressen om att NN erhållit bygglov, och den som har något att invända mot detta, har 3 veckor på sig från tidningens utgivningsdatum!! Tvivlar på att kommunerna skulle vara intresserade att bekosta dylik annonsering.
  Och att då överlåta annonseringen på bygglovsinnehavaren, nja tvivlar på att JO skulle gilla att kommunen välter över ansvaret på den enskilde.

  Men det kommer nog alltid att finnas de där lite annorlunda fallen, där vederbörande kanske är på cykelsemester runt uralbergen och därmed oanträffbar, eller tagen som gisslan, eller vad Du vill. Man har nog då (får jag säga) möjligheten att vända sig till domstol, som då kallar vederbörande till förhandling genom annonsering, detta ser vi i tidningarna ibland. Men dessa fallen är knappast något man kan ta med i Plan-o ByggL.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.